Tarih27.11.2002
Sayı B.07.0.GEL.0.66/6650-150/51844
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.GEL.0.66/6650-150
KONU :

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan 2002 yılı emlak vergisi tarhına esas olacak asgari arsa ve arazi metrekare birim değerlerine yapılan itirazların yeni sonuçlanmaya başlaması nedeniyle 2002 yılı emlak vergisi ikinci taksitine ait ödemelerin geciktiği anlaşılmaktadır. Mükelleflerimize ödemede kolaylık sağlamak bakımından Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yurt çapında 500'den fazla mükellefi olan belediyeleri kapsamak ve bir defaya mahsus olmak üzere;

Belediyelere 2002 yılı Kasım ayı içinde ödenmesi gereken emlak vergisi ikinci taksiti ile,

Emlak vergisi ödeme sürelerinde ödenmesi gereken çevre temizlik vergisi ikinci taksitine ilişkin ödeme süresinin,

13 Aralık 2002 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, bu hususun ivedilikle tüm belediyelere duyurulmasını arz ederim.


Bakan a.