Buradasınız

2006 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

2006 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

Konu ile ilgili olarak yayınlanan 2 Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulması dolayısıyla 2006 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.2,15 olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.