HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ SERTİFİKASI

 

 

MALİYE BAKANLIĞI

……VERGİ DAİRESİ/DEFTERDARLIĞI

 

 

 

………ŞİRKETİ

 

 

          …..tarihinde yapmış olduğunuz başvurunun değerlendirilmesi sonucunda gerekli şartları taşıdığınız anlaşıldığından, KDV iadelerinde işlemlerinizin hızlandırılmasını sağlayacak bu sertifikanın tarafınıza verilmesi Başkanlığımızca/Defterdarlığımızca uygun bulunmuştur.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar