No       Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ
1.       Binalar     333
  1.1.     Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar     333
    1.1.1.   Beton, kargir, demir, çelik 50 2,00% 333
    1.1.2.   Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 3,03% 333
    1.1.3.   Ahşap, kerpiç 20 5,00% 333
    1.1.4.   Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 6,66% 333
    1.1.5.   Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 10,00% 333
    1.1.6.   Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 6,66% 365
    1.1.7.   Sarnıç ve benzerleri 50 2,00% 333
    1.1.8.   Tanklar     333
      1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 6,66% 333
      1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 10,00% 333
      1.1.8.3. Diğer tanklar 15 6,66% 333
  1.2.     Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar     333
    1.2.1.   Beton, kargir, demir, çelik 40 2,50% 333
    1.2.2.   Yarı kargir 25 4,00% 333
    1.2.3.   Ahşap 15 6,66% 333
    1.2.4.   Kerpiç 10 10,00% 333
    1.2.5.   Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 10,00% 333
    1.2.6.   Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 4 25,00% 389
  1.3.     Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 2,00% 333
  1.4.     İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 2,00% 333
  1.5.     Gergili membran sistemleri 6 16,66% 389
2.       Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar 15 6,66% 333
  2.1.     Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) 8 12,50% 333
3.       Demirbaşlar     333
  3.1.     İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) 5 20,00% 365
  3.2.     Televizyonlar 5 20,00% 333
  3.3.     Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 33,33% 365
  3.4.     Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 50,00% 333
  3.5.     Kasalar     333
    3.5.1.   Plastik kasalar 5 20,00% 333
    3.5.2.   Tahta kasalar 2 50,00% 333
    3.5.3.   Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan  kasalar 50 2,00% 339
  3.6.     Paletler     333
    3.6.1.   Tahta palet 2 50,00% 333
    3.6.2.   Plastik palet 5 20,00% 333
  3.7.     Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar) 3 33,33% 333
  3.8.     Isıtma malzemeleri     333
    3.8.1.   Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) 15 6,66% 333
    3.8.2.   Isıtma boruları 15 6,66% 333
    3.8.3.   Pompalar 15 6,66% 333
    3.8.4.   Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 5,00% 333
    3.8.5.   Sıcak hava apareyleri 20 5,00% 333
    3.8.6.   Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 4,00% 333
    3.8.7.   Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) 15 6,66% 333
    3.8.8.   Şofbenler ve kombiler 10 10,00% 333
    3.8.9.   Hidroforlar 10 10,00% 333
    3.8.10.   Su yumuşatma cihazları 10 10,00% 333
    3.8.11.   Genleşme depoları 10 10,00% 333
    3.8.12.   Brülörler 15 6,66% 333
    3.8.13.   İçten yanmalı motorlar 10 10,00% 339
    3.8.14.   Soba 5 20,00% 365
  3.9.     Konfor ve klima tesisat malzemeleri     333
    3.9.1.   Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) 15 6,66% 333
    3.9.2.   Fan-coil cihazları 15 6,66% 333
    3.9.3.   Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) 10 10,00% 333
    3.9.4.   Su soğutma grupları 15 6,66% 333
    3.9.5.   Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları 15 6,66% 333
    3.9.6.   Hava perdeleri 10 10,00% 339
    3.9.7.   Havalandırma sistemleri 10 10,00% 339
  3.10.     Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)     333
    3.10.1.   Sebze soyma ve doğrama makineleri 10 10,00% 333
    3.10.2.   Et kıyma makineleri 10 10,00% 333
    3.10.3.   Mikserler 10 10,00% 333
    3.10.4.   Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları 10 10,00% 333
      3.10.4.1. Teşhir amacıyla kullanılanlar 5 20,00% 333
    3.10.5.   Yemek pişirme tencereleri 10 10,00% 333
    3.10.6.   Fırınlar 10 10,00% 333
    3.10.7.   Kuzine ve yer ocakları 15 6,66% 333
    3.10.8.   Bulaşık yıkama makineleri 10 10,00% 333
    3.10.9.   Komple soğuk odalar 10 10,00% 333
    3.10.10.   Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 6,66% 333
    3.10.11.   Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı 10 10,00% 339
  3.11.     Merkezi çamaşırhane cihazları     333
    3.11.1.   Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 10 10,00% 333
    3.11.2.   Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 6,66% 333
    3.11.3.   Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri 10 10,00% 333
  3.12.     Asansörler (Yük, insan vb.) 10 10,00% 333
  3.13.     Medikal malzemeler     333
    3.13.1.   Otoklav cihazları 10 10,00% 333
    3.13.2.   Buhar Jeneratörleri 10 10,00% 333
    3.13.3.   Sterilizatörler 10 10,00% 333
    3.13.4.   Oksijen ve azot tüpleri 20 5,00% 333
    3.13.5.   Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) 10 10,00% 333
    3.13.6.   Basınçlı hava kompresörleri 15 6,66% 333
    3.13.7.   Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri 10 10,00% 333
    3.13.8.   Laboratuvar cihazları     333
      3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) 5 20,00% 333
      3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 20,00% 333
      3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 16,66% 333
      3.13.8.4. Mikroskoplar 6 16,66% 333
      3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 20,00% 333
    3.13.9.   Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı v.b.) 5 20,00% 333
      3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 16,66% 339
    3.13.10.   Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.) 10 10,00% 333
      3.13.10.1. Portatif sedye 5 20,00% 365
    3.13.11.   Ameliyathane ve sterilizasyon     333
      3.13.11.1. Sterilizatörler 8 12,50% 333
      3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı 8 12,50% 333
      3.13.11.3. Ameliyat masası 8 12,50% 333
      3.13.11.4. Ameliyat lambası 8 12,50% 333
      3.13.11.5. Anastezi cihazı 6 16,66% 333
      3.13.11.6. Elektro koter 6 16,66% 333
      3.13.11.7. Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları 6 16,66% 333
      3.13.11.8. Cerrahi el aletleri 7 14,28% 333
    3.13.12.   Radyo terapi cihazı (Linac) 8 12,50% 333
    3.13.13.   Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı) 6 16,66% 333
    3.13.14   Kan şekeri ölçüm cihazları 10 10,00% 339
    3.13.15.   Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler) 10 10,00% 339
  3.14.     Elektrik Malzemeleri     333
    3.14.1.   Jeneratörler 10 10,00% 333
    3.14.2.   Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) 10 10,00% 333
    3.14.3.   Paratonerler 10 10,00% 333
    3.14.4.   Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b. 10 10,00% 339
    3.14.5.   Transformatörler 10 10,00% 339
    3.14.6.   Redröserler 10 10,00% 339
    3.14.7.   Akümülatörler 5 20,00% 339
    3.14.8.   Akü şarj redresörü 5 20,00% 339
    3.14.9.   Şalt cihazları, kontaktörler 3 33,33% 339
    3.14.10.   Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri 10 10,00% 339
    3.14.11.   Elektrik motorları, elektrik trafoları 10 10,00% 339
    3.14.12.   Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri 10 10,00% 365
    3.14.13.   Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.) 10 10,00% 389
  3.15.     Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası 5 20,00% 333
  3.16.     Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 6,66% 333
  3.17.     Kaynak makinesi 5 20,00% 333
  3.18.     Zincir, halat 3 33,33% 333
  3.19.     Ponton 5 20,00% 333
  3.20.     Kondansatör 5 20,00% 333
  3.21.     Oksijen takımı, oksijen saati 6 16,66% 333
  3.22.     Güneş kollektörü 6 16,66% 333
  3.23.     Depolama raf sistemleri 10 10,00% 333
  3.24.     Çim biçme makinesi 4 25,00% 333
  3.25.     Çöp konteynerleri 4 25,00% 333
  3.26.     Elektronik güvenlik sistemleri 5 20,00% 333
  3.27.     POS cihazları 5 20,00% 333
  3.28.     Yangın söndürme cihazları 5 20,00% 333
  3.29.     Radyasyon aleti 5 20,00% 333
  3.30.     Nem alma cihazları 5 20,00% 333
  3.31.     Kart basma makinesi 10 10,00% 333
  3.32.     Kart kesme makinesi 10 10,00% 333
  3.33.     Zarflama makinesi 10 10,00% 333
  3.34.     Projeksiyon cihazı 5 20,00% 333
  3.35.     Fotoğraf makineleri ve kamera 5 20,00% 333
  3.36.     Ölçüm cihazları 5 20,00% 333
  3.37.     Elektronik test cihazları 5 20,00% 333
  3.38.     Mekanik test cihazları 7 14,28% 333
  3.39.     El ölçü aletleri 4 25,00% 333
  3.40.     Hızlı protip makineleri 5 20,00% 333
  3.41.     Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 16,66% 339
  3.42.     Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri 6 16,66% 339
  3.43.     Redüktörler 10 10,00% 339
  3.44.     Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri) 10 10,00% 339
  3.45.     Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri 10 10,00% 339
  3.46.     Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt  makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri 10 10,00% 339
  3.47.     Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar 10 10,00% 339
  3.48.     Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru olarak temizlenmesi  veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler) 8 12,50% 339
  3.49.     Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları     339
    3.49.1.   Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri v.b. 5 20,00% 339
    3.49.2.   Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları 10 10,00% 339
    3.49.3.   Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri 5 20,00% 339
    3.49.4.   Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar  ve bunlara ait sistemler 10 10,00% 339
    3.49.5.   Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar v.b. 5 20,00% 339
    3.49.6.   Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b. 5 20,00% 339
    3.49.7.   Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri 5 20,00% 339
    3.49.8.   GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları 5 20,00% 339
    3.49.9.   Elektronik optik alet ve cihazlar 6 16,66% 339
    3.49.10.   Kapalı devre TV sistemi (CCTV) 10 10,00% 365
  3.50.     LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b. 10 10,00% 339
  3.51.     Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 10 10,00% 339
  3.52.     Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri 10 10,00% 339
  3.53.     Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi 10 10,00% 365
  3.54.     Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları 8 12,50% 339
  3.55.     Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri 7 14,28% 339
  3.56.     Çöp öğütücüler 10 10,00% 339
  3.57.     İlaçlama makineleri 8 12,50% 339
  3.58.     El kurutma makineleri 5 20,00% 339
  3.59.     Elektronik kantar 5 20,00% 339
  3.60.     Baskül 6 16,66% 339
  3.61.     Hidrolik araç kantarları 15 6,66% 339
  3.62.     Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar) 6 16,66% 339
  3.63.     Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler) 15 6,66% 339
  3.64.     Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlar hariç) 7 14,28% 339
  3.65.     Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları 5 20,00% 339
  3.66.     Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri) 6 16,66% 339
  3.67.     Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar) 15 6,66% 339
  3.68.     Vidalama makineleri 10 10,00% 339
  3.69.     Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 10 10,00% 339
  3.70.     Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b. 10 10,00% 339
  3.71.     Bayrak, flama, aydınlatma direkleri 15 6,66% 339
  3.72.     Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait  lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) 2 50,00% 339
  3.73.     Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı) 15 6,66% 365
  3.74.     Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat) 15 6,66% 365
  3.75.     Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler) 24 4,16% 365
  3.76.     Duvar saati 5 20,00% 365
  3.77.     Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 5 20,00% 365
  3.78.     Otopark sistemleri     389
    3.78.1.   Otopark ücretlendirme sistemi 15 6,66% 389
    3.78.2.   Otopark yönlendirme sistemi 10 10,00% 389
  3.79.     Fotoselli kayar kapılar 10 10,00% 365
  3.80.     LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 15 6,66% 365
  3.81.     Kartlı geçiş sistemleri 10 10,00% 365
  3.82.     Yanmaz elbise 5 20,00% 365
  3.83.     Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri) 3 33,33% 389
  3.84.     Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar 7 14,28% 389
  3.85.     Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri. 3 33,33% 389
  3.86.     Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar 5 20,00% 389
4.       Bilgi sistemleri     333
  4.1.     Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 25,00% 333
  4.2.     Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez) 4 25,00% 333
  4.3.     Bilgisayar yazılımları 3 33,33% 333
  4.4.     Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları 5 20,00% 365
  4.5.     Data koruma kasası 12 8,33% 365
5.       Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri 5 20,00% 333
  5.1.     Ödeme kaydedici cihazlar 5 20,00% 333
6.       Taşıma araçları     333
  6.1.     Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) 5 20,00% 333
  6.2.     Otobüs, Minibüs, Midibüsler 5 20,00% 333
  6.3.     Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 25,00% 333
  6.4.     Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 20,00% 333
  6.5.     Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 25,00% 333
  6.6.     Bisikletler ve at arabaları 4 25,00% 333
  6.7.     Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil) 4 25,00% 333
  6.8.     Çekiciler (Transpaletler dahil) 5 20,00% 333
  6.9.     Demiryolları araçları ve lokomotifler 15 6,66% 333
  6.10.     Deniz araçları     333
    6.10.1.   Yük ve yolcu gemileri 18 5,55% 333
    6.10.2.   Tankerler ve frigorifik gemiler 8 12,50% 333
    6.10.3.   Kayık ve mavnalar 5 20,00% 333
    6.10.4.   Ağaç tekne 8 12,50% 333
    6.10.5.   Deniz motorları 8 12,50% 333
    6.10.6.   Şişme bot 5 20,00% 333
    6.10.7.   Kurtarma gemileri 20 5,00% 365
    6.10.8.   Römorkör 14 7,14% 389
  6.11.     Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar 15 6,66% 333
  6.12.     Uçak ve helikopterler 10 10,00% 365
    6.12.1.   Uçak simülatörleri 10 10,00% 389
  6.13.     Treyler ve treylere bağlı konteynerler 6 16,66% 333
  6.14.     Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri 10 10,00% 389
  6.15.     Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları 7 14,28% 333
  6.16.     Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri) 7 14,28% 365
    6.16.1.   Çöp temizleme araçları ve ekipmanları     365
      6.16.1.1. Çöp temizleme araçları 5 20,00% 365
      6.16.1.2. Çöp temizleme araçları ekipmanları 3 33,33% 365
  6.17.     Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri. 3 33,33% 389
7       Tarım     333
  7.1.     Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar 25 4,00% 333
  7.2.     Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) 20 5,00% 333
  7.3.     Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 10 10,00% 333
  7.4.     Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat 5 20,00% 333
    7.4.1.   Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları 5 20,00% 333
    7.4.2.   Kırkım makinesi 5 20,00% 339
    7.4.3.   Gaga kesme makinesi 5 20,00% 339
    7.4.4.   Krema makinesi 5 20,00% 339
    7.4.5.   Tavuk yolma makinesi 5 20,00% 339
    7.4.6.   Budama makinesi 5 20,00% 339
    7.4.7.   Motorlu el testeresi 5 20,00% 339
    7.4.8.   Meyve tasnif makinesi 5 20,00% 339
    7.4.9.   Buzağı emzirme makinesi 5 20,00% 339
    7.4.10.   Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri 10 10,00% 389
  7.5.     Mandıralar 7 14,28% 333
  7.6.     Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.) 5 20,00% 333
  7.7.     Atlar     389
    7.7.1.   Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar) 18 5,55% 389
    7.7.2.   Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.) 10 10,00% 389
  7.8.     Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 20,00% 333
  7.9.     Arılar 5 20,00% 333
  7.10.     Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 50,00% 333
  7.11.     Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar 10 10,00% 333
    7.11.1.   Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.) 5 20,00% 333
  7.12.     Deniz ve tatlı su balıkları 5 20,00% 333
  7.13.     Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.) 5 20,00% 333
  7.14.     Ekili ve dikili araziler, tesisler     333
    7.14.1.   Zeytinlikler 50 2,00% 333
    7.14.2.   Dutluklar 40 2,50% 333
    7.14.3.   Fındıklıklar 25 4,00% 333
    7.14.4.   Süs ağaçları, güllükler 20 5,00% 333
    7.14.5.   Bağlar 20 5,00% 333
    7.14.6.   Narenciye ağaçları 25 4,00% 333
    7.14.7.   Şeftali ağaçları 10 10,00% 333
    7.14.8.   Kayısı, erik, badem ağaçları 25 4,00% 333
    7.14.9.   Elma, armut, ayva, incir ağaçları 25 4,00% 333
    7.14.10.   Vişne, kiraz ağaçları 20 5,00% 333
    7.14.11.   Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları 40 2,50% 333
    7.14.12.   Sair meyveli ağaçlar 10 10,00% 333
    7.14.13.   Seralar     365
      7.14.13.1. Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri) 5 20,00% 333
      7.14.13.2. Cam örtü malzemeli seralar 15 6,66% 365
      7.14.13.3. Plastik örtü malzemeli seralar 3 33,33% 365
      7.14.13.4. Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar 15 6,66% 365
      7.14.13.5. Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar 20 5,00% 365
      7.14.13.6. Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar 10 10,00% 365
      7.14.13.7. Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği 3 33,33% 365
