Bu yayına elektronik ortamda

www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yayın No: 52 • Aralık 2007


 

 

 

 

 

 

 

2008 YILI

VERGİ TAKVİMİ

 

 

 

 

 

 

Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir.
Herhangi bir değişiklik olup olmadığını
Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde
(https://www.gib.gov.tr) yer alan
Aylık Vergi Takviminden kontrol edebilirsiniz.

OCAK 2008

7 Ocak 2008

•  Aralık 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ocak 2008

•  16-31 Aralık 2007 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  16-31 Aralık 2007 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2008

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Ocak 2008

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

• Aralık 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak 2008

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının
Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Aralık 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı

•  Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Ocak 2008

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ocak 2008

•  1-15 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

28 Ocak 2008

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

•  Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•  Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Ocak 2008

•  Aralık 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Yıllık Harçların Ödenmesi

•  2007 Yılında Kullanılan Defterlerin 2008 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere
İlişkin Ara Tasdik

•  Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2007
Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki

•  2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

•  SSK (Aralık 2007) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2008 Sigorta Primi ve
Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

 

 


ŞUBAT 2008

7 Şubat 2008

•  Ocak 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Şubat 2008

•  16-31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

•  16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Şubat 2008

•  Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Geçici Verginin Beyanı

•  Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Kurum Geçici Verginin Beyanı

15 Şubat 2008

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler
ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Şubat 2008

•  Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Geçici Verginin Ödemesi

•  Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Kurum
Geçici Verginin Ödemesi

20 Şubat 2008

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin
EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin
EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin
EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Şubat 2008

•  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2007 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ocak 2008 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ocak 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  1-15 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Şubat 2008

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•  1-15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

29 Şubat 2008

•  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi
1. Taksit Ödemesi

•  Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi

•  Ocak 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Ocak 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2008 Sigorta Primi ve
Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

 


MART 2008

7 Mart 2008

•  Şubat 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Mart 2008

•  16-29 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Mart 2008

•  16-29 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Mart 2008

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler
ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mart 2008

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Mart 2008

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının
Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Şubat 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Mart 2008

•  2007 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

•  GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

•  1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

•  1-15 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Mart 2008

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Mart 2008

•  2007 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

•  Şubat 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin B
eyanı ve Ödemesi

•  Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2007 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki

•  SSK (Şubat 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2008 Sigorta Primi ve
Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

 

 


NİSAN 2008

7 Nisan 2008

•  Mart 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

9 Nisan 2008

•  16-31 Mart 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Nisan 2008

•  16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2008

•  Mart 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler
ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Nisan 2008

•  Mart 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mart 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7
No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mart 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mart 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mart 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mart 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2008

•  Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının
Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ocak-Şubat-Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mart 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mart 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

•  Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2008

•  2007 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

•  1-15 Nisan 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  1-15 Nisan 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

28 Nisan 2008

•  Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

•  Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•  Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•  Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Nisan 2008

•  Mart 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  2007 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Ödemesi

•  SSK (Mart 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

 


MAYIS 2008

7 Mayıs 2008

•  Nisan 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Mayıs 2008

•  16-30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

12 Mayıs 2008

•  16-30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Mayıs 2008

•  2008 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı

•  2008 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2008

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler
ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mayıs 2008

•  2008 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2008

•  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Nisan 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Mayıs 2008

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Nisan 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi

•  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

27 Mayıs 2008

•  1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

 

 


HAZİRAN 2008

2 Haziran 2008

•  Nisan 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

•  Vergi Levhası Tasdiki

•  2008 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer
Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 1. Taksit Ödemesi

•  2008 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

•  SSK ( Nisan 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2008 Sigorta Primi ve
Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

9 Haziran 2008

•  Mayıs 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Haziran 2008

•  16-31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

•  16-31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 Haziran 2008

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Haziran 2008

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Haziran 2008

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı

24 Haziran 2008

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Haziran 2008

•  1-15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Yapılacak Bildirim

26 Haziran 2008

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının
Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Haziran 2008

•  Mayıs 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi
2. Taksit Ödemesi

•  SSK (Mayıs 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

 

 

 

TEMMUZ 2008

7 Temmuz 2008

•  Haziran 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Temmuz 2008

•  16-30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Temmuz 2008

•  16-30 Haziran Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Temmuz 2008

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Temmuz 2008

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Temmuz 2008

•  1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Temmuz 2008

•  1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Temmuz 2008

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Haziran 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı

•  Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

31 Temmuz 2008

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

•  Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait GVK Geçici
67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•  Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•  Haziran 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  2007 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  SSK (Haziran 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Temmuz 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

 


AĞUSTOS 2008

7 Ağustos 2008

•  Temmuz 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Ağustos 2008

•  16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

•  16-31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Ağustos 2008

•  2008 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı

•  2008 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

15 Ağustos 2008

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Ağustos 2008

•  2008 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

20 Ağustos 2008

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ağustos 2008

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı

•  1-15 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

26 Ağustos 2008

•  1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 


EYLÜL 2008

1 Eylül 2008

•  Temmuz 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  SSK (Temmuz 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Ağustos 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

8 Eylül 2008

•  Ağustos 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Eylül 2008

•  16-31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Eylül 2008

•  16-31 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2008

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Eylül 2008

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2008

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Eylül 2008

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  1-15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Eylül 2008

•  1-15 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

 


EKİM 2008

3 Ekim 2008

•  Ağustos 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Ağustos 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Eylül 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

7 Ekim 2008

•  Eylül 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ekim 2008

•  16-30 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

13 Ekim 2008

•  16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ekim 2008

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ekim 2008

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7
No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ekim 2008

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Eylül 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı

•  Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Ekim 2008

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Katma
Değer Vergisinin Beyanı

•  1-15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

27 Ekim 2008

•  1-15 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi

•  Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

•  Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait
Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Ekim 2008

•  Eylül 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  SSK (Eylül 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Ekim 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

 

 

 


KASIM 2008

7 Kasım 2008

•  Ekim 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Kasım 2008

•  16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Kasım 2008

•  16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

14 Kasım 2008

•  2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı

•  2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

17 Kasım 2008

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

•  2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

20 Kasım 2008

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Kasım 2008

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Ekim 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Kasım 2008

•  1-15 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

•  1-15 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Kasım 2008

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

 


ARALIK 2008

1 Aralık 2008

•  Ekim 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  2008 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için)
2. Taksit Ödemesi

•  2008 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

•  SSK (Ekim 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin
1. Taksit Ödemesi

12 Aralık 2008

•  Kasım 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

•  15-30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2008

•  15-30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Aralık 2008

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Aralık 2008

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı

•  Kasım 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı

24 Aralık 2008

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

•  1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Aralık 2008

•  1-15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

26 Aralık 2008

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Aralık 2008

•  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin
2. Taksit Ödemesi

•  Kasım 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

•  2009 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin
Açılış Tasdiki

•  SSK (Kasım 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi

•  Bağ-Kur Sigortalılarının Aralık 2008 Sigorta Primi ve
Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi