2009/14802 sayılı BKK

Yürülük tarihi 17.3.2009

 

IV SAYILI LİSTE

 

                                                                                                                                                 Vergi    

G.T.İ.P. NO          Mal İsmi                                                                                                      Oranı (%)

1604.30                 Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler                                                              20

3303.00                 Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)                                  20

33.04                    Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar

                            hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve

                            pedikür müstahzarları                                                                                          20

3305.20.00.00.00    Perma ve defrize müstahzarları                                                                              20

3305.30.00.00.00    Saç Spreyleri                                                                                                     20

                            (Saç Losyonları, boyaları, vb.)

3305.90                 Diğerleri                                                                                                           20

33.07                    Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut

                            deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde

                            yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet

                            müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü

                            veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)                                                               20

                            Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremi                                                                  6.7

4103.90.90.00.11    Diğer hayvanların yaş derileri                                                                               20

                            (Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç)

                            [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

4103.90.90.00.12    Diğer hayvanların kuru derileri                                                                              20      

                            (Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç)

                            [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

4103.90.90.00.13    Diğer hayvanların pikle derileri                                                                             20

                            (Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç)

                            [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

4103.90.90.00.19    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç)

                            [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

43                        Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

                          [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları,

                     kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve

                    diğer eşya hariç]                                                                                                   20

49.01                    Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde

                            olsun olmasın)                                                                                                   20     

                            (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre

                            poşetlenerek satılanlar)

49.02                    Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin

                            içermesin)                                                                                                         20      

                            (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre

                            poşetlenerek satılanlar)

                            (Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)

7013.10.00.10.00    Sofra ve mutfak işleri için olanlar                                                                          20

                            (Kurşun kristalden ayaklı bardak)

7013.22.10.00.00    El imali olanlar                                                                                                  20

                            (Kurşun kristalden ayaklı bardak)

7013.22.90.00.00    Makine imali olanlar                                                                                           20

                            (Kurşun kristalden el imali bardak)

7013.33.11.00.00    Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış                                                                20

                            (Kurşun kristalden el imali bardak)

7013.33.19.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Kurşun kristalden makine imali bardak)

7013.33.91.00.00    Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış                                                                20

                            (Kurşun kristalden makine imali bardak)

7013.33.99.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

7013.41.10.00.00    El imali olanlar                                                                                                  20

                            (Bardak hariç)

                            (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

7013.41.90.00.00    Makine imali olanlar                                                                                           20

                            (Bardak hariç)

                            (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için

                            diğer cam eşya)

7013.91.10.00.00    El imali olanlar                                                                                                  20

                            (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için

                            diğer cam eşya)

7013.91.90.00.00    Makine imali olanlar                                                                                           20

71.01                    Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş

                            olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış);

                            tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla

                            geçici olarak ipliğe dizilmiş)                                                                                20

71.02                    Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)                      20

                            (Sanayide kullanılanlar hariç)

71.03                    Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya

                            tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın)(fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış

                            veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar

                            (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici

                            olarak ipliğe dizilmiş)                                                                                         20

                            (Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli

                            veya yarı kıymetli taşlar)

7104.90.00.00.19    Diğerleri                                                                                                           20

71.05                    Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları                      20

                            (Sanayide kullanılanlar hariç)

71.16                    Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya

                            (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)                                                      20

8214.20.00.00.00    Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)                                       20

                            (Kaşık, çatal  vb. takım halinde)

215.10.20.00.11     Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar                                                                       20

                            (Tek kaşık, çatal vb.)

8215.91.00.90.11    Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar                                                                       20

84.15                    Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye

                            mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)                     0

                             [(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained);

                            8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00

                            Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren

                            bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında

                            kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar);

                            8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında

                            kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan,

                            pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan

                            klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil

                            hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına

                            mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar

                            için kullanılmayan klima cihazı)]

84.18                    Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar

                            (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)     0       

                            (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00    Gazla çalışan anında su ısıtıcılar                                                                             0

                            (Katı yakıtlı)

8419.19.00.00.11    Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)                                                                        0

                            (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan

                            anında veya depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19    Diğerleri                                                                                                            0

                            (Çamaşır kurutma makinaları)

8421.12.00.00.11    Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar          0

                            (Bulaşık yıkama makinaları)

8422.11.00.00.00    Evlerde kullanılanlar                                                                                            0

                            ( Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.11.00.00    Çamaşırı önden yüklemeli olanlar                                                                          0

                            (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.19.00.00    Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar                                                                          0

                            (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.90.00.00    Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler                                    0

                            (Çamaşır yıkama makinası)

8450.12.00.00.00    Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatl olanlar)                                    0

                            (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı

                            olmayan çamaşır yıkama makinası)

8450.19.00.00.11    Elektrikli olanlar                                                                                                 0

