5479 sayılı Kanun

Yürürlük tarihi 8.4.2006                                                                                                                              

 

IV SAYILI LİSTE

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                          

Vergi Oranı

G.T.İ.P. NO                   Mal İsmi                                                                                                                                                           %                  

———————   —————————————————————————————————————    ——————  

1604.30                         Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler                                                                                        20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

3303.00                         Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)                                                 20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

33.04                              Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar

                                         hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve

                                         pedikür müstahzarları                                                                                                                                 20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

3305.20.00.00.00       Perma ve defrize müstahzarları                                                                                                                  20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

3305.30.00.00.00       Saç Spreyleri                                                                                                                                                  20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Saç Losyonları, boyaları, v.b)                                                                                                                                       

3305.90                         Diğerleri                                                                                                                                                         20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

33.07                              Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar,

                                         vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka

                                         yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya

                                         tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar

                                         (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)                                                                        20

 

                                         Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremi                                                                                                  6,7

 

43                                    Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri

                                         (Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların postları,

                                         kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası,

                                         aksesuarları ve diğer eşya hariç)                                                                                                              20

                                                                                                                                                                                                                                          

49.01                              Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde

                                         olsun olmasın)                                                                                                                                                  

                                         (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre

                                         poşetlenerek satılanlar)                                                                                                                              20                                         

                                                                                                                                                                                                                                          

49.02                              Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin

                                         içermesin)                                                                                                                                                         

                                         (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre

                                         poşetlenerek satılanlar)                                                                                                                              20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)                                                                                                                  

7013.10.00.10.00       Sofra ve mutfak işleri için olanlar                                                                                                            20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kurşun kristalden el imali bardak)                                                                                                                              

7013.21.11.00.00       Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış                                                                                            20                  

                                          

                                         (Kurşun kristalden el imali bardak)                                                                                                                              

7013.21.19.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         20                  

                                                                                                                                                                                                                       

                                         (Kurşun kristalden makine imali bardak)                                                                                                                    

7013.21.91.00.00       Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış                                                                                            20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kurşun kristalden makine imali bardak)                                                                                                                    

7013.21.99.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         20                  

                                         (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)                                                                                                                 

7013.31.10.00.00       El imali olanlar                                                                                                                                             20                  

                                         (Bardak hariç)                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)                                                                                                                 

7013.31.90.00.00       Makine imali olanlar                                                                                                                                   20                  

                                         (Bardak hariç)                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası)                                                                                                             

7013.91.10.00.00       El imali olanlar                                                                                                                                             20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası)                                                                                                             

7013.91.90.00.00       Makine imali olanlar                                                                                                                                   20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

71.01                              Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun

                                         olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci

                                         veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak

                                         ipliğe dizilmiş)                                                                                                                                             20

                                                                                                                                                                                                                                          

71.02                              Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)

                                         (Sanayide kullanılanlar hariç)                                                                                                                  20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

71.03                              Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya

                                         tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış

                                         veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar

                                         (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici

                                         olarak ipliğe dizilmiş)                                                                                                                                20                  

 

                                         (Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli

                                         veya yarı kıymetli taşlar)                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

7104.90.00.00.19       Diğerleri                                                                                                                                                         20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

71.05                              Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

                                         (Sanayide kullanılanlar hariç)                                                                                                                  20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

71.16                              Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan

                                         eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)                                                                     20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8214.20.00.00.00       Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)                                                         20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kaşık, çatal  vb. takım halinde)                                                                                                                                     

8215.10.20.00.11       Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar                                                                                                        20                  

 

                                          (Tek kaşık, çatal vb.)

8215.91.00.90.11       Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar                                                                                                        20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

84.15                              Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus

                                         tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)                                             6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Yalnız 8415.10.10.00.00; 8415.10.90.00.00; 8415.81.00.90.19;

                                         8415.82.00.90.19; 8415.83.00.90.19)                                                                                                                         

                                         [(Tek bir gövde halinde (Self-contained); bir soğutucu ünite ve soğutma-

                                         ısıtma çevirimini tersine değiştiren bir valf içerenler (ters çevirimli ısı

                                         pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer

                                         karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); (Bir soğutucu ünite içeren sivil

                                         hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına

                                         mahsus olmayan pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar

                                         için kullanılmayan klima cihazı)]                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

84.18                              Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar

                                         (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima

                                         cihazları hariç)                                                                                                                                                                     

                                         (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)                                                   6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

8419.11.00.00.00       Gazla çalışan anında su ısıtıcılar                                                                                                            6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Katı yakıtlı)                                                                                                                                                                        

8419.19.00.00.11       Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)                                                                                                      6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan

                                         anında veya depolu su ısıtıcıları)                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8419.19.00.00.19       Diğerleri                                                                                                                                                         6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Çamaşır kurutma makinaları)                                                                                                                                          

8421.12.00.00.11       Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg geçmeyecek kapasitede olanlar              6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Bulaşık yıkama makinaları)                                                                                                                                            

8422.11.00.00.00       Evlerde kullanılanlar                                                                                                                                 6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)                                        

                                                                                                                                                                                                                                          

8450.11.11.00.00       Çamaşırı önden yüklemeli olanlar                                                                                                          6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)                                        

                                                                                                                                                                                                                                          

8450.11.19.00.00       Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar                                                                                                          6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)                                                                                                                     

8450.11.90.00.00       Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg geçen fakat 10 kg geçmeyenler                                                    6.7                 

 

                                         (Çamaşır yıkama makinası)                                                                                                                                               

8450.12.00.00.00       Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)                                                  6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı

                                         olmayan çamaşır yıkama makinası)

8450.19.00.00.11       Elektrikli olanlar                                                                                                                                         6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Elektrikli olmayan çamaşır  makinası)                                                                                                                        

8450.19.00.00.19       Diğerleri                                                                                                                                                         6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)                                                                            

8451.21.10.00.11       Evlerde kullanılanlar                                                                                                                                 6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen

                                         kurutma makinaları)                                                                                                                                                           

8451.21.90.00.11       Evlerde kullanılanlar                                                                                                                                 6.7                 

                                                                                                                                                                                                                     

                                         (Elektrik süpürgesi, yer cilalama makinaları, öğütme makinaları,

                                         mikser, blender vb.)                                                                                                                                                            

85.09                              Ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar                          6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Elektrikli)                                                                                                                                                                           

8510.10.00.00.00       Traş makinaları                                                                                                                                             6.7                 

85.16                              Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar;

                                         herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına

                                         mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar

                                         (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını

                                         ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler;

                                         ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı

                                         rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (Elektrikli ütüler hariç)                                       6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

8517.11                         Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları                                                                                               20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

85.18                              Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte

                                         edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar

                                         (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya

                                         daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri,

                                         takım halindeki ses amplifikatörleri                                                                                                        20                 

 

85.19                              Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar

                                         vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan)                                          6.7

                                        

85.20                              Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar (kaydedilen

                                         sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun olmasın)                                                                         6.7                 

                                         (8520.32.91.00.00, 8520.32.99.00.00, 8520.39, 8520.90 hariç)                                                                          

                                         (Makara tipi, makara tipi olmayan, numerik ve kaset tipi olmayanlar hariç)

 

85.21                              Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)                       6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler)                                                                                                               

8523.11.00.00.13       Kasetli video bantları                                                                                                                                6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler)

8523.11.00.00.14       Diğer video bantları                                                                                                                                   6.7                 

                                          

                                         (Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)                                                                      

8523.12.00.00.13       Kasetli video bantları                                                                                                                                6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)                                                                      

8523.12.00.00.14       Diğer video bantları                                                                                                                                   6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik)

8523.13.00.00.13       Genişliği 6.5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları                                         6.7                 

 

                                         (Manyetik)

8523.13.00.00.14       Genişliği 6.5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen diğer video bantları                                            6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik)                                                                                                                                                                            

8523.13.00.00.23       Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları                                          6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik)                                                                                                                                                                            

8523.13.00.00.24       Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen diğer video bantları                                             6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik)                                                                                                                                                                            

8523.13.00.00.33       Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları                                          6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik)                                                                                                                                                                            

8523.13.00.00.34       Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen diğer video bantları                                             6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik)                                                                                                                                                                            

8523.13.00.00.42       Genişliği 26 mm.yi geçen video bantları                                                                                              6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik olmayan)                                                                                                                                                           

8523.90.10.00.11       Lazer diskler                                                                                                                                                 6.7                 

                                         (Manyetik olmayan)                                                                                                                                                           

8523.90.30.00.11       Lazer diskler                                                                                                                                                 6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Manyetik olmayan)                                                                                                                                                           

8523.90.90.00.11       Lazer diskler                                                                                                                                                 6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)                                                                                           

8524.39.20.00.00       Dijital çok yönlü  diskler (DVD)                                                                                                           6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Dijital çok yönlü olmayan diskler)                                                                                                                             

8524.39.80.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Diğer manyetik bantlar)                                                                                                                                                  

8524.51.00.00.13       Kasetli video bantları                                                                                                                                6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Diğer manyetik bantlar)                                                                                                                                                  

