ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YERALAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN OLARAK BELİRLENEN ÖTV TUTARLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

I SAYILI LİSTE
YÜRÜRLÜK TARİHİ
11.01.2005
A CETVELİ
Vergi
(*)G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Birimi
Tutarı (YTL)
(Hafif yağlar ve müstahzarları)
2710.11.11.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
Kilogram
0
(Yalnız nafta)
2710.11.31.00.00Uçak benzini
Litre
0
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.45.00.00Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar
Litre
1,3625
(Kurşunsuz süper benzin)
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.49.00.00Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
Litre
1,4845
(Kurşunsuz süper benzin)
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.51.00.00Oktanı (RON) 98'den az olanlar
Litre
1,3765
(Kurşunlu süper benzin)
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.59.00.00Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
Litre
1,3765
(Kurşunlu süper benzin)
2710.11.70.00.00Benzin tipi jet yakıtı
Litre
0
2710.19.21.00.00Jet yakıtı (Kerosen)
Litre
0
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11Motorin
Litre
0,9270
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.12Marine Diesel
Litre
0,9270
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.19Diğerleri
Litre
0,9270
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.11Motorin
Litre
0,8345
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.12Marine Diesel
Litre
0,8345
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.19Diğerleri
Litre
0,8345
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.11Motorin
Litre
0,8345
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.12Marine Diesel
Litre
0,8345
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.19Diğerleri
Litre
0,8345
(Fuel oiller)
2710.19.61.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler
Kilogram
0,2370
(Fuel oiller)
2710.19.63.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler
Kilogram
0,4760
(Fuel oiller)
2710.19.65.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler
Kilogram
0,2040
(Fuel oiller)
2710.19.69.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler
Kilogram
0,2040
27.11Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
Kilogram
0
(Sıvılaştırılmış)
2711.11.00.00.00Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
Standart M3
0,5463
Diğerleri
Standart M3
0,0210
(Sıvılaştırılmış)
2711.12Propan
Kilogram
0,6150
(Sıvılaştırılmış)
2711.13Bütan
Kilogram
0,6150
2711.19.00.00.11Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)
Kilogram
0,8620
Diğerleri
Kilogram
0,6150
(Gaz halinde)
2711.21.00.00.00Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
Standart M3
0,5463
Diğerleri
Standart M3
0,0210
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.11Propan
Kilogram
0,6150
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.12Bütan
Kilogram
0,6150
(Petrol koku)
2713.11.00.00.00Kalsine edilmemiş
Kilogram
0
(Petrol koku)
2713.12.00.00.00Kalsine edilmiş
Kilogram
0
(Petrol bitümeni)
2713.20.00.00.19Diğerleri
Kilogram
0
2713.90Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
Kilogram
0
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

B CETVELİ
Vergi
G.T.İ.P.
Mal İsmi
Birimi
Tutarı (YTL)
2707.10Benzol (Benzen)
Kilogram
1,4845
2707.20Toluol (toluen)
Kilogram
1,4845
2707.50.90.00.11Solvent nafta (Çözücü nafta)
Kilogram
1,4845
2710.11.21.00.00White spirit
Kilogram
1,4845
2710.11.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)
Kilogram
1,4845
2710.11.90.00.19Diğerleri (Petrol eteri)
Kilogram
1,4845
2710.19.29.00.00Diğerleri (Petrol eteri)
Kilogram
1,4845
2901.10.90.00.11Hekzan
Kilogram
1,4845
2901.10.90.00.12Heptan
Kilogram
1,4845
2901.10.90.00.13Pentan
Kilogram
1,4845
2902.20.00.00.00Benzen (Benzol)
Kilogram
1,4845
2902.30.00.00.00Toluen (Toluol)
Kilogram
1,4845
2909.19.00.00.13Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
Kilogram
1,4845
3811.90.00.10.12Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar
Kilogram
1,4845
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3814.00.90.00.00Diğerleri
Kilogram
0,0653
(Esası bütil asetat olanlar hariç)
3824.90.40.00.00Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
Kilogram
0,0653
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.002710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.11Benzinli motor yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.12Deniz diesel motor yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.13Kompresör yağlama yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.14Türbin yağlama yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.19Diğer yağlar
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.11Beyaz yağlar
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.12Sıvı parafin (Pirinç yağı)
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00Dişli yağları ve redüktör yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.11Kızak yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.12Soğutma yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.13Otomatik şanzuman yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.14Diğer şanzuman yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.15Diferansiyel yağları
Kilogram
0,3500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.19Diğerleri
Kilogram
0,3500
(Yalnız baz yağlar)
2710.19.25.00.00Diğerleri
Litre
0,7605

(*) G.T.İ.P NO: Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.
NOT : (B) cetvelindeki malların 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 0,0500 YTL olarak uygulanır.
NOT: (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. numarası ile yer alan baz yağın; 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve yine aynı cetvelde yer alan Yağlama Yağları`nın imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 YTL/Kg olarak uygulanır.