Buradasınız

Özelge: Vadeli akreditif kapsamında ithalat bedelinin, vadesi bir yıldan kısa yurtdışı kredi ile ödenmesi durumunda sadece vadeli akreditif nedeniyle ithalat bedelinin KKDF kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

Özelge: Vadeli akreditif kapsamında ithalat bedelinin, vadesi bir yıldan kısa yurtdışı kredi ile ödenmesi durumunda sadece vadeli akreditif nedeniyle ithalat bedelinin KKDF kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
13/04/2010
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

KONU:

 

 

..........................

İlgide kayıtlı yazınızda, Türkiye'de yerleşik müşterilerinize açılan vadeli akreditif kapsamında ithalat bedelinin, vadesi bir yıldan kısa yurtdışı kredi ile ödenmesi durumunda sadece vadeli akreditif nedeniyle ithalat bedelinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

                        Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Diğer taraftan, anılan Tebliğin 3 üncü maddesinde, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredileri fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

            Bu itibarla, vadeli akreditif yoluyla yapılacak ithalatta, ithalat bedelinin yurt dışı kredi ile finanse edilmesi durumunda iki ayrı işlem söz konusu olacağından, hem vadeli akreditif ödeme şekliyle yapılan ithalat bedeli, hem de vadesi bir yıldan kısa olan yurt dışı kredi kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olacaktır. Ancak ithalat bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce peşin ödeme sayılacak şekilde ödenmesi ve ödemenin Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi şartıyla ithalat nedeniyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                 

  

                                                                                                                             Başkan a.