8524.51.00.00.14       Diğer video bantları                                                                                                                                   6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Eni 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)                                                                                                      

8524.52.00.00.13       Kasetli video bantları                                                                                                                                6.7                 

 

                                         (Eni 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)                                                                                                      

8524.52.00.00.14       Diğer video bantları                                                                                                                                   6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Eni 6.5 mm.yi geçenler)                                                                                                                                                   

8524.53.00.00.13       Kasetli video bantları                                                                                                                                6.7                 

                                          

                                         (Eni 6.5 mm.yi geçenler)                                                                                                                                                   

8524.53.00.00.14       Diğer video bantları                                                                                                                                   6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

8525.10.20.90.18       Amatör telsiz telefon verici cihazlar                                                                                                       20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8525.20.20.00.11       Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları                                                    20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8525.20.20.00.12       Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon cihazları                                              20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8525.20.20.00.13       Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları                                           20                  

 

8525.20.80.90.18       Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü

                                         (100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları                                                                                             20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8525.20.80.90.21       Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları                                                                          20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8525.20.80.90.24       Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları                                                                        20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8525.20.80.90.25       Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları

                                         (gücü 100 miliwatt'dan az olanlar)                                                                                                         20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8525.20.80.90.26       Telsiz alarm cihazları                                                                                                                                   20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8525.30                         Televizyon kameraları                                                                                                                                 20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8526.92                         Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları                                                                               20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Cep tipi radyo kaset çalarlar)                                                                                                                                         

8527.12.10.00.00       Analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                                                                              20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset çalarlar)

8527.12.90.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         20                  

                                         (Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile

                                         birlikte olan diğer cihazlar)                                                                                                                                             

8527.13.10.00.00       Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                                                    20                  

 

                                         (Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile

                                         birlikte olan diğer cihazlar)                                                                                                                                             

8527.13.91.00.00       Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                                                 20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Kaset tipi olmayan ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye

                                         mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)                                                                                                             

8527.13.99.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         20                  

                                                                                                                                                                                                                       

                                         (Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı

                                         diğer cihazlar)                                                                                                                                                                      

8527.19.00.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                                         türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)                                                                                                         

8527.21.20.00.00       Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                                                    20                  

                                          

                                         (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                                         türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)                                                                                                         

8527.21.52.00.00       Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                                                 20                  

                                          

                                         (Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu

                                         taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)                                                                 

8527.21.59.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                                         türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)                                                                                                         

8527.21.70.00.00       Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                                                    20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                                         türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)                                                                                                         

8527.21.92.00.00       Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                                                 20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                                         türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)                                                                                                         

8527.21.98.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                                         türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)                                                     

8527.29.00.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)                                                                                                                       

8527.31.11.00.00       Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                                                 6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)                                                                                                                       

8527.31.19.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)                                                                                                                       

8527.31.91.00.00       Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                                                    6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)                                                                                                                       

8527.31.93.00.00       Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                                                 6.7                 

                                         (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)                                                                                                                       

8527.31.98.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

8527.32.10.00.00       Çalar saatli radyolar                                                                                                                                    6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Saatli radyolar)                                                                                                                                                                  

8527.32.90.00.00       Diğerleri                                                                                                                                                         6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                         (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)                                                                                                                       

8527.39.20.00.00       İçinde amplifikatör bulunmayanlar                                                                                                         6.7                 

                                          

                                         (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)                                                                                                                       

8527.39.80.00.00       İçinde amplifikatör bulunanlar                                                                                                                6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

8527.90.20.00.00       Şahıs aramada, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları                                20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8527.90.80.90.21       Amatör telsiz alıcı cihazları                                                                                                                      20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

8543.89.97.00.15       Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)                                                     20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

 

85.28                              Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü

                                         kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın); video (görüntü)

                                         monitörler ve projektörler                                                                                                                         6.7                 

                                                                                                                                                                                                                                          

9113.90.80.20.00       İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan

                                         mamül olanlar                                                                                                                                                20                  

                                                                                                                                                                                                                     

9302.00                         Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) (93.03

                                         tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife pozisyonundaki

                                         yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları hariç)                                                20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

93.03                              Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar

                                         (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece

                                         işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra

                                         fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus                                              

                                         sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)                                                                                                   20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

9405.10.50.10.11       Kristal avizeler                                                                                                                                             20                  

                                                                                                                                                                                                                                          

95.04                              Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane

                                         oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik

                                         bowling oyun ekipmanları                                                                                                                        20

                                                                                                                                                                                                                                          

96.01                              İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef

                                         ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden

                                         eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)                                                                               20

                                                                                                                                                                                                                                          

__________________________                                                                                                                                                    

 NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.