Buradasınız

Akaryakıt Satın Alan Motorlu Taşıtlara Ait Plaka Bilgisinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Tarafından Otomatik Olarak Tanınmasını Sağlamak Üzere; "Taşıt Kimlik Birimi" Takılmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Akaryakıt Satın Alan Motorlu Taşıtlara Ait Plaka Bilgisinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Tarafından Otomatik Olarak Tanınmasını Sağlamak Üzere; "Taşıt Kimlik Birimi" Takılmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

06.04.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 370 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; akaryakıt satışlarında iş akışını hızlandırmak ve bilerek veya bilmeyerek ödeme kaydedici cihazlara farklı plaka bilgisi girilmesini engellemek amacıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına, taşıtın plaka bilgisinin pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak kaydedilmesini sağlamak üzere, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde "Taşıt Kimlik Birimi" takılması; akaryakıt istasyonlarında, pompaların ve ödeme kaydedici cihazların bu birimlerle iletişimi sağlayacak ünitelerle teçhiz edilmesi ve kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.