      7.14.13.8. Kaya yünü yatağı 2 50,00% 365
      7.14.13.9. Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar 10 10,00% 389
    7.14.14.   Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.) 10 10,00% 333
    7.14.15.   Kanal ve kanaletler 10 10,00% 333
    7.14.16.   Derin kuyular 15 6,66% 333
    7.14.17.   Sağım tesis ve makineleri 5 20,00% 333
    7.14.18.   Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri 5 20,00% 333
    7.14.19.   Çırçırlama ve delintasyon tesisleri 5 20,00% 333
    7.14.20.   Yoncalık tesisi 3 33,33% 333
    7.14.21.   Korunganlık tesisi 2 50,00% 333
    7.14.22.   Suni çayır mera tesisi 3 33,33% 333
    7.14.23.   Çam fıstığı tesisi 50 2,00% 339
    7.14.24.   Kavaklık tesisi 10 10,00% 339
8.       Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
  8.1.     İzabe potaları 2 50,00% 333
  8.2.     Madeni emniyet şapkaları (Baretler) 3 33,33% 333
  8.3.     Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler 10 10,00% 333
9.       Petrol ve gaz sanayi     333
  9.1.     Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler 6 16,66% 333
    9.1.1.   Pompaj çubuklarından emiciler 3 33,33% 333
  9.2.     Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler. 14 7,14% 333
    9.2.1.   Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan) 2 50,00% 333
  9.3.     Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
    9.3.1.   Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 2 50,00% 333
  9.4.     Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 9 11,11% 333
    9.4.1.   Sıvı gaz buharlaştırıcılar 9 11,11% 365
10.       İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demir yollarının yapımında kullanılan iktisadi kıymetler (İş makineleri ve benzerleri) 6 16,66% 333
  10.1.     İnşaat kalıpları ve iskeleler     365
    10.1.1.   Ahşap inşaat kalıpları 5 20,00% 365
    10.1.2.   Tünel kalıplar 15 6,66% 365
    10.1.3.   Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler 20 5,00% 365
    10.1.4.   Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar 4 25,00% 365
    10.1.5.   İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar) 7 14,28% 365
    10.1.6.   Ağaç kalaslar 3 33,33% 365
    10.1.7.   Demir veya çelik inşaat kalıpları 7 14,28% 389
  10.2.     İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi 8 12,50% 365
  10.3.     Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi 15 6,66% 365
11.       Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
12.       Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
13.       Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
14.       Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 8 12,50% 333
15.       Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 6,66% 333
16.       Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 6,66% 333
  16.1.     Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb. ) 10 10,00% 389
17.       Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 333
  17.1.     Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar 3 33,33% 333
  17.2.     Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 365
18.       Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler 4 25,00% 333
  18.1.     Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 5 20,00% 333
  18.2.     Cam şişeler 3 33,33% 333
  18.3.     Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 12,50% 333
19.       Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
20.       Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı     333
  20.1.     Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 333
    20.1.1.   Nakış makineleri 5 20,00% 365
  20.2.     Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
  20.3.     Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 10,00% 333
  20.4.     Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 333
  20.5.     Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 8 12,50% 333
    20.5.1.   Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri 10 10,00% 389
  20.6.     Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 333
  20.7.     Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler) 8 12,50% 333
  20.8.     Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
  20.9.     Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 333
  20.10.     Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 339
  20.11.     Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi 10 10,00% 365
  20.12.     Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar) 10 10,00% 365
21.       Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 333
  21.1.     Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar 3 33,33% 333
  21.2.     Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi 3 33,33% 333
  21.3.     Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar 2 50,00% 333
22.       Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 10,00% 333
23.       Ağaç ürünleri imalatı     333
  23.1.     Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri 6 16,66% 333
  23.2.     Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
  23.3.     Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç) 13 7,69% 333
  23.4.     Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b. 10 10,00% 333
    23.4.1.   Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü 10 10,00% 365
  23.5.     Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
  23.6.     Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler 2 50,00% 365
24.       Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 10,00% 333
25.       Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.) 10 10,00% 333
  25.1.     Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) 5 20,00% 333
    25.1.1.   Motorlar 10 10,00% 333
    25.1.2.   Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar 8 12,50% 333
    25.1.3.   Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar 5 20,00% 333
    25.1.4.   Seyyar dalgıç pompa motorları 5 20,00% 333
