Buradasınız

2005 Yılında Yapılmış Olan Arsa Ve Arazilere Ait Asgari Ölçüde Birim Değer Tespitlerine İlişkin Takdirlerin Yerine Geçmek Üzere Yeniden Yapılacak Takdirlere İlişkin Olarak Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı.

2005 Yılında Yapılmış Olan Arsa Ve Arazilere Ait Asgari Ölçüde Birim Değer Tespitlerine İlişkin Takdirlerin Yerine Geçmek Üzere Yeniden Yapılacak Takdirlere İlişkin Olarak Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı.

Konu ile ilgili olarak yayınlanan 2006/1 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi'nde, 2005 yılında yapılmış olan arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdirlerin yerine geçmek üzere yeniden yapılacak takdirlere ilişkin çalışmalarda uyulması gereken usul ve esaslar; Takdir Komisyonlarının Kuruluşu, Arsa ve Arazilere İlişkin Olarak Yapılacak Yeniden Takdirlerde Uyulacak Esaslar, Takdir Komisyonlarınca Yapılacak İşlemler, Belediyeler ve Vergi Dairesi Başkanlıkları (Defterdarlıklar) Tarafından Yapılacak İşlemler, Takdir Komisyonu Kararlarının Dava Konusu Olması Halinde Yapılacak İşlemler ve Diğer Hususlar başlıkları altında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Söz konusu İç Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız.