Buradasınız

İhracat Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyayı Taşıyan Araçlara Yakıt Tesliminde ÖTV İstisnasının Uygulanması Konusunda ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.

İhracat Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyayı Taşıyan Araçlara Yakıt Tesliminde ÖTV İstisnasının Uygulanması Konusunda ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 11 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinde; bazı malların, Bakanlar Kurulu'nca belirlenen sınır kapılarında, ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan araçların depolarına yalnızca yurt dışına çıkışlarda tesliminin ÖTV'den istisna edilmesinde uygulanacak usul ve esaslar, bu araçlara istisna kapsamında motorin tesliminde bulunacak bayilerin lisans alma ve ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu, bayiler tarafından istisna kapsamında yapılacak motorin teslimi, dağıtıcılar tarafından bayilere istisna kapsamında yapılacak motorin teslimi ve YMM raporlarının düzenlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve söz konusu istisnanın uygulanacağı gümrük sahaları belirtilmiştir.
Söz konusu Genel Tebliğ 'e ulaşmak için tıklayınız.