    25.1.5.   Paneller ve panel cihazları 10 10,00% 333
    25.1.6.   Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve benzerlerinden oluşan hatlar 10 10,00% 333
    25.1.7.   Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları 5 20,00% 333
  25.2.     Enstrümanlar ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) 10 10,00% 333
  25.3.     Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı 5 20,00% 333
  25.4.     Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları 3 33,33% 333
  25.5.     Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılan tesisler 10 10,00% 333
  25.6.     Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
  25.7.     Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 333
  25.8.     Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 10,00% 333
  25.9.     Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 10,00% 333
  25.10.     Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları 5 20,00% 333
  25.11.     Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri 10 10,00% 339
  25.12.     Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 339
  25.13.     Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri 6 16,66% 389
26.       Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 10,00% 333
  26.1.     Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı 10 10,00% 365
  26.2.     Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar * 4 25,00% 365
27.       Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
  27.1.     Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb. 7 14,28% 365
  27.2.     Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar * 4 25,00% 365
  27.3.     Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar 5 20,00% 389
28.       Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)     333
  28.1.     Fırınlar     333
    28.1.1.   Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları 10 10,00% 333
    28.1.2.   Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları 7 14,28% 333
    28.1.3.   El imalatı züccaciye fırınları 5 20,00% 333
    28.1.4.   Cam suyu (Slikat) fırınları 4 25,00% 333
    28.1.5.   Cam üretim potaları 3 33,33% 333
  28.2.     Üretim ve işleme makineleri     333
    28.2.1.   Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı 10 10,00% 333
    28.2.2.   Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı 5 20,00% 333
    28.2.3.   Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı 8 12,50% 333
    28.2.4.   Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları 5 20,00% 333
  28.3.     Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler     365
    28.3.1.   Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları 15 6,66% 365
    28.3.2.   Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri 10 10,00% 365
    28.3.3.   Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar 10 10,00% 365
  28.4.     Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar 5 20,00% 365
  28.5.     Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar * 3 33,33% 365
29.       Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 20 5,00% 333
  29.1.     Çimentolu yonga imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 6,66% 339
  29.2.     Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası) 2 50,00% 389
  29.3.     Çimento üretiminde kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü 10 10,00% 389
30.       Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler     339
  30.1.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar:  Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b. 15 6,66% 339
  30.2.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri, dekorlama hatları v.b. 8 12,50% 339
  30.3.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan  Kalite Kontrol Sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları v.b. 7 14,28% 339
  30.4.     Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yüksek Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri) 6 16,66% 339
31.       Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı     333
  31.1.     Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
    31.1.1.   Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel aletler * 7 14,28% 333
  31.2.     Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar * 10 10,00% 333
    31.2.1.   Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu 3 33,33% 333
    31.2.2.   Kalıplar     333
      31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları 4 25,00% 333
      31.2.2.2. Çelik kalıplar 4 25,00% 333
      31.2.2.3. Sert metal kalıplar 5 20,00% 333
      31.2.2.3. Saç parça kalıpları 5 20,00% 333
      31.2.2.4. Plastik kalıplar 4 25,00% 333
      31.2.2.5. Cam kalıplar 5 20,00% 333
      31.2.2.6. Strofor kalıpları 7 14,28% 333
      31.2.2.7. Döküm kalıplar 7 14,28% 333
      31.2.2.8. Denge ağırlığı kalıpları 4 25,00% 333
      31.2.2.9. Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları 6 16,66% 365
  31.3.     Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar * 10 10,00% 333
  31.4.     Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 12 8,33% 333
    31.4.1.   Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı, dökümler ve dönüştürülebilir konteynerler gibi özel araçlar * 3 33,33% 333
  31.5.     Metal Yüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan İktisadi Kıymetler: Bu işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması ve yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması, yüksek basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malzemelerin uygulanması için gerçekleştirilen işlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir. 6 16,66% 339
  31.6.     PVC kapı ve pencere sistemleri ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 6 16,66% 339
    31.6.1.   PVC imal kalıpları 4 25,00% 339
  31.7.     Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler     365
    31.7.1.   Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı 12 8,33% 365
