VERGİ KONULU TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI ÖZEL ŞARTNAMELERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK KOŞULLAR.
a) Yarışmaya “Çocuk Oyunu” ve “Yetişkinler Dalında” tüm T.C. vatandaşları katılabilir. “Gençlik Oyunu” dalında ise T.C. vatandaşı olup halen üniversite eğitimi gören herkes katılabilir.
b) Oyun Değerlendirme Kurulu’nda görev alan Jüri üyeleri ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar bu yarışmaya katılamazlar.                                                                                                                                                                                                                              
2. YARIŞMAYA KATILACAK OLAN OYUNLARIN NİTELİKLERİ
a) Katılımcılar, yazacakları eserin konusunu;  "Türk Vergi Sistemine İlişkin Hususları" kapsamına alacak şekilde belirlemek zorundadır.
b) Yukarıda belirlenen konu başlığını işleyen öykü, roman ve şiirden uyarlama olan eserler,  değerlendirme dışı bırakılır.
c) Bir kişi, birden çok eserle yarışmaya katılabilir. Birden çok kişinin ortaklaşa yazdığı eser ya da eserlerle katılması da kabul edilir.
d) Yarışmaya katılacak eserler, öz biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.
e) Basılmış, oynanmış ya da başka yarışmalarda derece almış oyunlar yarışmaya katılamaz.
3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
a) YARIŞMAYA SON KATILIM TARİHİ
Yarışmaya katılacak eserler,  01/06/2007 tarihinden itibaren 30/ 11/ 2007  tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmiş olmalıdır.
b) ESERİN TESLİM EDİLECEĞİ / GÖNDERİLECEĞİ ADRES: Gelir İdaresi Başkanlığı,  Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı. İlkadım Cad.  Dikmen/ANKARA                                
4. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN TESLİM EDİLME KOŞULLARI
a) Eserler bilgisayar ortamında 12 punto bir buçuk aralıkla, daktilo ile çift aralıkla yazılarak yedi (7) nüsha halinde gönderilmeli / teslim edilmelidir.
b) Her nüshanın ilk sayfasına eserin adı açık biçimde yazılmalıdır.
c) Her nüshanın birinci sayfasında oyunun türü ve kaç bölüm olduğu belirtilmelidir.
d) Her nüshanın birinci sayfasında, eser sahibinin RUMUZU  yer almalıdır. Yazarın kimlik bilgileriyle ilgili herhangi bilgi kesinlikle olmamalıdır.
e) Yarışmaya katılanlar, eserleriyle birlikte üzerinde yarışmacının RUMUZU yazılı kapalı bir kimlik zarfı teslim etmelidir.
f) Kimlik zarfı içinde yarışmacının imzalı başvuru formu, özgeçmişi, kimlik bilgileri, açık adresi, telefon numarası ve iki adet vesikalık fotoğrafı bulunacaktır.
g) Kimlik zarfı teslim eden her yarışmacı, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş sayılır.
5. YARIŞMAYA GİRECEK ESERİN TESLİM EDİLİŞ ŞEKLİ
a) Yarışmaya giren  eserler teslim alınırken üzerinde RUMUZ bulunan kapalı kimlik zarfı açılmayacak biçimde mühürlenerek teslim alınacaktır.
b) Dereceye giren eserler açıklanıncaya kadar saklanacaktır.
c) Hangi nedenle olursa olsun, yarışmaya son katılım tarih ve saatinden sonra ilgili adrese ulaştırılan veya teslim edilmek istenen eserler yarışma dışı bırakılır.
d) Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan, Gelir İdaresi Başkanlığı sorumlu değildir.
6. DERECEYE GİRMEYEN ESERLERİN İADE EDİLMESİ
a) Dereceye girmemiş eserler, açılmamış durumdaki kimlik zarflarıyla birlikte, sahibinin talebi üzerine iade edilecektir.
b) İade işlemleri; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim edildiği merkezde yapılır. Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolmasından, uğrayabileceği hasardan yarışmayı açan kurum sorumlu değildir.
7. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. ESERLERİN DEĞERLENDİRME KISTASLARI    
Yarışmaya katılan eserler özel bir jüri tarafından  konu, dil, süre, dramatik oyun yazma tekniği ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecektir.
II. JÜRİNİN OLUŞUMU
a) Gelir İdaresi Başkanlığınca atanacak bir Başkanlık temsilcisi.
b) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek iki tiyatro adamı,
c) Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrolarınca  görevlendirilecek bir Dramaturg, bir rejisör, bir oyuncu.
d) Eleştirmenler Birliğince görevlendirilecek bir Eleştirmen.
e) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde jüri üye sayısını artırabilir.                     
III. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sonuçlar 29/02/2008 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde açıklanacak olup dereceye girenler şöyle ödüllendirilecektir:
            Birincilik Ödülü 10.000-YTL
            İkincilik Ödülü 7.500-YTL
            Üçüncülük Ödülü 5.000-YTL
            Mansiyon Ödülü 2.500-YTL (3 adet)                            
IV. Dereceye giren oyunlar Gelir İdaresi Başkanlığınca Basılacak basım işlemlerinde Telif Hakları Yasası’nın ilgili hükümleri geçerli olacaktır.
V. Jüri, "Gençlik Oyunu, Çocuk Oyunu ve Yetişkinler Dalında ‘Vergi’ Konulu Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması"nda biri, birkaçı veya tamamına ödül vermeye  değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.
VI. Jüri Üyeleri’ne bu konudaki yönetmelikler doğrultusunda huzur hakkı ödenir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı hizmet anlayışı ile vergi bilincinin arttırılması ve vergide gönüllü uyumun sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Vergide gönüllü uyumun sağlanması hedefi doğrultusunda, sağlıklı bir vergi bilincinin toplumun bütün kesimlerinde yerleştirilmesi gerçeğinden hareketle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çocuk oyunu, gençlik oyunu ve yetişkinlere yönelik olarak Vergi konulu Tiyatro Oyunu yazma yarışması düzenlenmiştir.
3 Dalda yapılacak olan Vergi Konulu Özgün Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması ile verginin önemini anlatan, vatandaşları vergi ile ilgili  ödevleri hakkında bilgilendiren, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil aynı zamanda vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğunu belirten ve çocuklarımızda ve gençlerimizde vergi bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlayan eserlerin Türk Tiyatro literatürüne kazandırılmasına imkan verilecektir.
Bu yarışmaya; Türk vergi sistemine ışık tutacak şekilde özgün olarak ele alan eserler katılabilecektir.
Bu yarışmanın amacı, düzenleme biçimi ve yarışmaya katılım şartları ile yarışmaya katılan oyunların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, şartnamelerde belirtilmiştir.