ÖTV (IV) SAYILI LİSTE

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

1604.30

Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler

20

 

 

 

3303.00

Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)

20

 

 

 

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları

 

 

20

 

 

 

3305.20.00.00.00

 Perma ve defrize müstahzarları

20

 

 

 

3305.30.00.00.00

Saç spreyleri

20

 

 

 

 

3305.90

(Saç losyonları, boyaları, v.b)

Diğerleri

 

20

 

 

 

33.07

Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)

 

 

 

 

 

20

 

 

Traş köpüğü ve traş kremi

 

6,7

 

 

 

3401.11.00.90.00

Diğerleri (Yalnız traş sabunu)

6,7

 

 

 

4103.90.90.00.11

 

 

Diğer hayvanların yaş derileri

(Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

 

 

 

 

 

4103.90.90.00.12

 

 

Diğer hayvanların kuru derileri

(Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

 

 

 

 

 

4103.90.90.00.13

 

 

Diğer hayvanların pikle derileri

(Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

 

 

 

 

 

4103.90.90.00.19

 

 

Diğerleri

(Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

 

 

 

 

 

43

 

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri

[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]

20

 

 

 

49.01

 

Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

 

20

 

 

 

 

49.02

 

Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

 

20

 

 

 

 

 

7013.10.00.10.00

(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)

Sofra ve mutfak işleri için olanlar

 

20

 

 

 

 

7013.22.10.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak)

El imali olanlar

 

20

 

 

 

 

7013.22.90.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak)

Makine imali olanlar

 

20

 

 

 

 

7013.33.11.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak)

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

 

20

 

 

 

 

7013.33.19.00.00

(Kurşun kristalden  el imali bardak)

Diğerleri

 

20

 

 

 

 

7013.33.91.00.00

(Kurşun kristalden makine imali bardak)

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

 

20

 

 

 

 

7013.33.99.00.00

(Kurşun kristalden makine imali bardak)

Diğerleri

 

20

 

 

 

 

7013.41.10.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

El imali olanlar

(Bardak hariç)

 

20

 

 

 

 

7013.41.90.00.00

 

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

Makine imali olanlar

(Bardak hariç)

 

20

 

 

 

 

 

7013.91.10.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)

El imali olanlar

 

 

20

 

 

 

 

 

7013.91.90.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)

Makine imali olanlar

 

 

20

 

 

 

71.01

Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

 

 

 

20

 

 

 

71.02

Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)

(Sanayide kullanılanlar hariç)

 

20

 

 

 

71.03

Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

7104.90.00.00.19

(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)

Diğerleri

 

 

20

 

 

 

71.05

Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

(Sanayide kullanılanlar hariç)

 

20

 

 

 

71.16

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

 

20

 

 

 

8214.20.00.00.00

Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

20

 

 

 

 

8215.10.20.00.11

(Kaşık, çatal  vb. takım halinde)

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

 

20

 

 

 

 

8215.91.00.90.11

(Tek kaşık, çatal vb.)

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

 

20

 

 

 

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)

 

 

6,7

 

 

 

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

 

 

6,7

 

 

 

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6,7

 

 

 

 

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

 

6,7

 

 

 

 

 

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

 

 

6,7

 

 

 

 

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar

 

 

6,7

 

 

 

 

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar

 

6,7

 

 

 

 

 

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

 

 

6,7

 

 

 

 

 

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

 

 

6,7

 

 

 

 

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler   

 

6,7

 

 

 

 

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)  

                                                                                                                                                           

 

6,7

 

 

 

 

 

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

Elektrikli olanlar

 

 

6,7

 

 

 

 

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

Diğerleri

 

6,7

 

 

 

 

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

 

6,7

 

 

 

85.07

Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dâhil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)

 

3

 

 

 

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

 

 

 

 

 

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

 

 

 

 

6,7

 

 

 

 

8510.10.00.00.00

(Elektrikli)

Traş makinaları

 

6,7

 

 

 

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

 

 

 

 

 

 

 

6,7

 

 

 

8517.11.00.00.00

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

20

 

 

 

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları

25

 

 

 

8517.12.00.00.12

Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon cihazları

20

 

 

 

8517.12.00.00.13

Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları

20

 

 

 

8517.69.31.00.00

Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar

 

20

 

 

 

8517.69.39.00.00

Diğerleri

(Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları)

20

 

 

 

8517.69.90.90.14

Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları

 

20

 

 

 

8517.69.90.90.15

Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları

20

 

 

 

8517.69.90.90.18

Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları

20

 

 

 

8517.69.90.90.21

Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt'dan az olanlar)

 

20

 

 

 

8517.69.90.90.29

Diğerleri

(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)

20

 

 

 

 

85.18

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri,  takım halindeki ses amplifikatörleri

 

 

 

 

20

 

 

 

85.19

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.81.00.00, 8519.81.85.00.00, 8519.81.95.00.00, 8519.89.90.10.00, 8519.89.90.90.00 hariç)

6,7

 

 

 

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

 

6,7

 

 

 

 

8523.29.15.00.18

(Manyetik mesnetler)

Video bantları

 

6,7

 

 

 

 

8523.29.39.00.16

(Diğer manyetik mesnetler)

Video bantları

 

6,7

 

 

 

 

8523.40.11.00.11

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)

Lazer diskler

 

6,7

 

 

 

 

8523.40.13.00.11

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)

Lazer diskler

 

6,7

 

 

 

 

8523.40.19.00.11

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)

Lazer diskler

 

6,7

 

 

 

 

8523.40.51.00.00

(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)

Dijital çok yönlü  diskler (DVD)

 

6,7

 

 

 

 

8523.40.59.00.00

(Dijital çok yönlü olmayan diskler)

Diğerleri

 

6,7

 

 

 

8525.80

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]

 

20

 

 

 

8526.92

Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

20

 

 

 

8527.12

Cep tipi radyo kaset çalar

20

 

 

 

8527.13

Ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar

 

20

 

 

 

 

 

 

 

8527.19.00.00.00

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

 

 

6,7

 

 

 

 

 

8527.21.20.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

 

 

20

 

 

 

 

 

8527.21.52.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

20

 

 

 

 

 

8527.21.59.00.00

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

 

 

20

 

 

 

 

 

8527.21.70.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

 

 

20

 

 

 

 

 

8527.21.92.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

20

 

 

 

 

 

8527.21.98.00.00

(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

 

 

20

 

 

 

 

 

8527.29.00.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

 

 

20

 

 

 

 

8527.91.11.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

6,7

 

 

 

 

8527.91.19.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

 

6,7

 

 

 

 

8527.91.35.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

 

6,7

 

 

 

 

8527.91.91.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

6,7

 

 

 

 

8527.91.99.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

 

6,7

 

 

 

8527.92.10.00.00

Çalar saatli radyolar

6,7

 

 

 

 

 

8527.92.90.00.00

(Saatli radyolar)

Diğerleri

 

6,7

 

 

 

 

8527.99.00.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

 

6,7

 

 

 

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.41.00.00.00 ;  8528.51.00.00.00 ;  8528.61.00.00.00 hariç)                 

 

 

 

6,7

 

 

 

8543.70.90.00.15

Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)

20

 

 

 

 

9113.90.80.20.00

(Saat kayışları)

İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamül olanlar

 

 

20

 

 

 

9302.00.00.00.00

Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)

20

 

 

 

93.03

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

 

 

 

 

20

 

 

 

9405.10.50.10.11

Kristal avizeler

20

 

 

 

95.04

Lunaparklar benzeri yerler için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil

 

 

20

 

 

 

96.01

İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)

 

 

20

 

NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.