Buradasınız

27.10.2008 Tarihli Basın Açıklaması

27.10.2008 Tarihli Basın Açıklaması

27.10.2008 tarihli Basın Açıklaması'nda; vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlemesinin yapıldığı belirtilmiş olup bu düzenlemeye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu Basın Açıklaması'na ulaşmak için tıklayınız.