Buradasınız

İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında yayımlanan Tebliğ' de; İç Denetim Birim Başkanlıkları, geçiş sürecinde Kamu İdarelerinde İç Denetçi olarak atanabilecekler, İç Denetçi atamalarında uyulacak esaslar ve tereddütlü diğer hususlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
Söz konusu Tebliğ' e ulaşmak için tıklayınız.