Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu - EK 2

Tarih
İL seçiniz
MALMÜDÜRLÜĞžÜ ADInı seçiniz

MESLEK MENSUBU KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ (*)

(Şirket şeklinde çalışılması halinde tüzel kişiliğe ait bilgiler verilecektir.)

Adı, Soyadı / Unvanı
Ticaret Sicil No
Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
Adresi
Telefon Numarası
Fax Numarası
Elektronik Posta Adresi
@
Kurumun Sorumlu Yetkilisinin
    Adı Soyadı Unvanı (**)
Mühür / Kaşe Numarası
Bağlı Bulunduğu Meslek Odası ve Sicil No
MÜKELLEF KANUNİ TEMSİLCİLER
Ad Soyad


(*) Adi ortaklik seklindeki mükellefiyetlerde ortakliga ait bilgiler yazilacaktir.

(**) Şirketlerde sorumlu yetkili birden fazla kişi ise yetkililerden ikisinin adı ve soyadı yazılmalıdır.