II SAYILI LİSTE

 

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Oranı (%)

 

 

 

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

4

 

 

 

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

 

 

 

 

 

 

 

Otobüs

1

 

 

 

 

Midibüs

4

 

 

 

 

Minibüs

9

 

 

 

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları  vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] 

 

 

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar

10

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

10

 

-Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar

10

 

-Diğerleri

 

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

37

 

Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

60

 

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 

84

8703.10.11.00.00

Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar

6.7

 

 

 

8703.10.18.00.00

Diğerleri                                                                                                                                          (Golf arabaları vb. taşıtlar)

6.7

 

 

 

 

 

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

 

 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

 

 

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);

 

 

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler

10

 

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçip 4000 cm³'ü geçmeyenler

52

 

Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

75

 

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

10

 

- Diğerleri

4

 

 

 

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)                                                                                                                                         

4

 

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

 

 

 

 

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları                                                                                                                                                               

4

 

 

 

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler                                                                                                                                                                                    (sepetler hariç)

 

 

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

22

 

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler

37

 

 

 

88.02

Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları                                                                                                                  

 

 

0.5

 

 

 

[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]

 

 

 

 

8901.10.10.00.11

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

0

 

(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

 

 

 

 

8901.10.90.00.11

Yolcu ve gezinti gemileri

0

 

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

 

 

 

 

89.03

Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar                                                                                                                                                                     (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

0

 

 

NOT :

Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.