I SAYILI LİSTE
   
(A) CETVELİ
    15.07.2009  
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
  (Hafif yağlar ve müstahzarları)    
2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram
  (Yalnız nafta)    
2710.11.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)    
2710.11.41.00.00 Oktanı (RON)  95'ten az olanlar 1,6500 Litre
  (Kurşunsuz normal benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)     
2710.11.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan                      1,6915 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)     
 2710.11.45.00.12 Katkılı Kurşunsuz benzin 95 oktan         1,6915 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)     
 2710.11.45.00.19 Diğerleri     1,6915 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)       
2710.11.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan       1,8135 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)      
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)      
2710.11.49.00.19 Diğerleri         1,8135 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)    
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 1,6800 Litre
  (Kurşunlu normal benzin)    
  (Kurşunlu süper benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)    
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                                                                            1,6800 Litre
  (Kurşunlu süper benzin)    
2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre
2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen) 0 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.11 Motorin                                                                                                                                                 1,1545 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.18 Diğerleri                                                                                                                                                                                                                              1,1545 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)     
2710.19.45.00.11 Motorin      1,0845 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)     
2710.19.45.00.12 Kırsal Motorin     1,0845 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)     
2710.19.45.00.18 Diğerleri     1,0845 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
2710.19.49.00.11 Motorin                                                                                                                                                                1,0845 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)         
2710.19.49.00.13  Deniz motorini (DMX)      1,0845 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)         
2710.19.49.00.14  Deniz motorini (DMA)    1,0845 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)         
2710.19.49.00.15  Deniz motorini (DMB)    1,0845 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)         
2710.19.49.00.16  Deniz motorini (DMC)        1,0845 Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)                                     
2710.19.49.00.19 Diğerleri   1,0845 Litre
  (Fuel oiller)        
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)                    
2710.19.61.00.11 Fuel oil 3  0,2370 Kilogram
  (Fuel oiller)        
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)                    
2710.19.61.00.19 Diğerleri 0,2370 Kilogram
  (Fuel oiller)       
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)            
2710.19.63.00.11 Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı) 0,4760 Kilogram
  (Fuel oiller)       
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)            
2710.19.63.00.19 Diğerleri 0,4760 Kilogram
  (Fuel oiller)    
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )     
2710.19.65.00.11 Fuel oil 5 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)    
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )     
2710.19.65.00.19 Diğerleri 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )                                                                 
2710.19.69.00.11 Fuel oil 6 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                             
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                            
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)                                                                                                                                           
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )       
2710.19.69.00.99 Diğerleri 0,2240 Kilogram
 27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                                                                                         (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) 0 Kilogram
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.11.00.00.00 Doğal gaz    
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,6964 Standart M³
  Diğerleri 0,0230 Standart M³
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.12 Propan                                                                                                                                                                                                   1,0300 Kilogram
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.13 Bütan                                                                                                                                                        1,0300 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)    
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) 1,0980 Kilogram
  Diğerleri 1,0300 Kilogram
  (Gaz halinde)    
2711.21.00.00.00 Doğal gaz                                                                                                                                          
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,6964 Standart M³
  Diğerleri 0,0230 Standart M³
  (Gaz halinde)    
2711.29.00.00.11 Propan                                                                                                                                                      1,0300 Kilogram
  (Gaz halinde)    
2711.29.00.00.12 Bütan                                                                                                                                                       1,0300 Kilogram
  (Petrol koku)    
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş  0 Kilogram
  (Petrol koku)    
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş  0 Kilogram
  (Petrol bitümeni)    
2713.20.00.00.19 Diğerleri 0 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları       0 Kilogram
  (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)    
3824.90.97.90.54 Oto Biodizel 0,8000 Litre
3824.90.97.90.55 Yakıt Biodizel 0,8000 Litre
  (B) CETVELİ    
       
 G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10 Benzol (Benzen)  1,8135 Kilogram
2707.20 Toluol (Toluen) 1,8135 Kilogram
2707.50.90.00.11 Solvent nafta                                                                                                                                                                1,8135 Kilogram
  (Çözücü nafta)           
2710.11.21.00.00 White spirit 1,8135 Kilogram
2710.11.25.00.00 Diğerleri 1,8135 Kilogram
2710.11.90.00.11 Diğer solventler                                                                                                                                                      1,8135 Kilogram
  (Çözücüler) (Petrol eteri)               
2710.11.90.00.19 Diğerleri                                                                                                                                           1,8135 Kilogram
  (Petrol eteri)    
2710.19.29.00.00 Diğerleri                                                                                                                                           1,8135 Kilogram
  (Petrol eteri)    
2901.10.00.90.11 Hekzan 1,8135 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 1,8135 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 1,8135 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 1,8135 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 1,8135 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 1,8135 Kilogram
  (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)    
3811.21.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar  1,8135 Kilogram
  (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)    
3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 1,8135 Kilogram
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 1,8135 Kilogram
  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar      
3814.00.90 Diğerleri 0,0650 Kilogram
  (Esası bütil asetat olanlar hariç)    
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 0,0650 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)     
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                                                                                                 0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)     
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak  olanlar   Kilogram
0,9345
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                                                                                                 0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                                                                                            0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları                                                                                                                 0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar                                                     0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                                                                             0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                       
2710.19.99.00.21    Spindle oil 0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                      
2710.19.99.00.22    Light neutral 0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                       
2710.19.99.00.23    Heavy neutral 0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                    
2710.19.99.00.24   Bright stock 0,9345 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                    
2710.19.99.00.98  Diğerleri 0,9345 Kilogram
  (Yalnız baz yağlar)    
2710.19.25.00.11 Gazyağı 0,7605 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 0,7605 Litre
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.19.91.00.00. Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.19.99.00.00 Diğerleri 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.99.10.00.00 Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar 0,3000 Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)    
3403.99.90.00.00 Diğerleri 0,3000 Kilogram