                            (Elektrikli olmayan çamaşır  makinası)

8450.19.00.00.19    Diğerleri                                                                                                            0

                            (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

8451.21.10.00.11    Evlerde kullanılanlar                                                                                            0

                            (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

8451.21.90.00.11    Evlerde kullanılanlar                                                                                            0

85.08                    Vakumlu elektrik süpürgeleri                                                                                 0

                             (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva ve sebze presleri, vb.;                  

                            et kıyma makinaları vb.)                                                                                      

85.09                    Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik

                            cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)                      0

                            (Elektrikli)

8510.10.00.00.00    Traş makinaları                                                                                                   0

85.16                    Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi

                            bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli

                            cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç

                            cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları;

                            elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar;

                            elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40

                            Elektrikli ütüler hariç)                                                                                          0

8517.11                 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları                                                                   20

8517.12.00.00.11    Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları                                    20

8517.12.00.00.12    Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları                               20

8517.12.00.00.13    Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları                             20

8517.69.31.00.00    Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar                       20

8517.69.39.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları)

8517.69.90.90.14    Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü

                            (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları                                                                 20

8517.69.90.90.15    Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları                                                    20

8517.69.90.90.18    Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları                                                  20

8517.69.90.90.21    Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları

                            (gücü 100 miliwatt dan az olanlar)                                                                         20

8517.69.90.90.29    Diğerleri                                                                                                           20      

                            (Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)

85.18                    Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş

                            olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar(bir

                            mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya

                            daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri,

                            takım halindeki ses amplikatörleri                                                                         20      

85.19                    Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar                               0       

                            (8519.81.81.00.00; 8519.81.85.00.00; 8519.81.95.00.00; 8519.89.90.

                            10.00; 8519.89.90.90.00 hariç)

85.21                    Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)                0

                            (Manyetik bantlar)

8523.29.15.00.13    Kasetli video bantları                                                                                           0

                            (Manyetik bantlar)

8523.29.15.00.14    Diğer video bantları                                                                                             0

                            (Diğer manyetik bantlar)

8523.29.39.00.13    Kasetli video bantları                                                                                           0

                            (Diğer manyetik bantlar)

8523.29.39.00.14    Diğer video bantları                                                                                             0

                            (Manyetik olmayan )

8523.40.11.00.11    Lazer diskler                                                                                                       0

                            (Manyetik olmayan )                                                                                                    

8523.40.13.00.11    Lazer diskler                                                                                                       0

                            (Manyetik olmayan )

8523.40.19.00.11    Lazer diskler                                                                                                       0

                            (Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)

8523.40.51.00.00    Dijital çok yönlü  diskler (DVD)                                                                            0

                            (Dijital çok yönlü olmayan diskler)

8523.40.59.00.00    Diğerleri                                                                                                            0

8525.80                 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kaydedici

                            kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan

                            televizyon kameralar; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11

                            pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]       20

8526.92                 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları                                                      20

                            (Cep tipi radyo kaset çalar)

8527.12.10.00.00    Analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                                                20

                            (Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset çalar)

8527.12.90.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte

                            olan diğer cihazlar)

8527.13.10.00.00    Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                20

                            (Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte

                            olan diğer cihazlar)

8527.13.91.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                            20

                            (Kaset tipi olmayan ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus

                            cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)

8527.13.99.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.19.00.00.00    Diğerleri                                                                                                            0

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.20.00.00    Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                20

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.52.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                            20

                            (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen

                            motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.59.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.70.00.00    Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                20

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.92.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                            20

                            (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu

                            taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.98.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.29.00.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.11.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                             0

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.19.00.00    Diğerleri                                                                                                            0

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.35.00.00    Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                 0

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.91.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                             0

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.99.00.00    Diğerleri                                                                                                            0

8527.92.10.00.00    Çalar saatli radyolar                                                                                             0

                            (Saatli radyolar)

8527.92.90.00.00    Diğerleri                                                                                                            0

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.99.00.00.00    Diğerleri                                                                                                            0

85.28                    Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar);

                            televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü

                            kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)                                            0

                            (8528.41.00.00.00, 8528.51.00.00.00, 8528.61.00.00.00 hariç)

8543.70.90.00.15    Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)                                    20

                            (Saat kayışları)

9113.90.80.20.00    İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar        20

9302.00                 Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)                          20

                            (93.03 tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife

                            pozisyonundaki yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları hariç)

93.03                    Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar  

                             (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece

                            işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra

                            fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü

                            silahlar, ok-atar tüfekler gibi)                                                                                20

9405.10.50.10.11    Kristal avizeler                                                                                                   20

95.04                    Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane

                            oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling

                            oyun ekipmanları                                                                                               20

96.01                    İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve

                            yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya

                            (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)                                                              20

 

NOT:                    Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.