Buradasınız

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal Ve Hizmet Alımları ile Mal ve Hizmet Satışlarının 2005 Yılı ve Müteakip Yıllarda Bildirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Bildirim Hadlerine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal Ve Hizmet Alımları ile Mal ve Hizmet Satışlarının 2005 Yılı ve Müteakip Yıllarda Bildirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Bildirim Hadlerine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 362 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ'inde; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar, bildirimlerin dönemi, verilme zamanı, şekli ve hadleri, bildirimlerin verilme şekli,cezai yaptırım, Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerince yapılacak işlemler ve diğer hususlar belirtilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.