V _ TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

İşletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların çalışması hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşir.

A _ TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ(1)

B _ HESAP PLANI

C _ HESAP PLANI AÇIKLAMALARI


(1) 2 Sıra No.lu Genel Tebliğin C Bölümü ile Değiştirilmiştir.