Buradasınız

Kanun Maddesi

Kanun Maddesi

Kanun:

GELİR VERGİSİ KANUNU

Madde Adı : (5838 sayılı Kanunla eklenen madde Yürürlük; 01.03.2009)
Madde No : Geçici Madde 75

(5838 sayılı Kanunla eklenen madde Yürürlük; 01.03.2009)  (6487 sayılı Kanunla değişen ibareYürürlük; 11.06.2013) 31/12/2023 (*) tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge (6676 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.03.2016) tasarım ve destek personelinin (**), bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; (6676 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.03.2016) doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i (***)verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz.

(*) (6487 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) 31/12/2013

(**) (6676 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)  ve destek personelinin

(***) (6676 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)  doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i

Türkçe