Buradasınız

3 Sıra No'lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı.

3 Sıra No'lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı.

3 sıra nolu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği' nde; Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine AT sözleşmesi kapsamında tedarik ettikleri mallar ve/veya hizmetler ve/veya işler ile bağlantılı harcamaları nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerinin iadesine ilişkin 1 sıra nolu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği'nde yer alan usul ve esaslara ilave olarak yapılan açıklamalar ile iadeye ilişkin vergi dairesince yapılacak iş ve işlemlere yönelik açıklamalarda bulunulmuş ve AT yüklenicilerine ÖTV iadesi yapmaya yetkili Vergi Dairesi Müdürlükleri belirtilmiştir.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.