ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YERALAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN OLARAK BELİRLENEN ÖTV TUTARLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

I SAYILI LİSTE
YÜRÜRLÜK TARİHİ
09.07.2003
A CETVELİ
(*)G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Birimi
Vergi
Tutarı (TL)
(Hafif yağlar ve müstahzarları)
2710.11.11.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
Kilogram
0
(Yalnız nafta)

2710.11.31.00.00Uçak benzini

Litre
0
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.45.00.00Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar
Litre
1.042.000
(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.49.00.00Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
Litre
1.042.000
(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.51.00.00Oktanı (RON) 98'den az olanlar
(Kurşunlu süper benzin)

Litre
1.058.000
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.59.00.00Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
Litre
1.058.000
(Kurşunlu süper benzin)

2710.11.70.00.00Benzin tipi jet yakıtı

Litre
0
2710.19.21.00.00Jet yakıtı (Kerosen)

Litre
0
2710.19.25.00.00Diğerleri
Litre
713.000
(Yalnız Gazyağı)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11Motorin

Litre
756.000
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.12Marine Diesel

Litre
761.108
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.19Diğerleri

Litre
756.000
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.11Motorin

Litre
756.000
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.12Marine Diesel

Litre
761.108
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.19Diğerleri

Litre
756.000
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.11Motorin

Litre
756.000
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.12Marine Diesel

Litre
761.108
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.19Diğerleri

Litre
756.000
(Fuel oiller)
2710.19.61.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

Kilogram
112.000
(Fuel oiller)
2710.19.63.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

Kilogram
374.000
(Fuel oiller)
2710.19.65.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

Kilogram
89.500
(Fuel oiller)
2710.19.69.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

Kilogram
89.500
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.002710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.11Benzinli motor yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.12Deniz diesel motor yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.13Kompresör yağlama yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.14Türbin yağlama yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.19Diğer yağlar

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.11Beyaz yağlar

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.12Sıvı parafin (Pirinç yağı)

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00Dişli yağları ve redüktör yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.11Kızak yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.12Soğutma yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.13Otomatik şanzuman yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.14Diğer şanzuman yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.15Diferansiyel yağları

Kilogram
255.000
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.19Diğerleri
Kilogram
255.000
(Yalnız baz yağlar)

27.11Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

Kilogram
0
(Sıvılaştırılmış)
2711.11.00.00.00Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
Standart M3
508.533
Diğerleri

Standart M3
6.750
(Sıvılaştırılmış)
2711.12Propan

Kilogram
702.500
(Sıvılaştırılmış)
2711.13Bütan

Kilogram
702.500
2711.19.00.00.11L.P.G (Tüplü+Dökme)
Kilogram
702.500
L.P.G (Otogaz)

Kilogram
780.000
(Gaz halinde)
2711.21.00.00.00Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
Standart M3
508.533
Diğerleri

Standart M3
6.750
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.11Propan

Kilogram
702.500
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.12Bütan

Kilogram
702.500
(Petrol koku)
2713.11.00.00.00Kalsine edilmemiş
Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan
Kilogram
0
Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan

Kilogram
0
(Petrol koku)
2713.12.00.00.00Kalsine edilmiş

Kilogram
0
(Petrol bitümeni)
2713.20.00.00.19Diğerleri

Kilogram
0
2713.90Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

Kilogram
0

(B CETVELİ)
G.T.İ.P.
Mal İsmi
Birimi
Vergi
Tutarı (TL)
2707.10Benzol (Benzen)

Kilogram
1.058.000
2707.20Toluol (toluen)

Kilogram
1.058.000
2707.50.90.00.11Solvent nafta (Çözücü nafta)

Kilogram
1.058.000
2710.11.21.00.00White spirit

Kilogram
1.058.000
2710.11.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)

Kilogram
1.058.000
2710.11.90.00.19Diğerleri (Petrol eteri)

Kilogram
1.058.000
2710.19.29.00.00Diğerleri (Petrol eteri)

Kilogram
1.058.000
2901.10.90.00.11Hekzan

Kilogram
1.058.000
2901.10.90.00.12Heptan

Kilogram
1.058.000
2901.10.90.00.13Pentan

Kilogram
1.058.000
2902.20.00.00.00Benzen (Benzol)

Kilogram
1.058.000
2902.30.00.00.00Toluen (Toluol)

Kilogram
1.058.000
2909.19.00.00.13Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

Kilogram
1.058.000
3811.90.00.10.12Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

Kilogram
1.058.000
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3814.00.90.00.00Diğerleri
Kilogram
65.272
(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

Kilogram
65.272

(*) G.T.İ.P NO: Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.
NOT : (B) cetvelindeki malların 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.