Buradasınız

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Yeni Bir Rehber Daha Hazırlanmıştır. "Alışverişlerde Belge Almanın Önemi" (Neden Fiş Fatura Almalıyız?)

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Yeni Bir Rehber Daha Hazırlanmıştır. "Alışverişlerde Belge Almanın Önemi" (Neden Fiş Fatura Almalıyız?)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımız kapsamında mükelleflere yol gösterici olmak üzere hazırlamakta olduğumuz broşürlere bir yenisi daha eklenmiştir. "Alışverişlerde Belge Almanın Önemi" konulu bu broşürde hem gelecekte alınacak daha kaliteli kamu hizmeti hem de tüketici haklarının kullanımı açısından alışverişlerde belge almanın ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır.
Başkanlığımıza bağlı 29 Vergi Dairesi Başkanlığı ile 52 İl Defterdarlığına gönderilen söz konusu broşürlerin banka şubelerine, SMMM ve YMM odalarına, postanelere, tüm okullara (üniversiteler dahil) ve diğer meslek kuruluşlarına dağıtımı sağlanacaktır. Ayrıca büyük alışveriş merkezlerinde stand açılarak tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması sağlanacaktır.
Bu broşüre Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinin Formlar ve Yayınlar bölümünün altındaki, Kitaplar ve Broşürler başlığından da ulaşılabilir.

Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız.