ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YERALAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN OLARAK BELİRLENEN ÖTV TUTARLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

I SAYILI LİSTE
YÜRÜRLÜK TARİHİ
01.12.2004
A CETVELİ
Vergi
(*)G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Birimi
Tutarı (TL)
2710.11.11.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
Kilogram
0
(Yalnız nafta)
2710.11.31.00.00Uçak benzini
Litre
0
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.45.00.00Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar
Litre
1.251.000
(Kurşunsuz süper benzin)
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.49.00.00Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
Litre
1.372.000
(Kurşunsuz süper benzin)
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.51.00.00Oktanı (RON) 98'den az olanlar
Litre
1.269.000
(Kurşunlu süper benzin)
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.59.00.00Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
Litre
1.269.000
(Kurşunlu süper benzin)
2710.11.70.00.00Benzin tipi jet yakıtı
Litre
0
2710.19.21.00.00Jet yakıtı (Kerosen)
Litre
0
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11Motorin
Litre
843.000
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.12Marine Diesel
Litre
843.000
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.19Diğerleri
Litre
843.000
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.11Motorin
Litre
760.500
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.12Marine Diesel
Litre
760.500
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.19Diğerleri
Litre
760.500
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.11Motorin
Litre
760.500
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.12Marine Diesel
Litre
760.500
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.19Diğerleri
Litre
760.500
(Fuel oiller)
2710.19.61.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler
Kilogram
220.000
(Fuel oiller)
2710.19.63.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler
Kilogram
437.500
(Fuel oiller)
2710.19.65.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler
Kilogram
230.000
(Fuel oiller)
2710.19.69.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler
Kilogram
230.000
27.11Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
Kilogram
0
(Sıvılaştırılmış)
2711.11.00.00.00Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
Standart M3
546.285
Diğerleri
Standart M3
21.000
(Sıvılaştırılmış)
2711.12Propan
Kilogram
407.000
(Sıvılaştırılmış)
2711.13Bütan
Kilogram
407.000
2711.19.00.00.11L.P.G (Tüplü+Dökme)
Kilogram
407.000
L.P.G (Otogaz)
Kilogram
667.000
(Gaz halinde)
2711.21.00.00.00Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
Standart M3
546.285
Diğerleri
Standart M3
21.000
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.11Propan
Kilogram
407.000
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.12Bütan
Kilogram
407.000
(Petrol koku)
2713.11.00.00.00Kalsine edilmemiş
Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan
Kilogram
0
Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan
Kilogram
0
(Petrol koku)
2713.12.00.00.00Kalsine edilmiş
Kilogram
0
(Petrol bitümeni)
2713.20.00.00.19Diğerleri
Kilogram
0
2713.90Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)
Kilogram
0

B CETVELİ
Vergi
G.T.İ.P.
Mal İsmi
Birimi
Tutarı (TL)
2707.10Benzol (Benzen)
Kilogram
1.372.000
2707.20Toluol (toluen)
Kilogram
1.372.000
2707.50.90.00.11Solvent nafta (Çözücü nafta)
Kilogram
1.372.000
2710.11.21.00.00White spirit
Kilogram
1.372.000
2710.11.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)
Kilogram
1.372.000
2710.11.90.00.19Diğerleri (Petrol eteri)
Kilogram
1.372.000
2710.19.29.00.00Diğerleri (Petrol eteri)
Kilogram
1.372.000
2901.10.90.00.11Hekzan
Kilogram
1.372.000
2901.10.90.00.12Heptan
Kilogram
1.372.000
2901.10.90.00.13Pentan
Kilogram
1.372.000
2902.20.00.00.00Benzen (Benzol)
Kilogram
1.372.000
2902.30.00.00.00Toluen (Toluol)
Kilogram
1.372.000
2909.19.00.00.13Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
Kilogram
1.372.000
3811.90.00.10.12Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar
Kilogram
1.372.000
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3814.00.90.00.00Diğerleri
Kilogram
65.272
(Esası bütil asetat olanlar hariç)
3824.90.40.00.00Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
Kilogram
65.272
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.002710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.11Benzinli motor yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.12Deniz diesel motor yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.13Kompresör yağlama yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.14Türbin yağlama yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.19Diğer yağlar
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.11Beyaz yağlar
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.12Sıvı parafin (Pirinç yağı)
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00Dişli yağları ve redüktör yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.11Kızak yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.12Soğutma yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.13Otomatik şanzuman yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.14Diğer şanzuman yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.15Diferansiyel yağları
Kilogram
350.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.19Diğerleri
Kilogram
350.000
(Yalnız baz yağlar)
2710.19.25.00.00Diğerleri
Litre
702.000

(*) G.T.İ.P NO: Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.
NOT : (B) cetvelindeki malların 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.
NOT: (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. no´su ile yer alan baz yağın; 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve yine aynı cetvelde yer alan Yağlama Yağları`nın imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 50.000 TL/Kg olarak uygulanır.