Buradasınız

Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Bazı Kazanç ve İratlara İlişkin Tevkifat Oranları ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Bazı Tevkifat Oranlarının Tespiti Hususunda Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Bazı Kazanç ve İratlara İlişkin Tevkifat Oranları ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Bazı Tevkifat Oranlarının Tespiti Hususunda Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat oranları tespit edilmiş ve 10/12/2003 tarih ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (6) numaralı bendinin (b) alt bendi değiştirilmiştir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.