    31.7.2.   Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı 12 8,33% 365
  31.8.     Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar 2 50,00% 365
  31.9.     Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri 12 8,33% 365
  31.10.     Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler     389
    31.10.1.   Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları 2 50,00% 389
    31.10.2.   Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları 4 25,00% 389
    31.10.3.   Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri 5 20,00% 389
    31.10.4.   Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler 6 16,66% 389
    31.10.5.   Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler 7 14,28% 389
    31.10.6.   Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri 10 10,00% 389
    31.10.7.   Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflarda sayılanlar hariç) 15 6,66% 389
32.       Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri (Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.) 20 5,00% 333
  32.1.     El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 339
  32.2.     Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz boya cihazı ve bunların benzerleri) 10 10,00% 389
  32.3.     Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri 7 14,28% 389
33.       Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı     333
  33.1.     Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman ve ek parçaları imal etmek için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 10,00% 333
  33.2.     Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik iş makineleri ve başka bir yerde sınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.) 6 16,66% 333
  33.3.     Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 5 20,00% 333
34.       Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.) 12 8,33% 333
  34.1.     Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan iktisadi kıymetler * 3 33,33% 333
    34.1.1.   Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları 5 20,00% 333
  34.2.     Motorlu  araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer ekipmanların imalatına kullanılan iktisadi kıymetler) 10 10,00% 339
  34.3.     Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 12,50% 389
35.       Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.) 10 10,00% 333
  35.1.     Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler * 6 16,66% 339
36.       Gemi ve bot yapımı     333
  36.1.     Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.) 12 8,33% 333
  36.2.     Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi özel araç olarak tanımlanan iktisadi kıymetler * 7 14,28% 333
  36.3.     Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç) 16 6,25% 333
37.       Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri     339
  37.1.     Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil) 25 4,00% 339
  37.2.     Peronlar 20 5,00% 339
  37.3.     Rampalar 10 10,00% 339
  37.4.     Kömür ve akaryakıt verme tesisleri 20 5,00% 339
  37.5.     Cüruf temizleme tesisleri 5 20,00% 339
  37.6.     Bakım, muayene ve temizleme tesisleri 20 5,00% 339
  37.7.     Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler) 25 4,00% 339
  37.8.     Esas toprak işleri, diğer tesisler 25 4,00% 339
  37.9.     Balast 10 10,00% 339
  37.10.     Tüneller ve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri) 100 1,00% 339
  37.11.     Menfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve diğerleri) 25 4,00% 339
  37.12.     Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri 25 4,00% 339
  37.13.     Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler) 12 8,33% 339
  37.14.     Mekanik sinyal tesisleri     339
    37.14.1.   Kumanda aletleri, blok tesisleri 12 8,33% 339
    37.14.2.   Sinyaller, transmisyon tertibatı 16 6,25% 339
    37.14.3.   İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon hatları 12 8,33% 339
  37.15.     Trafik merkez idaresi (CTC)     339
    37.15.1.   Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları v.b. 10 10,00% 339
    37.15.2.   Sinyaller 12 8,33% 339
    37.15.3.   Transmisyon hatları ve tesisleri 12 8,33% 339
    37.15.4.   Sinyalizasyon kuvvet tesisleri 12 8,33% 339
    37.15.5.   Otomatik fren tevfik tertibatı 16 6,25% 339
    37.15.6.   Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri 5 20,00% 339
    37.15.7.   Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve hoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri 16 6,25% 339
    37.15.8.   Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri 16 6,25% 339
    37.15.9.   Telekomünikasyon kuvvet tesisleri 16 6,25% 339
    37.15.10.   Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri) 20 5,00% 339
    37.15.11.   Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri 10 10,00% 339
    37.15.12.   Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler 16 6,25% 339
    37.15.13.   Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler 5 20,00% 339
    37.15.14.   Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler 16 6,25% 339
    37.15.15.   Hurufat ve tertip makineleri 5 20,00% 339
    37.15.16.   Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri v.b. 12 8,33% 339
    37.15.17.   Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar 20 5,00% 339
    37.15.18.   Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresör, betonyer, elevatör, traktör ve benzerleri ile bunların eklentileri) 10 10,00% 339
    37.15.19.   Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatları v.b. 33 3,03% 339
    37.15.20.   Yüksek ve orta gerilimli tesisler 33 3,03% 339
    37.15.21.   Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri 20 5,00% 339
  37.16.     Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı 16 6,25% 339
  37.17.     Diğer mefruşat ve teçhizat 16 6,25% 339
38.       Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 333
39.       Lokomotif İmalatı: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler 11 9,09% 333
40.       Demiryolu rayları 10 10,00% 333
  40.1.     Dekovil hattı 15 6,66% 333
41.       Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 333
42.       Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık: Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler 22 4,54% 333
43.       Telefonla verilen iletişim hizmetleri     333
  43.1.     Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler 45 2,22% 333
  43.2.     Merkezde kullanılan yönetim binaları 45 2,22% 333
  43.3.     Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
  43.4.     Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir) 24 4,16% 333
  43.5.     Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri 10 10,00% 333
44.       Medya ve iletişim hizmetleri     333
  44.1.     Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.) 6 16,66% 333
  44.2.     Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, anten destekli yapılar, cihazlardan antenlere nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler (Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.) 13 7,69% 333
  44.3.     Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları, gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.) 27 3,70% 333
  44.4.     Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler 17 5,88% 333
  44.5.     Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri 10 10,00% 333
  44.6.     Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler, uydu haberleşme teçhizatları ve uydu haberleşmesinde kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır) 10 10,00% 333
  44.7.     Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri, özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar 10 10,00% 333
  44.8.     Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık     333
    44.8.1.   Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici binaları ve program yazmaya yarayan iktisadi kıymetler hariç) 11 9,09% 333
    44.8.2.   Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri, bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
    44.8.3.   Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır) 9 11,11% 333
  44.9.     Film ve kasetler     333
    44.9.1.   Filmler 2 1. Yıl %60, 2. Yıl %40 333
    44.9.2.   Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b. 2 1. Yıl %60, 2. Yıl %40 333
  44.10.     Telekomünikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
45.       Elektrik piyasası faaliyetleri     333
  45.1.     Üretim     333
    45.1.1.   Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 40 2,50% 333
    45.1.2.   Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları     365
      45.1.2.1 Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler 40 2,50% 365
      45.1.2.2 Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler 15 6,66% 365
    45.1.3.   Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç) 20 5,00% 333
    45.1.4.   Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç) 15 6,66% 333
    45.1.5.   Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri 22 4,54% 333
    45.1.6.   Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar 5 20,00% 333
    45.1.7   Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler 10 10,00% 365
  45.2.     İletim     333
    45.2.1.   Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) 30 3,33% 333
  45.3.     Dağıtım     333
    45.3.1.   Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) 30 3,33% 333
    45.3.2.   Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri 22 4,54% 333
    45.3.3.   Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.) 20 5,00% 333
46.       Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler     333
  46.1.     Barajlar 50 2,00% 333
  46.2.     Bentler 20 5,00% 333
  46.3.     Kuyular     333
    46.3.1.   Artezyen kuyular 20 5,00% 333
    46.3.2.   Kaya arazide açılan derin su kuyuları 10 10,00% 333
    46.3.3.   Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları 5 20,00% 333
  46.4.     Suyun depolanması ve arıtılması     333
    46.4.1.   Depo ve tanklar 40 2,50% 333
    46.4.2.   Arıtma sistemleri 20 5,00% 333
  46.5.     Suyun dağıtılması     333
    46.5.1.   Pompalama sistemleri 10 10,00% 333
    46.5.2.   Dağıtım ve borulama sistemleri 25 4,00% 333
47.       Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler     333
  47.1.     Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla çalışan su ısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, dağım hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri 22 4,54% 333
  47.2.     İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar 14 7,14% 333
  47.3.     İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.) 30 3,33% 333
  47.4.     Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler 14 7,14% 333
  47.5.     Doğalgaz üretim araçları 14 7,14% 333
  47.6.     Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri 22 4,54% 333
  47.7.     Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama, buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil hatları ve dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri 22 4,54% 333
  47.8.     Sınai gaz üretimi     333
    47.8.1.   Gaz sıvılaştırıcı tesisler 8 12,50% 333
    47.8.2.   Hava ayrıştırma ünitesi 8 12,50% 333
    47.8.3.   Gaz merkezi dağıtım sistemleri 5 20,00% 333
    47.8.4.   Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.) 8 12,50% 333
    47.8.5.   Tüp test üniteleri 10 10,00% 333
    47.8.6.   Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi) 10 10,00% 333
    47.8.7.   Likit silindirler 8 12,50% 333
    47.8.8.   Asetilen tüpleri 8 12,50% 333
    47.8.9.   Sınai gaz tüpleri 10 10,00% 333
    47.8.10.   Seyyar tüp taşıma paletleri 5 20,00% 333
    47.8.11.   Paletli tüp kollektörleri 8 12,50% 333
    47.8.12.   Sıvı gaz buharlaştırıcıları 8 12,50% 333
48.       Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 15 6,66% 333
49.       Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.) 10 10,00% 333
