Buradasınız

İndirimli Orana Tabi İşlemlerdeki İade Uygulaması ile 30.04.2006 Tarihinden Önce İhalesi Bitmiş Yapım İşlerinin Niteliği Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı.

İndirimli Orana Tabi İşlemlerdeki İade Uygulaması ile 30.04.2006 Tarihinden Önce İhalesi Bitmiş Yapım İşlerinin Niteliği Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı.

Başkanlığımızca yayınlanan 41 sıra nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin aylık mahsuben iade, 30/04/2006 tarihinden önce ihalesi tamamlanmış yapım işlerinde tevkifat uygulaması ve KDV'den istisna edilen işlerin alt yüklenicilere devredilmesi halinde tevkifat uygulaması hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.