TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU

Bos dilekçe istiyorum
Tarih
İL seçiniz
VERGİ DAİRESİ ADI seçiniz
Adı Soyadı / Unvanı
Vergi Kimlik Numarası(*)
Adres
Telefon
(*) T.C. Vatandaşı olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.

I.Borçlunun Durumu :
Bilanço Hesabına Göre Defter Tutan
İşletme Hesabına Göre Defter Tutan
MSİ/GMSİ/Ücret/Diğ. Kaz.
Gayrifaal/İşi Terk
Diğer

II.Tecil Ve Taksitlendirme Talebinde Bulunulan Borcun:
Tüm Borçlarımın Taksitlendirilmesini İstiyorum
Aşağıda Belirttiğim Borçlarımın Taksitlendirilmesini İstiyorum

Türü
Vadesi
Tutarı
Toplam

III.Tecil Ve Taksitlendirme Talebinde Bulunulan Borcun Ödeme Planı:
Aylık Eşit Taksitler Halinde Aşağıda Yazmış Olduğum Ödeme Planı dahilinde

IV.
A.Bilanço Hesabına Göre Defter Tutan Borçlular B.İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Borçlular
Hazır Değerler :
Stoklar :
Dönen Varlıklar :
Kısa Vadeli Yab. Kay. :
Kasa :
Banka :
Kısa Vadeli Alacaklar :
Kısa Vadeli Borçlar :
V. Kısa Vadeli Alacaklar Hakkında Bilgi
Borçlunun Adı
Kısa Vadeli Alacağın
Türü Vadesi Tutarı
1
2
3
4
5
VI. Kısa Vadeli Borçlar Hakkında Bilgi
Alacaklının Adı
Kısa Vadeli Borcun
Türü Vadesi Tutarı
1
2
3
4
5
VII. Çok Zor Durum Hali İle İlgili Olarak Belirtmek İstenen Hususlar
TOPLAM BORÇ
TAKSİT SÜRESİ (AY OLARAK)