ÖTV   KANUNUNA  EKLİ  (I)  SAYILI  LİSTEDE  YERALAN  ÜRÜNLERE  İLİŞKİN OLARAK  BELİRLENEN  ÖTV  TUTARLARI  AŞAĞIDA  YER  ALMAKTADIR
       
  I SAYILI LİSTE YÜRÜRLÜK TARİHİ
    06.10.2006
  A CETVELİ    
       
      Vergi
(*)G.T.İ.P. NO Mal İsmi Birimi Tutarı (YTL)
  (Hafif yağlar ve müstahzarları)    
2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar Kilogram 0
  (Yalnız nafta)    
2710.11.31.00.00 Uçak benzini Litre 0
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)    
2710.11.45.00.00 Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar Litre 1,3625
  (Kurşunsuz süper benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)    
2710.11.49.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar Litre 1,4845
  (Kurşunsuz süper benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)    
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar Litre 1,3765
  (Kurşunlu süper benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)    
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar Litre 1,3765
  (Kurşunlu süper benzin)    
2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı Litre 0
2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen) Litre 0
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.11 Motorin                                                                                                                                                Litre 0,9270
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.12 Marine Diesel Litre 0,9270
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.19 Diğerleri                                                                      Litre 0,9270
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)    
2710.19.45.00.11 Motorin  Litre 0,8345
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat                                                                                          % 0,2'yi geçmeyenler)    
2710.19.45.00.12 Marine Diesel         Litre 0,8345
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)    
2710.19.45.00.19 Diğerleri                                                                                                                                          Litre 0,8345
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
2710.19.49.00.11 Motorin        Litre 0,8345
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
2710.19.49.00.12 Marine Diesel Litre 0,8345
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
2710.19.49.00.19 Diğerleri       Litre 0,8345
  (Fuel oiller)    
2710.19.61.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler Kilogram 0,2370
  (Fuel oiller)    
2710.19.63.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler Kilogram 0,4760
  (Fuel oiller)    
2710.19.65.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler Kilogram 0,2040
  (Fuel oiller)    
2710.19.69.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler Kilogram 0,2040
 27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                                                                                         (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) Kilogram 0
 
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.11.00.00.00 Doğal gaz    
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar Standart M3 0,5463
  Diğerleri Standart M3 0,0210
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.12 Propan                                           Kilogram 0,7940
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.13 Bütan Kilogram 0,7940
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)    
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) Kilogram 0,8620
  Diğerleri Kilogram 0,7940
  (Gaz halinde)    
2711.21.00.00.00 Doğal gaz                                                                                                                                         
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar Standart M3 0,5463
  Diğerleri Standart M3 0,0210
  (Gaz halinde)    
2711.29.00.00.11 Propan                                                                                                                                                     Kilogram 0,7940
  (Gaz halinde)    
2711.29.00.00.12 Bütan                                                                                                                                                      Kilogram 0,7940
  (Petrol koku)    
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş Kilogram 0
  (Petrol koku)    
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş Kilogram 0
  (Petrol bitümeni)    
2713.20.00.00.19 Diğerleri Kilogram 0
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları Kilogram 0
  (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)    
3824.90.99.90.54 Biodizel Litre 0,6498
B CETVELİ
      Vergi
G.T.İ.P. Mal İsmi Birimi Tutarı (YTL)
2707.10 Benzol (Benzen) Kilogram 1,4845
2707.20 Toluol (toluen) Kilogram 1,4845
2707.50.90.00.11 Solvent nafta                                                                                                                                         (Çözücü nafta) Kilogram 1,4845
2710.11.21.00.00 White spirit Kilogram 1,4845
2710.11.90.00.11 Diğer solventler                                                                                                                                     (Çözücüler) (Petrol eteri) Kilogram 1,4845
2710.11.90.00.19 Diğerleri      (Petrol eteri) Kilogram 1,4845
2710.19.29.00.00 Diğerleri         (Petrol eteri) Kilogram 1,4845
2901.10.90.00.11 Hekzan Kilogram 1,4845
2901.10.90.00.12 Heptan Kilogram 1,4845
2901.10.90.00.13 Pentan Kilogram 1,4845
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) Kilogram 1,4845
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) Kilogram 1,4845
2909.19.00.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) Kilogram 1,4845
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar Kilogram 1,4845
3814.00.90 Diğerleri Kilogram 0,0653
  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar    
3814.00.90.00.00 Diğerleri Kilogram 0,0653
  (Esası bütil asetat olanlar hariç)    
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler Kilogram 0,0653
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                                                                                                Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak  olanlar Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)  
2710.19.81.00.11 Benzinli motor yağları                                                                                                                 Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.12 Deniz diesel motor yağları                                                                                                                        Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.13 Kompresör yağlama yağları                                                                                                                  Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.14 Türbin yağlama yağları                                                                                                                            Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.19 Diğer yağlar                                                                                                                                       Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.85.00.11 Beyaz yağlar                                                                                                                                            Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.85.00.12 Sıvı parafin (Pirinç yağı)                                                                                                                          Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları                                                                                                                Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar                                                    Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.11 Kızak yağları                                                                                                                                      Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.12 Soğutma yağları                                                                                                                              Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.13 Otomatik şanzuman yağları  Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.14 Diğer şanzuman yağları                                                                                                                       Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.15 Diferansiyel yağları                                                                                                                            Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.19 Diğerleri                                                                                                                                                 Kilogram 0,3500
  (Yalnız baz yağlar)    
2710.19.25.00.00 Diğerleri                                                                                                                                                    Litre 0,7605
       
(*) G.T.İ.P NO: Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.
NOT : (B) cetvelindeki malların 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde  vergi tutarı 0,0500 YTL olarak uygulanır. 
NOT: (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. numarası ile yer alan baz yağın; 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve yine aynı cetvelde yer alan Yağlama Yağları`nın imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 YTL/Kg olarak uygulanır.