Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu - EK 1

Tarih
İL seçiniz
VERGİ DAİRESİ ADInı seçiniz
Toplam Borç Miktarı
YTL
Taksitlendirme Ay Süresi
Adı veya İşletme Ünvanı
Vergi Dairesi Hesap Numarası
T.C. Kimlik Numarası
ADRES BİLGİLERİ
MAHALLE / SEMT
CADDE / SOKAK
SİTE
BLOK
DAİRE NO
SEMT
İLÇE
İL
Erteleme ve Taksitlendirme talebinde bulunulan borcun
TÜRÜ
VADESİ
MİKTARI
 

Erteleme ve Taksitlendirme talebinde bulunulan tarih itibariyle, kasa ve bankada olan mevcut para miktarı ile kısa ve uzun vadeli alacak ve borçların dökümü (Vadeleri 6 aydan az olan borç ve alacaklar kısa vadeli borç ve alacak olarak gösterilecektir)
 
Toplam Miktar (YTL olarak)
Kasa
Banka
Kısa Vadeli Alacaklar
Uzun Vadeli Alacaklar
Kısa Vadeli Borçlar
Uzun Vadeli Borçlar
Erteleme ve Taksitlendirme talep tarihinden itibaren gelecek bir yıl içerisinde;
Beklenen Hasılat
Aylık Tutar (YTL olarak)
Yıllık Tutar (YTL olarak)
Emtia Satışları
İmalat Giderleri
İşletme Giderleri
Alacaklar Hakkında Bilgi
ALACAĞIN
Borçlunun Adı-Soyadı
Türü
Tutarı (YTL olarak)
Ödeme Vadesi
 

Borçlar Hakkında Bilgi
BORCUN
Alacaklının Adı-Soyadı
Türü
Tutarı (YTL olarak)
Ödeme Vadesi
 

Erteleme ve Taksitlendirme talebinde bulunulan borcun ödeme planı;
Çok zor durumlarla ilgili olarak belirtilmek istenen hususlar;

Not: Yukarıda belirtilen bilgilerin eksik veya gerçeğe uygun olmaması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi gereğince işlem yapılır.