213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA BAĞLI CETVEL
(Md:352)
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
(4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktarlar Yürürlük: 29.07.1998)
(504 sıra nolu VUK.G.T. ile belirlenen miktarlar siyah yazılmıştır.Yürürlük:01.01.2019)

Mükellef Grupları

Birinci derece usulsüzlükler için

İkinci derece usulsüzlükler için

1- Sermaye şirketleri

600.000 TL

180 TL

 

350.000 TL

98 TL

 

2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

400.000 TL

110 TL

 

200.000 TL

55 TL

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

200.000 TL

55 TL

 

100.000 TL

25 TL

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

100.000 TL

25 TL

 

50.000 TL

14,80 TL

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

50.000 TL

14,80 TL

 

25.000 TL

 7 TL

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

25.000 TL

  7 TL

 

12.500 TL

  3,90 TL

 

İhtar

1. (2455 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen madde) Bu cetvel de mükellef grubu: Gelir, Kurumlar Vergilerinden başka, Gider, İstihlak İşletme
ve Dış Seyahat Harcamaları Vergilerine ait usulsüzlükler hakkında da esas tutulur.

2. Emlak Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Veraset ve İntikal Vergisi, Taşıt Alım ve Motorlu Taşıtlar Vergilerine ait usulsüzlükler ile Damga Vergisinin,
beyanname verilmek suretiyle ödeneceği hallerde beyannamenin süresinde verilmemesine ilişkin usulsüzlükler bu cetvelin mükellef grupları sütununun
3'üncü sırasında göre cezalandırılır.

3. (3210 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen bent) Emlak vergisine ait usulsüzlükler, bu cetvelin mükellef grupları sütununun 3'üncü sırasına göre
cezalandırılır.

4. Kamu İdare ve müesseseleri ile dernek ve vakıfların yaptıkları usulsüzlükler (Bunların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler hariç) bu cetvelin mükellef
grupları sütununun 3'üncü sırasına göre cezalandırılır.

5. Yukarıdakiler dışında kalan diğer vergi, resim ve harçlara ait usulsüzlükler bu cetvelin mükellef grupları sütununun 4'üncü sırasına göre cezalandırılır.