Buradasınız

Etkinlikler

“VERGİ” Konulu Yarışmalar

Toplumda vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla Şubat ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucunda genç nesillerde vergi kavramını yerleştirmek ve vergi bilincinin daha küçük yaşlarda gelişmesini sağlamak üzere vergi konulu resim, şiir ve afiş yarışmaları düzenlenmektedir. Resim yarışması ilkokullarda, şiir yarışması ortaokullarda, afiş-kompozisyon yarışması ise lise ve dengi okullarda düzenlenmektedir.

İllerde her dalda ilk üç dereceye giren eserler Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilerek her dalda Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan eserler seçilmektedir. İlk üç dereceye giren öğrenci ve branş öğretmenlerine Başkanlığımız tarafından düzenlenen ödül töreni ile para ödülü ve plaket verilmektedir.

2013 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları ve Ödül Töreni

2009 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları ve 2010 Yılı Ödül Töreni

2008 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları ve 2009 Yılı Ödül Töreni

2007 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları ve 2008 Yılı Ödül Töreni

2006 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları ve 2007 Yılı Ödül Töreni

2005 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları ve 2006 Yılı Ödül Töreni

2001 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları

2000 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları

1999 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları

1998 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları

1997 Yılı Öğrenciler Arası Vergi Konulu Yarışma Sonuçları

 

Türkçe