İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun için tıklayınız.6552 Sayılı Kanunun 73, 80 ve Geçici 2 nci Maddelerine İlişkin 2014/7016 Sayılı B.K.K. için tıklayınız.


Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2) için tıklayınız.

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Genel Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2) için tıklayınız.

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Genel Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1) için tıklayınız.

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) için tıklayınız.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No: 2014/1 için tıklayınız.


Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Seri No: 2014/2 için tıklayınız.


Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Seri No: 2015/1 için tıklayınız.6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Rehberi için tıklayınız.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Trafik Para Cezası ve Araç Muayenesi Borçlarına İlişkin Rehber için tıklayınız.

Kasa ve Ortaklar Cari Hesap Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Broşür için tıklayınız.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Trafik Para Cezası ve Araç Muayenesi Borçlarına İlişkin Broşür için tıklayınız.

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarına İlişkin Broşür için tıklayınız.


6552 Sayılı Kanun Afişleri için tıklayınız.

6552 Sayılı Kanun Görselleri için tıklayınız.