ÖTV   KANUNUNA  EKLİ  (I)  SAYILI  LİSTEDE  YERALAN  ÜRÜNLERE  İLİŞKİN OLARAK  BELİRLENEN  ÖTV  TUTARLARI  AŞAĞIDA  YER  ALMAKTADIR
       
  I SAYILI LİSTE YÜRÜRLÜK TARİHİ
    03.11.2007
  A CETVELİ    
       
      Vergi
(*)G.T.İ.P. NO Mal İsmi Birimi Tutarı (YTL)
  (Hafif yağlar ve müstahzarları)    
2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar Kilogram 0
  (Yalnız nafta)    
2710.11.31.00.00 Uçak benzini Litre 0
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)    
2710.11.45.00.00 Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar  Litre 1,4765
  (Kurşunsuz süper benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)    
2710.11.49.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                                                                                       Litre 1,5985
  (Kurşunsuz süper benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)    
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar                                                                                                                               Litre 1,4800
  (Kurşunlu süper benzin)    
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)    
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                                                                            Litre 1,4800
  (Kurşunlu süper benzin)    
2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı Litre 0
2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen) Litre 0
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.11 Motorin                                                                                                                                                 Litre 0,9945
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.12 Marine Diesel                                                                                                                                                        Litre 0,9945
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)    
2710.19.41.00.19 Diğerleri                                                                                                                                                                                                                              Litre 0,9945
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)    
2710.19.45.00.11 Motorin                                                                                                                                                          Litre 0,9245
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat                                                            % 0,2'yi geçmeyenler)    
2710.19.45.00.12 Marine Diesel                                                                                                                                                                 Litre 0,9245
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)    
2710.19.45.00.19 Diğerleri                                                                                                                                           Litre 0,9245
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
2710.19.49.00.11 Motorin                                                                                                                                                                Litre 0,9245
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
2710.19.49.00.12 Marine Diesel                                                                                                                                                 Litre 0,9245
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
2710.19.49.00.19 Diğerleri                                                                                                                                                               Litre 0,9245
  (Fuel oiller)    
2710.19.61.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler                                                                                              Kilogram 0,2370
  (Fuel oiller)    
2710.19.63.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler  Kilogram 0,4760
  (Fuel oiller)    
2710.19.65.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler                                                                                                                                         Kilogram 0,2240
  (Fuel oiller)    
2710.19.69.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler                                                                                                              Kilogram 0,2240
 27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                                                                                         (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) Kilogram 0
 
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.11.00.00.00 Doğal gaz    
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar Standart M3 0,6326
  Diğerleri Standart M3 0,0230
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.12 Propan                                                                                                                                                                                                   Kilogram 0,9300
  (Sıvılaştırılmış)    
2711.13 Bütan                                                                                                                                                        Kilogram 0,9300
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)    
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) Kilogram 0,9980
  Diğerleri Kilogram 0,9300
  (Gaz halinde)    
2711.21.00.00.00 Doğal gaz                                                                                                                                          
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar Standart M3 0,6326
  Diğerleri Standart M3 0,0230
  (Gaz halinde)    
2711.29.00.00.11 Propan                                                                                                                                                      Kilogram 0,9300
  (Gaz halinde)    
2711.29.00.00.12 Bütan                                                                                                                                                       Kilogram 0,9300
  (Petrol koku)    
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş  Kilogram 0
  (Petrol koku)    
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş  Kilogram 0
  (Petrol bitümeni)    
2713.20.00.00.19 Diğerleri Kilogram 0
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları  Kilogram 0
  (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)    
3824.90.99.90.54 Biodizel Litre 0,7200
B CETVELİ
      Vergi
G.T.İ.P. Mal İsmi Birimi Tutarı (YTL) 
2707.10 Benzol (Benzen)  Kilogram 1,5985
2707.20 Toluol (toluen) Kilogram 1,5985
2707.50.90.00.11 Solvent nafta                                                                                                                                         (Çözücü nafta) Kilogram 1,5985
2710.11.21.00.00 White spirit Kilogram 1,5985
2710.11.90.00.11 Diğer solventler                                                                                                                                     (Çözücüler) (Petrol eteri) Kilogram 1,5985
2710.11.90.00.19 Diğerleri                                                                                                                                           (Petrol eteri) Kilogram 1,5985
2710.19.29.00.00 Diğerleri                                                                                                                                              (Petrol eteri) Kilogram 1,5985
2901.10.90.00.11 Hekzan Kilogram 1,5985
2901.10.90.00.12 Heptan Kilogram 1,5985
2901.10.90.00.13 Pentan Kilogram 1,5985
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) Kilogram 1,5985
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) Kilogram 1,5985
2909.19.00.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) Kilogram 1,5985
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar Kilogram 1,5985
3814.00.90 Diğerleri Kilogram 0,0653
  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar     
3814.00.90.00.00 Diğerleri Kilogram 0,0653
  (Esası bütil asetat olanlar hariç)    
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler Kilogram 0,0653
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                                                                                                 Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak  olanlar  Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)  
2710.19.81.00.11 Benzinli motor yağları                                                                                                                  Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.12 Deniz diesel motor yağları                                                                                                                         Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.13 Kompresör yağlama yağları                                                                                                                   Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.14 Türbin yağlama yağları                                                                                                                             Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.81.00.19 Diğer yağlar                                                                                                                                        Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                                                                                                 Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.85.00.11 Beyaz yağlar                                                                                                                                             Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.85.00.12 Sıvı parafin (Pirinç yağı)                                                                                                                           Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları                                                                                                                 Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar                                                     Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                                                                             Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.11 Kızak yağları                                                                                                                                       Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.12 Soğutma yağları                                                                                                                              Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.13 Otomatik şanzuman yağları                                                                                                                                                          Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.14 Diğer şanzuman yağları                                                                                                                        Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.15 Diferansiyel yağları                                                                                                                             Kilogram 0,3500
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)    
2710.19.99.00.19 Diğerleri                                                                                                                                                  Kilogram 0,3500
  (Yalnız baz yağlar)    
2710.19.25.00.00 Diğerleri                                                                                                                                                    Litre 0,7605
       
(*) G.T.İ.P NO: Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.
NOT : (B) cetvelindeki malların 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde  vergi tutarı 0,0500 YTL olarak uygulanır.  
NOT: (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. numarası ile yer alan baz yağın; 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve yine aynı cetvelde yer alan Yağlama Yağları`nın imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 YTL/Kg olarak uygulanır.