TÜRKİYE-AKÇT SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

 

2601, 2701, 7201, 7202, 7203, 7204, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7301, 7302
1
26011100-DEMIR CEVHERI-AGLOMERE EDILMEMIŞ
2
26011200-DEMIR CEVHERI-AGLOMERE EDILMIŞ
3
26020000-MANGANEZ CEVHERLERI VE ZENGINLEŞTIRILMIŞ MANGANEZ CEVHERLERI
4
26190010-YÜKSEK FIRIN TOZLARI
5
27011110-"ANTRASIT, UÇUCU MADDE LIMITI <=%10 -AGLOMERE EDILMEMIŞ"
6
27011190-ANTRASIT DIĞER AGLOMERE EDILMEMIŞ
7
27011210-KOKLUK TAŞKÖMÜRÜ - BITÜMENLI
8
27011290-DIĞER BITÜMENLI TAŞKÖMÜRÜ
9
27011900-DIĞER TAŞKÖMÜRLERI
10
27012000-"TAŞKÖMÜRÜNDEN ELDE EDILEN BRIKETLER,TOPAK VE BENZERI KATI YAK"
11
27021000-"LINYIT (TOZ OLSUN OLMASIN, AGLOMERE EDILMEMIŞ-SIYAH KEHRIBAR HARIÇ"
12
27022000-AGLOMERE LINYIT - SIYAH KEHRIBAR HARIÇ
13
27040019-TAŞKÖMÜRÜNDEN ELDE EDILEN YÜKSEK EVSAFLI KOK VE SÖMIKOK
14
27040030-LINYITTEN ELDE EDILEN KOK VE SÖMIKOK - AGLOMERE OLSUN OLMASIN
15
72011011-"ALAŞIMSIZ DÖKME DEMIR-FOSFOR =<%0,5,MANGENEZ =>%0,4, SILISYUM ORANI=<%1"
16
72011019-"ALAŞIMSIZ DÖKME DEMIR-FOSFOR =<%0,5,MANGENEZ =>%0,4 VE SILISYUM ORANI>%1"
17
72011030-"ALAŞIMSIZ DÖKME DEMIR-FOSFOR = < %0,5, %0,1=<MANGENEZ<%0,4,ILK ŞEKILERDE"
18
72011090-"ALAŞIMSIZ DÖKME DEMIR-FOSFOR = < %0,5, MANGENEZ < %0,1,ILK ŞEKILERDE"
19
72012000-"ALAŞIMSIZ DÖKME DEMIR-FOSFOR >%0,5, ILK ŞEKILERDE"
20
72015010-"ALAŞIMLI DÖKME DEMIR;AYNALI DEMIR-%0,3=<TITANYUM=<%1 VE %0,5=<VANADYUM=<%1"
21
72015090-"ALAŞIMLI DÖKME DEMIR;AYNALI DEMIR-DIĞER , ILK ŞEKILLERDE"
22
72021120-"FERRO -MANGANEZ-GRANÜLOMETRISI <5MM, MANGANEZ >%65, KARBON ORANI >%2"
23
72021180-FERRO -MANGANEZ-KARBON ORANI >%2
24
72029911-FERRO FOSFOR-% 3 < FOSFOR ORANI < %15
25
72031000-DEMIR CEVHERI.DOĞRUDAN INDIRGENMESI SURETIYLE ELDE EDILEN DEMIRLI ÜRÜNLER
26
72039000-DIĞER SÜNGER GÖRÜNÜŞLÜ DEMIRLI ÜRÜNLER
27
72041000-DÖKME DEMIR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
28
72042110-"ALAŞIMLI ÇELIK DÖKÜNTÜ,HURDALARI-PASLANMAZ ÇELIK,NIKEL>%8"
29
72042190-"ALAŞIMLI ÇELIK DÖKÜNTÜ,HURDALARI-PASLANMAZ ÇELIK, NIKEL = < %8"
30
72042900-"ALAŞIMLI ÇELIK DÖKÜNTÜ, HURDALARI"
31
72043000-KALAYLI DEMIR VEYA ÇELIK DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
32
72044110-"TORNA TALAŞ,FREZE TALAŞ VE DÖKÜNTÜLERI,KIYMIKLAR,EĞE TALAŞLARI VB. PAKET/DEĞIL"
33
72044191-PÜRÜZ GIDERME VE PRESLEMEDE MEYDANA GELEN ÇAPAKLAR-PAKET HALINDE
34
72044199-PÜRÜZ GIDERME VE PRESLEMEDE MEYDANA GELEN ÇAPAKLAR-DIĞER
35
72044910-PARÇALANMIŞ OLAN DÖKÜNTÜ VE HURDALAR
36
72044930-PAKET HALINDE DIĞER DÖKÜNTÜ VE HURDALAR
37
72044991-SINIFLANDIRILMAMIŞ / DERECELENDIRILMEMIŞ OLAN DIĞER DÖKÜNTÜ VE HURDALAR
38
72044999-DIĞER DÖKÜNTÜ VE HURDALAR
39
72045010-"DÖKÜNTÜ,HURDALARIN YENIDEN ERGITILMESIYLE ELDE EDILEN KÜLÇELER-ALAŞIMLI ÇELIKTEN"
40
72045090-"DÖKÜNTÜ, HURDALARIN YENIDEN ERGITILMESIYLE ELDE EDILEN KÜLÇELER -DIĞER"
41
72061000-KÜLÇELER
42
72069000-DİĞER İLK ŞEKİLLERDE DEMİR-ALAŞIMSIZ ÇELİK
43
72071111-"BLUMLAR,KÜTÜKLER-KARBON<%0,25, GENIŞLIK<2KALINLIK, OTOMAT ÇELIĞINDEN"
44
72071114-"BLUMLAR,KÜTÜKLER-KARBON< %0,25, GENIŞLIK < 2KALINLIK, KALINLIK=<130MM.DIĞER"
45
72071116-"BLUMLAR,KÜTÜKLER-KARBON< %0,25, GENIŞLIK < 2KALINLIK, KALINLIK>130MM.DIĞER"
46
72071210-"LEVHA BLOKLARI,SAC PLATINALARI-KARBON ORANI<%0,25,ENINE KESIT DIKDÖRT. (KARE HARI"
47
72071911-"OTOMAT ÇELIK. YARI MAMULLER-HADDE/SÜREKLI DÖKÜM,ENINE KESIT DAIRE,KARBON<%0,25"
48
72071914-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIK.YARI MAMULLER-SÜREKLI DÖKÜM,ENINE KESIT DAIRE,KARBON<%0,25"
49
72071916-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIK.YARI MAMULLER-HADDELENMIŞ,ENINE KESIT DAIRE,KARBON<%0,25"
50
72071931-"PROFIL TASLAKLARI-HADDELENMIŞ / SÜREKLI DÖKÜM, KARBON ORANI <%0,25"
51
72072011-"BLUMLAR VE KÜTÜKLER-KARBON=>%0,25, GENIŞLIK<2KALINLIK, OTOMAT ÇELIĞINDEN"
52
72072015-"BLUMLAR VE KÜTÜKLER-%0,25=<KARBON<%0,6, GENIŞLIK<2KALINLIK, OTOMAT ÇELIĞINDEN"
53
72072017-"BLUMLAR VE KÜTÜKLER-KARBON=>%0,6, GENIŞLIK<2KALINLIK, OTOMAT ÇELIĞINDEN"
54
72072032-"LEVHA BLOKLARI VE SAÇ PLATINALARI-KARBON ORANI=>%0,25,ENINE KESIT DIKDÖRT"
55
72072051-"OTOMAT ÇELIK. YARI MAMULLER-HADDE/SÜREKLI DÖKÜM,ENINE KESIT DAIRE,KARBON=>%0,25"
56
72072055-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIK.YARI MAMUL.-HADDE/DÖKÜM ENINE KES.DAIRE,%0,25=<KARBON<%0,6"
57
72072057-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIK.YARI MAMUL.-HADDE/SÜR.DÖKÜM,ENINE KESIT DAIRE,KARBON=>%0,6"
58
72072071-"PROFIL TASLAKLARI-HADDELENMIŞ / SÜREKLI DÖKÜM, KARBON ORANI =>%0,25"
59
72081000-"YASSI HADDE ÜRÜNLER.GENIŞ.=>600MM.RULO,SICAK HADDE,ÜZERI KAPARTMALI"
60
72082500-"YASSI HADDE ÜRÜNLER.RULO,SICAK HADDE,KALINLIK=>4,75MM.DEKOPAJA TABI"
61
72082600-"YASSI HADDE ÜRÜN, RULO,SICAK HADDE,3MM <KALIN.<4,75MM.DEKOPAJA TABI"
62
72082700-"YASSI HADDE ÜRÜNLER.RULO, SICAK HADDE, KALINLIK <3MM.DEKOPAJA TABI"
63
72083600-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-RULO,SICAK HADDELENMIŞ,KALINLIK>10MM."
64
72083710-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-RULO,SICAK HADDE,4,75=<KALIN.<10MM.YENIDEN HADDE"
65
72083790-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-RULO, SICAK HADDE, 4,75= < KALIN. <10MM."
66
72083810-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-RULO,SICAK HADDE,3=<KALIN.<4,75MM.YENIDEN HADDE"
67
72083890-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-RULO, SICAK HADDE, 3=< KALIN.<4,75MM."
68
72083910-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-RULO,SICAK HADDE,KALIN. <3MM.YENIDEN HADDE"
69
72083990-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-RULO,SICAK HADDE,KALIN. <3MM."
70
72084010-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-SICAK HADDE,KALIN.=>2MM. ÜZERI KABARTMALI"
71
72084090-"YASSI HADDE ÜRÜN.-SICAK HADDE,KALIN.<2MM. ÜZERI KABARTMALI"
72
72085110-"YASSI HADDE ÜRÜN.SICAK HADDE,KALIN.>10MM.GENIŞLIK=< 1250MM."
73
72085130-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,KALIN.>20MM.GENIŞLIK>1250MM."
74
72085150-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,15MM<KALIN=<20MM.GENIŞLIK>1250MM."
75
72085191-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,10MM<KALIN=<15MM.GENIŞLIK=>2050MM."
76
72085199-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,10MM<KALIN=<15MM.GENIŞLIK<2050MM."
77
72085210-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,4,75MM.=<KALIN.<10MM.GENIŞLIK=<1250MM."
78
72085291-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,4,75MM.=<KALIN.<10MM.GENIŞLIK=>2050MM."
79
72085299-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,4,75MM.=<KALIN.<10MM.GENIŞLIK<2050MM."
80
72085310-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,3MM.=<KALIN.<4,75MM.GENIŞLIK=<1250MM."
81
72085390-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,3MM.=<KALIN.<4,75MM.GENIŞLIK>1250MM."
82
72085410-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,KALIN.=>2MM.GENIŞLIK=>600MM."
83
72085490-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,KALIN.<2MM.GENIŞLIK=>600MM."
84
72089010-"YASSI HADDE ÜRÜN-SICAK HADDE,GENIŞLIK=>600MM.SADECE YÜZEY IŞÇILIĞI"
85
72091500-"YASSI HADDE ÜRÜN-RULO,SOĞUK HADDE,GENIŞLIK=>600MM.KALINLIK=>3MM."
86
72091610-"YASSI HADDE ÜRÜN.-RULO,SOĞUK HADDE,1MM.<KALINLIK<3MM."
87
72091690-"YASSI HADDE ÜRÜN-RULO,SOĞUK HADDE,GEN.=>600MM.1MM.<KALINLIK<3MM."
88
72091710-"YASSI HADDE ÜRÜN.-RULO,SOĞUK HADDE,0,5MM.=<KALINLIK<1MM."
89
72091790-"YASSI HADDE ÜRÜN-RULO,SOĞUK HADDE,GEN.=>600MM.0,5MM."
90
72091810-"YASSI HADDE ÜRÜN.-RULO,SOĞUK HADDE,KALINLIK<0,5MM."
91
72091891-"YASSI HADDE ÜRÜN.-RULO,SOĞ.HADDE,GEN.=>600MM.0,35MM.=<KALIN.<0,5MM."
92
72091899-"YASSI HADDE ÜRÜN-RULO,SOĞUK HADDE,GEN.=>600MM. KALINLIK <0,35MM."
93
72092500-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-SOĞUK HADDE,GENIŞLIK=>600MM. KALINLIK=>3MM."
94
72092610-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-SOĞUK HADDE, 1MM.<KALINLIK<3MM."
95
72092690-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-SOĞUK HADDE,GENIŞLIK=>600MM.1MM.<KALINLIK<3MM."
96
72092710-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-SOĞUK HADDE,0,5MM.=<KALINLIK<1MM."
97
72092790-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-SOĞUK HADDE,GENIŞLIK=>600MM.0,5MM.=<KALIN.<1MM."
98
72092810-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-SOĞUK HADDE,KALINLIK<0,5MM."
99
72092890-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-SOĞUK HADDE,GENIŞLIK=>600MM. KALINLIK<0,5MM."
100
72099010-"YASSI HADDE ÜRÜN.SOĞUK HADDE,GENIŞ.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI"
101
72101110-"YASSI HADDE ÜRÜN.GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI,KALAYLI,KALIN.=>0,5MM."
102
72101211-"TENEKELER-SADE YÜZEY IŞÇILIĞI, KALAYLA KAPLI, KALIN.<0,5MM. GEN.=>600MM."
103
72101219-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI,KALAYLI, KALIN.<0,5MM."
104
72102010-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM. SADE YÜZEY IŞÇILIĞI, KURŞUNLA KAPLI"
105
72103010-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI,ELEKTROLIT.ÇINKO KAPLI"
106
72104110-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI,DIĞ.ÇINKO KAPLI,OLUKLU"
107
72104910-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI,DIĞER ÇINKO KAPLI"
108
72105010-"YASSI HADDE ÜRÜN.GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI, KROM KAPLI"
109
72106110-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI, ALUMINYUM-ÇINKO KAPLI"
110
72106910-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI, ALUMINYUM KAPLI"
111
72107031-"YASSI HADDE ÜRÜN.GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI,KROM OKSIT KAPLI,VERNIKLENMIŞ"
112
72107039-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM.YÜZEY IŞÇILIĞI,BOYA,VERNIK/PLASTIK KAPLI"
113
72109031-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI,PLAKAJ AMELIYESI"
114
72109033-"YASSI HADDE ÜRÜN-GEN.=>600MM.SADE YÜZEY IŞÇILIĞI,KALAYLI,BASKILI"
115
72109038-"YASSI HADDE ÜRÜN-GENIŞLIK =>600MM. SADECE YÜZEY IŞÇILIĞI, DIĞER"
116
72111300-"DÖRT YÜZEYI AÇIK/KAPALI USUL ILE HADDELENMIŞ MAMUL, GEN.>150MM. KALINLIK=>4MM.KAP"
117
72111410-"YASSI HADDE MAMULLERI;-RULO,GEN.>500MM.SICAK, KALINLIK=>4,75MM. KAPLANMAMIŞ"
118
72111490-"YASSI HADDE MAMULLERI;RULO,GEN.=<500MM.SICAK ,KALINLIK=>4,75MM.KAPLANMAMIŞ"
119
72111920-"YASSI HADDE MAMULLERI; GENIŞLIK > 500MM. SICAK, DIĞER, KAPLANMAMIŞ"
120
72111990-"YASSI HADDE MAMULLERI; GENIŞLIK=<500MM. SICAK HADDE, DIĞER, KAPLANMAMIŞ"
121
72112310-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-KARBON ORANI <%0,25, GENIŞLIK>500MM.SOĞUK HADDE"
122
72112351-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-KARBON<%0,25,GEN.=<500MM.SOĞUK HADDE,RULO,TENEKE YAPMAYA"
123
72112920-"YASSI HADDE ÜRÜNLERI-GENIŞLIK=>500MM,KAPLANMAMIŞ,SOĞUK HADDE"
124
72119011-"YASSI HADDE ÜRÜN.GENIŞ.>500MM.SOĞUK HADDE,KAPLANMAMIŞ,SADE.YÜZEYI IŞLI"
125
72121010-"TENEKELER-SADECE YÜZEYI IŞLENMIŞ, KALAYLA KAPLI, GENIŞLIK <600MM."
126
72121091-"LEVHA VE SAC-GENIŞ.>500MM.KAPLANMIŞ,SADECE YÜZEYI IŞLENMIŞ"
127
72122011-"YASSI HADDE ÜRÜN.GENIŞ.>500MM.ELEKTROLITIK ÇINKO KAPLI,YÜZEYI IŞLI"
128
72123011-"LEVHA VE SACLAR-GENIŞ.>500MM. ÇINKO KAPLI,SADECE YÜZEYI IŞLENMIŞ"
129
72124010-"TENEKE-SADECE CILALANMIŞ,GENIŞLIK =< 600MM."
130
72124091-"LEVHA VE SACLAR-GENIŞ.>500MM.SADE YÜZEYI IŞLI,BOYA,CILA/PLAST.KAPLI"
131
72125031-"LEVHA VE SACLAR-GENIŞ.>500MM.SADECE YÜZEYI IŞLI,KURŞUN KAPLI,GENIŞ"
132
72125051-"LEVHA VE SACLAR-GENIŞ.>500MM.SADECE YÜZEYI IŞLI, DIĞER, GENIŞ"
133
72126011-"LEVHA VE SACLAR-GENIŞ.>500MM.SADECE YÜZEYI IŞLI,PLAKAJ YAPILMIŞ"
134
72126091-"LEVHA VE ŞERITLER-GENIŞ.=<500MM.SADECE YÜZEYI IŞLI,SICAK HADDE"
135
72131000-DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIK.FILMAŞIN ÜZERINDE ÇENTIK ŞEKIL BOZUK. OLAN.SICAK HADDE
136
72132000-"FILMAŞIN-SICAK HADDE,KANGAL HALINDE,OTOMAT ÇELIĞINDEN"
137
72139110-"DIĞER FILMAŞIN-SICAK HADDE,KANGAL HALINDE,BETON TAKVIYESINDE,ÇAP<14MM."
138
72139120-"DIĞER FILMAŞIN-SICAK HADDE,KANGAL HALINDE,TEKERLEK DIŞ LASTIKLERINDE,ÇAP<14MM."
139
72139141-"FILMAŞIN-KARBON =<0,06,SICAK HADDE,KANGAL, ÇAP< 14MM."
140
72139149-"FILMAŞIN-0,06=<KARBON<0,25, SICAK HADDE,KANGAL, ÇAP<14MM."
141
72139170-"FILMAŞIN-0,25=<KARBON<0,75, SICAK HADDE,KANGAL, ÇAP< 14MM."
142
72139190-"DIĞER FILMAŞIN-KARBON >0,75, SICAK HADDE,KANGAL, ÇAP <14MM."
143
72139910-"FILMAŞIN-KARBON<0,25, SICAK HADDE,KANGAL, ÇAP>14MM."
144
72139990-"FILMAŞIN-KARBON=>0,25, SICAK HADDE,KANGAL, ÇAP>14MM."
145
72142000-"KÖŞELI ÇUBUKLAR-ÇENTIK,YIV,OLUK VB ŞEKIL BOZUKLUKLARI OLAN"
146
72143000-KÖŞELI ÇUBUKLAR-OTOMAT ÇELIĞINDEN
147
72149110-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-KARBON<%0,6,DÖRT YÜZÜ HADDELENMIŞ"
148
72149190-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-KARBON=>%0,6,DÖRT YÜZÜ HADDELENMIŞ"
149
72149910-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-KARBON<%0,25,DÖRT YÜZÜ HADDE,BETON TAKVIYESINE"
150
72149931-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-KARBON<%0,25,DÖRT YÜZÜ HADDE,ENINE KESIT=>80MM"
151
72149939-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-KARBON<%0,25,DÖRT YÜZÜ HADDE,ENINE KESIT<80MM"
152
72149950-"DIĞER ÇUBUKLAR-KARBON<%0,25,DÖRT YÜZÜ HADDELENMIŞ"
153
72149961-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIK.ÇUBUK.-0,25=<KARBON<%0,6,DÖRT YÜZÜ HADDE,ENINE KESIT=>80MM"
154
72149969-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIK.ÇUBUK.-0,25=<KARBON<%0,6,DÖRT YÜZÜ HADDE,ENINE KESIT<80MM"
155
72149980-"DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-KARBON>%0,6, DÖRT YÜZÜ HADDE"
156
72159010-DEMIR/ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-SICAK HADDELENMIŞ/ÇEKILMIŞ(SADECE PLAKAJ)
157
72161000-"U,I VEYA H ŞEKLINDE PROFILLER (SICAK HADDELENMIŞ, SICAK ÇEKILMIŞ,)YÜKSEKLIK > 80M"
158
72162100-"L ŞEKLINDE PROFILLER-SICAK HADDE,YÜKSEKLIK<80MM."
159
72162200-"T ŞEKLINDE PROFILLER-SICAK HADDE,YÜKSEKLIK<80MM."
160
72163111-"U ŞEKLINDE PROFIL.-FLANŞ YÜZ.PARALEL,SICAK HADDE,80=<YÜKSEK.<220MM."
161
72163119-"U ŞEKLINDE PROFIL.-DIĞER,SICAK HADDE,80MM.=<YÜKSEK.<220MM."
162
72163191-"U ŞEKLINDE PROFIL.-FLANŞ YÜZ.PARALEL,SICAK HADDE,220MM.<YÜKSEK"
163
72163199-"U ŞEKLINDE PROFIL.-SICAK HADDE,220MM.<YÜKSEK"
164
72163211-"I ŞEKLINDE PROFIL.-FLANŞ YÜZ.PARALEL,SICAK HADDE,80=<YÜKSEK.<220MM"
165
72163219-"I ŞEKLINDE PROFIL.-DIĞER,SICAK HADDE,80MM.=<YÜKSEK.<220MM"
166
72163291-"I ŞEKLINDE PROFIL.-FLANŞ YÜZ.PARALEL,SICAK HADDE,220MM.<YÜKSEK"
167
72163299-"I ŞEKLINDE PROFIL.-SICAK HADDE,220MM.<YÜKSEK"
168
72163310-"I ŞEKLINDE PROFIL.-SICAK HADDE,80MM.=<YÜKSEK.<180MM"
169
72163390-"I ŞEKLINDE PROFIL.-SICAK HADDE,180MM.<YÜKSEK"
170
72164010-"L ŞEKLINDE PROFIL.-SICAK HADDE,80MM.=<YÜKSEK"
171
72164090-"T ŞEKLINDE PROFIL.-SICAK HADDE,80MM.=<YÜKSEK"
172
72165010-"DIĞER PROFILLER-SICAK HADDE, ENINE KESIT=>80MM."
173
72165091-AMPUL TELI-SICAK HADDE
174
72165099-DIĞER ŞEKLILERDE PROFILLER-ENINE KESIT<80MM.
175
72169910-"DIĞER PROFILLER-KALINLIK=>2,5MM. SICAK HADDE"
176
72181000-PASLANMAZ ÇELIK;PASLANMAZ ÇELIKTEN YARI MAMULLER-KÜLÇE/ DIĞER ILK ŞEKILLERDE
177
72189111-"PASLANMAZ ÇELIKTEN BLUM VE KÜTÜK-HADDELI/SÜREKLI DÖKÜM,DÖRTGEN(KARE HARIÇ),NIKEL="
178
72189119-"PASLANMAZ ÇELIKTEN BLUM VE KÜTÜK-HADDELI/SÜREKLI DÖKÜM,DÖRTGEN(KARE HARIÇ),NIKEL<"
179
72189911-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YARI MAMULLER-HADDELI/SÜREKLI DÖKÜM, KESITI KARE"
180
72189920-PASLANMAZ ÇELIKTEN YARI MAMULLER-HADDELENMIŞ/SÜREKLI DÖKÜMDEN
181
72191100-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMUL.-SICAK HADDELI,RULO,KALIN > 10MM, EN=>600MM"
182
72191210-"PAS.ÇELIKTEN-SICAK HADDE.,RULO,4,75=<KALIN<10MM,EN=>600MM,NI=>% 2,5"
183
72191290-"PAS.ÇELIKTEN MAMUL.-SICAK HADDE.,RULO,4,75=<KALIN<10MM,EN=>600MM, NI<% 2,5"
184
72191310-"PAS.ÇELIKTEN MAMUL.-SICAK HADDE.,RULO; 3=<KALIN<4,75MM;EN=>600MM;NI=>% 2,5"
185
72191390-"PAS.ÇELIKTEN MAMUL.-SICAK HADDE.,RULO; 3=<KALIN<4,75MM;EN=>600MM; NI<% 2,5"
186
72191410-"PAS.ÇELIKTEN MAMUL.-SICAK HADDE.,RULO; KALIN <3MM; EN=>600MM; NI=>% 2,5"
187
72191490-"PAS.ÇELIKTEN MAMUL.- SICAK HADDE., RULO; KALIN <3MM; EN=>600MM; NI<% 2,5"
188
72192110-"PAS. ÇELIKTEN SAC,GENIŞ LEVHA.-SICAK HADDE.,RULO DEĞIL;KALIN>10MM,EN=>600MM,NI=>%"
189
72192190-"PAS. ÇELIKTEN SAC,GENIŞ LEVHA.-SICAK HADDE.,RULO DEĞIL;KALIN>10MM,EN=>600MM, NI<%"
190
72192210-"PAS.ÇELIK SAC,GENIŞ LEVHA.-SICAK HADDE.,RULO DEĞIL;4,75=<KAL.<10MM,EN=>600MM,NI=>"
191
72192290-"PAS.ÇELIK SAC,GENIŞ LEVHA.-SICAK HADDE.,RULO DEĞIL;4,75=<KAL.<10MM,EN=>600MM,NI<%"
192
72192300-"PASLANMAZ SAC,ÇELIK. GENIŞ LEVHA.- SICAK HADDE.,RULO DEĞIL;3=<KALIN<4,75MM,EN=>60"
193
72192400-"PASLANMAZ ÇELIK. SAC,GENIŞ LEVHA.- SICAK HADDE., RULO DEĞIL; KALIN<3MM, EN=>600MM"
194
72193100-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-SOĞUK HADDELENMIŞ , KALIN = >4,75MM"
195
72193210-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-SOĞUK HADDELI,KALIN = >4,75MM NIKEL=>% 2,5"
196
72193290-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-SOĞUK HADDELI,KALIN = >4,75MM NIKEL < % 2,5"
197
72193310-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-SOĞUK HADDELI, 1MM < KALIN <3 MM, NIKEL=>% 2,5"
198
72193390-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-SOĞUK HADDELI, 1MM < KALIN <3 MM, NIKEL <% 2,5"
199
72193410-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-SOĞUK HADDELI, 0,5= < KALIN <1 MM, NIKEL=>%2,5"
200
72193490-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-SOĞUK HADDELI, 0,5= < KALIN <1 MM, NIKEL<% 2,5"
201
72193510-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER- SOĞUK HADDELI, KALIN < 0,5 MM, NIKEL=>% 2,5"
202
72193590-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER- SOĞUK HADDELI, KALIN < 0,5 MM, NIKEL <% 2,5"
203
72199010-PAS.ÇELIKTEN YASSI MAMUL.-YÜZEYI IŞLI(PLAKAJ)/DÖRTGENDEN BAŞKA BASITÇE KESILMIŞ
204
72201100-"PASLANMAZ ÇELIKTEN SAC, TASLAK,ŞERIT-SICAK HADDELENMIŞ, KALIN = > 4,75MM , EN<600"
205
72201200-"PASLANMAZ ÇELIKTEN SAC,TASLAK,ŞERIT-SICAK HADDELENMIŞ, KALIN < 4,75MM , EN<600MM"
206
72202010-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-SOĞUK HADDELENMIŞ , 500 MM <EN <600 MM"
207
72209011-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-YÜZEYI IŞLENMIŞ(PLAKAJ DAHIL), 500< EN <600MM"
208
72209031-"PASLANMAZ ÇELIKTEN YASSI MAMULLER-SICAK HADDELENMIŞ, PLAKAJ YAPILMIŞ ,EN <500MM"
209
72210010-"PASLANMAZ ÇELIKTEN FILMAŞIN (SICAK HADDELENMIŞ KANGAL) , NIKEL = > % 2,5"
210
72210090-"PASLANMAZ ÇELIKTEN FILMAŞIN (SICAK HADDELENMIŞ KANGAL) , NIKEL< % 2,5"
211
72221111-"PASLANMAZ ÇELIKTEN ÇUBUK.-SICAK HADDELI&ÇEKILMIŞ,KESITI DAIRE,ÇAP=>80MM,NI=>%2,5"
212
72221119-"PASLANMAZ ÇELIKTEN ÇUBUK.-SICAK HADDELI&ÇEKILMIŞ,KESITI DAIRE,ÇAP=>80MM, NI<%2,5"
213
72221121-"PASLANMAZ ÇELIKTEN ÇUBUK.-SICAK HADDELI&ÇEKILMIŞ, DAIRE, 25=<ÇAP<80MM, NI=>%2,5"
214
72221129-"PASLANMAZ ÇELIKTEN ÇUBUK.-SICAK HADDELI&ÇEKILMIŞ, DAIRE, 25=<ÇAP<80MM, NI< %2,5"
215
72221191-"PASLANMAZ ÇELIKTEN ÇUBUK.-SICAK HADDELI&ÇEKILMIŞ, DAIRE, ÇAP < 25MM, NI=>%2,5"
216
72221199-"PASLANMAZ ÇELIKTEN ÇUBUK.-SICAK HADDELI&ÇEKILMIŞ, DAIRE, ÇAP < 25MM, NI < %2,5"
217
72221910-"PASLANMAZ ÇELIKTEN ÇUBUK.-SICAK HADDELI VE ÇEKILMIŞ, ÇAP < 25MM, NIKEL=>%2,5"
218
72221990-"PASLANMAZ ÇELIKTEN ÇUBUK.-SICAK HADDELI VE ÇEKILMIŞ, ÇAP < 25MM, NIKEL < %2,5"
219
72223010-"PASLANMAZ ÇELIKTEN DIĞER ÇUBUKLAR-SICAK HADDELI VE ÇEKILMIŞ, PLAKAJ AMELIYELI"
220
72224010-PASLANMAZ ÇELIKTEN PROFILLER-SADECE SICAK HADDELENMIŞ VEYA ÇEKILMIŞ
221
72224030-"PASLANMAZ ÇELIKTEN PROFILLER-SICAK HADDELENMIŞ VE ÇEKILMIŞ, PLAKAJ AMELIYELI"
222
72241000-KÜLÇE VEYA DIĞER ILK ŞEKILLERDE ALAŞIMLI ÇELIKLER
223
72249001-"YÜKSEK HIZ ÇELIĞINDEN BLUM VE KÜTÜK-SICAK HADDELI,DIKDÖRTGEN(KARE),EN<2 KALINLIK"
224
72249005-"BLUM VE KÜTÜK-SICAK HADDELI,C=>%7, %0,5=<MN=<%1,2, %0,6=<SI=<%2,3;BOR=>%0,0008,DÖ"
225
72249008-"BLUM VE KÜTÜK-SICAK HADDELI/DÖKÜMDEN, KESITI DIKDÖRGEN(KARE), EN < 2 KALINLIK"
226
72249015-"BLUM VE KÜTÜK-SICAK HADDELI/DÖKÜMDEN, KESITI DIKDÖRGEN(KARE DAHIL)"
227
72249031-"SICAK HADDE/DÖKÜM.ALAŞIMLI ÇELIK,YARI MAMUL,%0,9<C<%1,15;%0,5<CR<%2;MO=<%0,5"
228
72249039-SICAK HADDELENMIŞ/SÜREKLI DÖKÜMDEN ALAŞIMLI ÇELIK VE YARI MAMULLER
229
72251100-"MANYETIK(SILIKONLU)ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMUL.-TANELERI YÖNLENDIRILMIŞ,EN=>600MM"
230
72251910-"MANYETIK(SILIKON)ÇELIKLERDEN YASSI HADDE MAMULLER-SICAK ÇEKILMIŞ,EN=>600MM"
231
72251990-"MANYETIK(SILIKONLU)ÇELIKLERDEN YASSI HADDE MAMULLER-SOĞUK ÇEKILMIŞ,EN=>600MM"
232
72252020-"YÜKSEK HIZ ÇELIĞINDEN-HADDELI;YÜZEYI IŞLI(PLAKAJ)/BASIT KESILI, EN=>600MM"
233
72253000-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLER-SICAK HADDELI (RULO) , EN=>600MM"
234
72254020-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLER-SICAK HADDELI,KALIN>15MM,EN=>600MM"
235
72254050-"ALA.ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLER-SICAK HADDELI, 4,75=<KALIN<15MM, EN=<600MM"
236
72254080-"ALAŞIM. ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLER-SICAK HADDELI,KALIN <4,75MM,EN=>600MM"
237
72255000-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLER-SOĞUK HADDELI, EN=>600MM"
238
72259110-"AL.ÇELIKTEN YASSI MAMUL.-ELEKTROLITIK ÇINKOLU,YÜZEY IŞLI,BASIT KESILI,EN=>600MM"
239
72259210-"ALAŞ.ÇELIKTEN YASSI MAMUL.-ÇINKO KAPLI,YÜZEY IŞLI/ BASIT KESILI ,EN=>600MM"
240
72259910-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLER-YÜZEY IŞLI, BASITÇE KESILI ,EN=>600MM"
241
72261110-"MANYETIK(SILIKONLU)ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMUL.-TANELERI YÖNLENDIRILMIŞ,EN>500MM"
242
72261910-"MANYETIK(SILIKON)ÇELIK YASSI HADDE MAMULLER-SICAK ÇEKILMIŞ,EN <600MM"
243
72261930-ALAŞIMLI ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLER(SOĞUK HADDELI)- EN >500 MM
244
72262020-YÜKSEK HIZ ÇELIK.YASSI HADDE MAMUL.EN>500MM
245
72269110-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLERI-SICAK HADDELENMIŞ,KALIN=>4,75 MM"
246
72269190-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLERI-SICAK HADDELENMIŞ,KALIN <4,75 MM"
247
72269210-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLERI-SOĞUK HADDELENMIŞ, EN>500 MM"
248
72269320-"ALAŞ. ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMUL.-ELEKTRO.ÇINKOLU,SICAK HADDELI,PLAKAJ"
249
72269420-"AL.ÇELIK. YASSI HADDE MAM.-ÇINKO KAPLI,SICAK HADDELI,PLAKAJ AMELIYELI"
250
72269920-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN YASSI HADDE MAMULLER- SICAK HADDELI,PLAKAJ AMELIYELI"
251
72271000-"YÜKSEK HIZ ÇELIĞINDEN FILMAŞIN (SICAK HADDELENMIŞ, KANGAL HALINDE)"
252
72272000-"SILIKO MANGANEZ ÇELIĞINDEN FILMAŞIN (SICAK HADDELENMIŞ, KANGAL HALINDE)"
253
72279010-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN FILMAŞIN (SICAK HADDELENMIŞ, KANGAL HALINDE)- BOR = > %0,0008"
254
72279050-"A.ÇELIKTEN FILMAŞIN(SICAK HADDELI,KANGAL) %0,9=<C=<%1; 15,%0,5=<CR<%2; MO=<%0,5"
255
72279095-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN FILMAŞIN (SICAK HADDELENMIŞ, KANGAL HALINDE)-DIĞER"
256
72281010-YÜKSEK HIZ ÇELIĞINDEN ÇUBUKLAR-SADECE SICAK HADDELENMIŞ VE ÇEKILMIŞ
257
72281030-"YÜKSEK HIZ ÇELIĞINDEN ÇUBUKLAR-SICAK HADDELI,ÇEKILMIŞ (PLAKAJ YAPILMIŞ)"
258
72282011-"SILIKO MANGANEZ ÇELIĞINDEN ÇUBUKLAR-KESITI DIKDÖRTGEN(KARE HARIÇ),SICAK HADDELI"
259
72282019-"SILIKO MANGANEZ ÇELIĞINDEN ÇUBUKLAR- DIĞER , SICAK HADDELI VE ÇEKILMIŞ"
260
72282030-"SILIKO MANGANEZ ÇELIĞINDEN ÇUBUKLAR-SICAK HADDELI,ÇEKILMIŞ (PLAKAJLI)"
261
72283020-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN ÇUBUKLAR(SICAK HADDELI,ÇEKILMIŞ)-TAKIM ÇELIĞINDEN"
262
72283041-"A.ÇELIKTEN ÇUBUK.-SICAK HAD.,ÇAP=>80MM,DAIRE,%0,9=<C=<%1,15;%0,5=<CR<%2;MO=<%0,5"
263
72283049-"A.ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-SICAK HADDELENMIŞ, %0,9=<C=<%1,15 ; %0,5=<CR<%2 ; MO=<%0,5"
264
72283061-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-KESITI DAIRE,SICAK HADDELI,ÇEKILI,ÇAP=>80MM"
265
72283069-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-KESITI DAIRE,SICAK HADDELI,ÇEKILI, ÇAP<80MM"
266
72283070-"ALAŞIM. ÇELIKTEN ÇUBUK.-KESITI DIKDÖRTGEN(KARE HARIÇ),SICAK HADDELI,ÇEKILI"
267
72283089-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN ÇUBUKLAR-DIĞER , SICAK HADDELENMIŞ VE ÇEKILMIŞ"
268
72286010-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN DIĞER ÇUBUK.-SICAK HADDELENMIŞ,ÇEKILMIŞ(PLAKAJ YAPILMIŞ)"
269
72287010-ALAŞIMLI ÇELIKTEN PROFILLER-SADECE SICAK HADDELENMIŞ VE ÇEKILMIŞ
270
72287031-"ALAŞIMLI ÇELIKTEN PROFILLER-SICAK HADDELENMIŞ,ÇEKILMIŞ( PLAKAJ YAPILMIŞ)"
271
72288010-SONDAJ IŞLERINDE KULLANILAN IÇI BOŞ ÇUBUKLAR-ALAŞIMLI ÇELIKTEN
272
72288090-SONDAJ IŞLERINDE KULLANILAN IÇI BOŞ ÇUBUKLAR-ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN
273
72149990-72149990
274
73011000-DEMIR/ÇELIKTEN PALPLANŞLAR-DELINMIŞ/BIRLEŞTIRILMIŞ PARÇADAN/DEĞIL
275
73021031-"DEMIR VEYA ÇELIKTEN RAYLAR-YENI , BIR METRE AĞIRLIĞI = > 20 KG"
276
73021039-"DEMIR VEYA ÇELIKTEN RAYLAR-YENI , BIR METRE AĞIRLIĞI < 20 KG"
277
73021090-DEMIR VEYA ÇELIKTEN RAYLAR-KULLANILMIŞ OLANLAR
278
73022000-DEMIR VEYAA ÇELIKTEN TRAVERSLER
279
73024010-DEMIR VEYA ÇELIKTEN CEBIRELER VE SELETLER-HADDELENMIŞ
280
73029010-DEMIR VEYA ÇELIKTEN KONTR -RAYLAR