ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

 

2015 (1)

2014 (2)

2013 (3)

2012 (4)

2011 (5)

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

880 TL

800 TL

800 TL

770 TL

700 TL

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

440 TL

400 TL

400 TL

380 TL

350 TL

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

200 TL

190 TL

190 TL

180 TL

170 TL

 

(1) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(2) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(3) 31.12.2012 gün ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(4) 26.12.2011 gün ve 28154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(5) 29.12.2010 gün ve 27800(6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 278 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği


 

2015 YILI AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI

 

ENGELLİLİK DERECELERİ

AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI
AYLIK
VERGİ AVANTAJI

I. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

 

880 TL

 

132 TL

II. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

 

440 TL

 

66 TL

III. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

 

200 TL

 

30 TL

Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.