Buradasınız

Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlanmıştır.

Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlanmıştır.

28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak izleyen günde yürürlüğe giren 2006/10177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın 4 üncü maddesinin (n) ve (r) bentlerinde yapılan değişiklikler ile aynı Kararın 4 üncü maddesinin (f) bendinin uygulamasına ilişkin hususlar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
Söz konusu sirküleri görmek için tıklayınız.