50.       Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları 24 4,16% 333
51.       Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar 50 2,00% 333
52.       Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
  52.1.     Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
  52.2.     Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.) 6 16,66% 339
  52.3.     Sağlık hizmetleri 6 16,66% 339
  52.4.     Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen  hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçların satışı, bunların servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler) 12 8,33% 339
  52.5.     Güvenlik hizmetleri  8 12,50% 339
  52.6.     Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler 10 10,00% 339
  52.7.     Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler) 10 10,00% 339
    52.7.1.   Minilab fotograf baskı makinesi 4 25,00% 389
53.       Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri     339
  53.1.     Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
  53.2.     Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum- eski harmanlama boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri) 12 8,33% 339
  53.3.     Laboratuar ölçüm ve test cihazları 8 12,50% 339
  53.4.     Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
  53.5.     Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 339
  53.6.     Hizmet Binaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar, köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve bunların benzerleri) 20 5,00% 339
54.       İlk tesis ve taazzuv giderleri 5 20,00% 333
55.       Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri 15 6,66% 365
  55.1.     Peştemallık 5 20,00% 365
  55.2.     Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı 5 20,00% 365
56.       Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar) 5 20,00% 333
57       Araştırma-Geliştirme harcamaları** 5 20,00% 389
58.       Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler 5 20,00% 333
  58.1.     Reklam panoları ve billboardlar     333
    58.1.1.   Işıklı 5 20,00% 333
    58.1.2.   Işıksız 10 10,00% 333
  58.2.     Mafsallı tenteler 2 50,00% 333
59.       Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri 10 10,00% 339
  59.1.     Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri 4 25,00% 333
  59.2.     Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri 2 50,00% 333
  59.3.     Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.) 3 33,33% 333
  59.4.     Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan ödemeler karşılığında eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 333
    59.4.1.   Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
  59.5.     Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
60.       Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil) 2 50,00% 333
61.       Suda yapılan faaliyetler     339
  61.1.     Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar) 10 10,00% 339
  61.2.     Şamandıra tesisatı 5 20,00% 339
  61.3.     Salma ağları (Balıkçılıkta kullanılanlar) 3 33,33% 339
  61.4.     Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan) 2 50,00% 339
  61.5.     Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler 3 33,33% 339
62.       Berber, kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 8 12,50% 339
63.       İzolasyon malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 8,33% 339
  63.1.     Naylon film kaplama 8 12,50% 339
64.       Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammaddelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikroorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması, polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri) 10 10,00% 339
  64.1.     Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (radyoaktif kobalt) 5 20,00% 339
65.       Savunma Sanayi     339
  65.1.     Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (35. numaralı sınıflamada ve başka bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.) 15 6,66% 339
    65.1.1.   Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler 7 14,28% 339
  65.2.     Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal eden iktisadi kıymetler 10 10,00% 339
    65.2.1.   Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler 5 20,00% 339
66.       Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler     365
  66.1.     Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel 10 10,00% 365
  66.2.     Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü 2 50,00% 365
  66.3.     Radar, radyofar ve seyir haritaları 5 20,00% 365
  66.4.     Kara kutu ve hız gösterge sistemi 15 6,66% 389
67.       Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler     389
  67.1.     Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar cihazları 5 20,00% 389
  67.2.     Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler 5 20,00% 389
  67.3.     Üretim prosesi otomasyon makinesi 7 14,28% 389
  67.4.     Metil alkol tankı, reaktör 8 12,50% 389
  67.5.     Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik - anaerobik tanklar, kantar, kompresör, degazör gibi makineler 10 10,00% 389
  67.6.     Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı 15 6,66% 389
* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.
** Mükelleflerin 5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, "mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları" kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edilecektir. Ancak, mezkur Kanunlar kapsamında ar-ge faaliyeti olarak değerlendirilmeyen, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla veya benzeri şekilde gerçekleştirdikleri gayri maddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine göre (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.), 339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listenin "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler" sınıfı uyarınca itfa edilecektir.