Buradasınız

Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esasların belirlendiği 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmasına yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ taslağı ile hali hazırda 431 Sıra No.lu Tebliğ kapsamında bulunmayan bazı mükellef grupları da kapsama alınarak bunlar tarafından gerçekleştirilen satış, alış, ithalat, ihracat, imalat, dönem başı ve dönem sonu stok bilgilerinin Tebliğ ekinde belirtilen formatlarda elektronik ortamda oluşturulma ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilme zorunluluğu getirilmektedir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 15.02.2017 tarihine kadar otvtakip@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.