Buradasınız

22.04.2006 Tarihli Basın Bülteni

22.04.2006 Tarihli Basın Bülteni

2005 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanına ilişkin olarak Mart 2006 ayında Türkiye genelinde 1.584.064 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 485.096 mükellef tarafından da gayri menkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 11.259.593.951 YTL matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 3.261.937.593 YTL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Aynı dönemde verilen gayri menkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannameleri ile ise 3.241.958.249 YTL matrah beyan edilmiş olup bu tutar üzerinden de 902.120.013 YTL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
2004 ve 2005 yıllarına ilişkin aynı döneme ait verilerin karşılaştırılması sonunda; Türkiye genelinde alınan beyanname sayısında; yıllık gelir vergisinde %6,57, gayri menkul sermaye iradında ise %12,28 oranında artış meydana gelmiştir.

Türkiye genelinde yıllık gelir vergisinde beyan edilen matrah toplamında 2005 yılında bir önceki yıla göre %22,59; tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise 2005 yılı gelirlerine uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 103 maddesindeki vergi tarifesinin üst dilim oranının beş puan düşürülmüş olmasına rağmen, %18,18 oranında artış meydana gelmiştir.Aynı dönemdeki gayri menkul sermaye iradı beyanlarındaki artış oranları ise sırası ile %33,85 ve %35,80 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye genelinde 2005 yılı vergilendirme dönemi için beyanda bulunan 1.584.064 mükellef ortalama olarak 7.108,04 YTL matrah beyanında bulunmuş, beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise mükellef başına ortalama 2.059,22 YTL yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 485.096 gayri menkul sermaye iradı mükellefi ise 2005 vergilendirme dönemi için mükellef başına ortalama 6.683,00 YTL matrah beyan etmiş, bu matrahlar üzerinden de ortalama 1.860,00 YTL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Üç büyük ilimizde 2005 vergilendirme dönemi verilerine göre yıllık gelir vergisi beyanında bulunan mükellef sayısı, beyan olunan matrah tutarı ve tahakkuk eden vergi tutarı ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki Tablo 1’;de; üç büyük ilimizde 2005 vergilendirme dönemi verilerine göre gayri menkul sermaye iradı yıllık gelir vergisi beyanında bulunan mükellef sayısı, beyan olunan matrah tutarı ve tahakkuk eden vergi tutarı ile bir önceki yıla göre artış oranları Tablo 2’;de belirtilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

2005 yılı verilerine göre yıllık gelir vergisinde; üç büyük ilimizde verilen beyannameler ve bu beyannamelerde beyan olunan matrah ile tahakkuk ettirilen verginin, Türkiye genelinde verilen beyannameler ve bu beyannamelerde beyan edilen matrah ile tahakkuk ettirilen vergiye oranı için tıklayınız.
Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradı yıllık gelir vergisinde ise üç büyük ilimizdeki söz konusu oranlar için tıklayınız.