Bu yayına elektronik ortamda

www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yayın No: 32 • Nisan 2007

 

 

 

 

 

 

 

2007 YILI

 

VERGİ TAKVİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve
371 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile yapılan değişiklikler
dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

 

 

OCAK 2007

 

8 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

 

10 Ocak 2007

•  16-31 Aralık 2006 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

 

12 Ocak 2007

•  16-31 Aralık 2006 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

15 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

22 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim - Kasım - Aralık 2006 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  Aralık 2006 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Aralık 2006 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

23 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim - Kasım - Aralık 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Ocak 2007

•  1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Ocak 2007

•  1-15 Ocak Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

 

26 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Ekim - Kasım - Aralık 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

•  Ekim - Kasım - Aralık 2006 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine ait Damga Vergisinin Ödenmesi

•  Aralık 2006 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

31 Ocak 2007

•  Aralık 2006 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Yıllık Harçların Ödenmesi

•  Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

•  SSK (Aralık 2006) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

 

ŞUBAT 2007

 

7 Şubat 2007

•  Ocak 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

 

9 Şubat 2007

•  16-31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

12 Şubat 2007

•  16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Ekim-Kasım-Aralık 2006 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Beyanı

14 Şubat 2007

•  Ekim-Kasım-Aralık 2006 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Beyanı

 

15 Şubat 2007

•  Ocak 2007 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

19 Şubat 2007

•  Ekim-Kasım-Aralık 2006 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Ödenmesi

•  Ekim-Kasım-Aralık 2006 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Ödenmesi

20 Şubat 2007

•  Ocak 2007 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ocak 2007 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Ocak 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

23 Şubat 2007

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

26 Şubat 2007

•  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyanı

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine ait Damga Vergisinin Ödenmesi

•  1-15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  1-15 Şubat Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

28 Şubat 2007

•  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi
1. Taksit Ödemesi

•  Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi

•  Ocak 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Ocak 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

 

MART 2007

 

7 Mart 2007

•  Şubat 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

 

9 Mart 2007

•  16-28 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

12 Mart 2007

•  16-28 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

 

15 Mart 2007

•  Şubat 2007 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

20 Mart 2007

•  Şubat 2007 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Şubat 2007 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Şubat 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

23 Mart 2007

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

26 Mart 2007

•  2006 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine ait Damga Vergisinin Ödenmesi

•  1-15 Mart Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Şubat 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

 

 

NİSAN 2007

 

2 Nisan 2007

•  2006 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

•  SSK (Şubat 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  2006 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki

•  Şubat 2007 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

9 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

 

10 Nisan 2007

•  16-31 Mart 2007 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

16 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

20 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ocak - Şubat - Mart 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mart 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

•  Mart 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mart 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Mart 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2007

•  1-15 Nisan 2007 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  1-15 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  2006 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

26 Nisan 2007

•  Mart 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödenmesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

30 Nisan 2007

•  SSK (Mart 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  2006 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Ödemesi

•  Mart 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

 

MAYIS 2007

 

7 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

9 Mayıs 2007

•  16–30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

10 Mayıs 2007

•  16–30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

14 Mayıs 2007

•  2007 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı

•  2007 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Nisan 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

17 Mayıs 2007

•  2007 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

 

21 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Nisan 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

•  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

24 Mayıs 2007

•  1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

25 Mayıs 2007

•  1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

28 Mayıs 2007

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

•  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

31 Mayıs 2007

•  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik (Konut Dışı Binalar İçin) Vergilerinin 1. Taksit Ödemesi

•  Vergi Levhası Tasdiki

•  Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

•  Nisan 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergilerinin Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Nisan 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

 

HAZİRAN 2007

 

7 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

11 Haziran 2007

•  16-31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  16-31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

15 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Mayıs 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

20 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

25 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

•  1-15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Haziran 2007

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

 

 

TEMMUZ 2007

 

2 Temmuz 2007

•  SSK (Mayıs 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi
2. Taksit Ödemesi

•  Mayıs 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

10 Temmuz 2007

•  16-30 Haziran Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  16-30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Haziran 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

20 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Nisan  - Mayıs - Haziran 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Beyanı

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Haziran 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Temmuz 2007

•  1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

25 Temmuz 2007

•  1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

26 Temmuz 2007

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Temmuz 2007

•  SSK (Haziran 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Temmuz 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  2006 Yılına Ait Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  Haziran 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

AĞUSTOS 2007

 

7 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

9 Ağustos 2007

•  16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

10 Ağustos 2007

•  16-31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

14 Ağustos 2007

•  2007 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı

•  2007 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

15 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Temmuz 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

17 Ağustos 2007

•  2007 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

 

20 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

23 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ağustos 2007

•  1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

27 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  1-15 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ağustos 2007

•  Temmuz 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Temmuz 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Ağustos 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

 

EYLÜL 2007

 

7 Eylül 2007

•  Temmuz 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

10 Eylül 2007

•  16-31 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

11 Eylül 2007

•  16-31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

17 Eylül 2007

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Ağustos 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

20 Eylül 2007

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Eylül 2007

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Eylül 2007

•  1-15 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  1-15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Eylül 2007

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  Ağustos 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

 

EKİM 2007

 

1 Ekim 2007

•  SSK (Ağustos 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Eylül 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•   Ağustos 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

8 Ekim 2007

•   Eylül 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

10 Ekim 2007

•   16-30 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

11 Ekim 2007

•   16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

15 Ekim 2007

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•   Eylül 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

22 Ekim 2007

•   Eylül 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ekim 2007

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•   Temmuz  - Ağustos - Eylül 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Beyanı

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•   Eylül 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ekim 2007

•   1-15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

25 Ekim 2007

•   1-15 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

26 Ekim 2007

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ekim 2007

•  SSK (Eylül 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Ekim 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•   Eylül 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

 

 

KASIM 2007

 

7 Kasım 2007

•  Ekim 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

9 Kasım 2007

•  16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

12 Kasım 2007

•  16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

14 Kasım 2007

•  2007 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı

•  2007 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

15 Kasım 2007

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Ekim 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

19 Kasım 2007

•  2007 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

 

20 Kasım 2007

•  Ekim 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Kasım 2007

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Kasım 2007

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  1-15 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

•  1-15 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Kasım 2007

•  SSK (Ekim 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik (Konut Dışı Binalar İçin) Vergilerinin 2. Taksit Ödemesi

•  Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  Ekim 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

ARALIK 2007

 

7 Aralık 2007

•  Kasım 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

 

10 Aralık 2007

•  16-30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

13 Aralık 2007

•  16-30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

 

17 Aralık 2007

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

•  Kasım 2007 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

24 Aralık 2007

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

•  Kasım 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

25 Aralık 2007

•  1-15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Aralık 2007

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

•  Kasım 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Aralık 2007

•  2008 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

•  Kasım 2007 Dönemine ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Kasım 2007) Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Aralık 2007 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi