(6) SAYILI TARİFE
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve
Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
I _ Pasaport Harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar(107.000 TL.)
1 yıl için olanlar(152.600 TL.)
2 yıl için olanlar(257.200 TL.)
3 yıl için olanlar(367.400 TL.)
3 yıldan fazla süreli olanlar (520.500 TL.)
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklurca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II _ Vize harçları:
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş(183.500 TL.)
b) Müteaddit giriş(612.800 TL.)
2. Transit vizeleri:
a) Tek transit(183.500 TL.)
b) Çift transit(367.400 TL.)
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
Vize harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri(306.100 TL.)
III _ Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1. İkamet tezkeresi
6 aylık olanlar(306.100 TL.)
1 yıllık olanlar(612.800 TL.)
2 yıllık olanlar(919.000 TL.)
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları(107.000 TL.)