Buradasınız

- DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 30642 (3. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 31 Aralık, 2018 Adı: UID:
İçerik:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 
İçerik 1:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 
İçerik 2:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 
Resmi Gazete No: 30285 (M) Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 29 Aralık, 2017 Adı: UID:
İçerik:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 484 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

İçerik 1:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 484 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

İçerik 2:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 484 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

Resmi Gazete No: 29931 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 27 Aralık, 2016 Adı: UID:
İçerik:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme oranına göre,  Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin ise yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

   (2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

   (4) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

Güncel  (1) SAYILI TABLO

Güncel  (2) SAYILI TABLO

 

İçerik 1:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme oranına göre,  Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin ise yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

   (2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

   (4) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

Güncel  (1) SAYILI TABLO

Güncel  (2) SAYILI TABLO

 

İçerik 2:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme oranına göre,  Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin ise yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

   (2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

   (4) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

Güncel  (1) SAYILI TABLO

Güncel  (2) SAYILI TABLO

 

Resmi Gazete No: 29842 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 29 Eylül, 2016 Adı: UID:
İçerik:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

(2) Bu Tebliğ, Damga Vergisi Kanunu ve Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Nüshalarda damga vergisi uygulaması

MADDE 2 – (1) 6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtları ifade etmektedir.

(3) Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kural olarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtların imzalanmak suretiyle düzenlenerek hukuken tekemmül etmesidir.

(4) Diğer taraftan;

a) Yabancı memleketlerle (yurt dışında bulunan konsolosluklarımız dahil) Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlarda, bu kağıtların Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükmünden faydalanıldığı,

b) Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan kağıtların hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde, bu kağıtların hükmünden faydalanıldığı,

c) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlarda, bu kağıtların resmi daire veya notere ibraz edildiği,

tarih itibarıyla damga vergisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

(5) Buna göre, birden fazla nüsha olarak düzenlenen kağıtların vergilendirilmesinde, damga vergisini doğuran olayın gerçekleştiği tarihin esas alınması gerekmektedir.

(6) Kanunla yapılan düzenleme öncesinde, gerek nispi gerekse maktu damga vergisine tabi kağıtlar, nüsha sayısına göre ayrı ayrı aynı nispet ve miktarda damga vergisine tabi tutulmaktaydı.

(7) Yapılan düzenleme uyarınca, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın ilgili maddenin yürürlük tarihinden (9/8/2016) itibaren gerçekleşmesi durumunda, birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır.

(8) Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı aynı miktarda vergi alınması uygulamasına devam edilecektir.

ÖRNEK 1: (A) İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ile (B) Site Yönetimi arasında bina tadilatına ilişkin olarak 9/8/2016 tarihinden sonra, 100.000 TL bedel üzerinden iki nüsha sözleşme düzenlenmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen söz konusu sözleşme için, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre tek nüsha üzerinden nispi damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.

ÖRNEK 2: (B) Turizm İşletmesi ile (C) Seyahat Acentesi arasında 20/8/2016 tarihinde 5.000 TL bedel üzerinden üç nüsha kontenjan sözleşmesi düzenlenmiştir. Maktu vergiye tabi söz konusu sözleşmenin her bir nüshasının ayrı ayrı, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/B-3 fıkrasına göre maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bir kağıtta üçüncü kişinin akdinin bulunması

MADDE 3 – (1) 6728 sayılı Kanunun 24/a maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, “Şu kadar ki; bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır.” cümlesi eklenmiş olup, söz konusu fıkra aşağıdaki gibidir.

“Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. Şu kadar ki; bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır.”

(2) Buna göre, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde, aynı kâğıtta asıl akit ve işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi hesaplanacaktır.

ÖRNEK: Bay (A) sahibi olduğu binayı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti.’ye 50.000 TL’ye bir yıllığına kiralamıştır. 9/8/2016 tarihinden sonra düzenlenen kira sözleşmesi, kiraya veren Bay (A), kiracı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti., adi kefalet vermek üzere Bay (K), Bayan (Y) ve Bay (İ) ve garantör olarak şirket yetkililerinden Bay (S), Bay (C) ve Bayan (M) tarafından imzalanmıştır.

Söz konusu kira sözleşmesinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması; sözleşmede yer alan adi kefaletlerden yalnız bir kefalet için, (1) sayılı tablonun I-A/3 fıkrası gereğince; garanti taahhütlerinden yalnız bir garanti taahhüdü için, (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması

MADDE 4 – (1) 6728 sayılı Kanunun 24/b maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sonuna, “Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.” şeklinde fıkra eklenmiştir.

(2) Buna göre, asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacak, damga vergisi asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır. Ancak söz konusu taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edecektir.

ÖRNEK: (Y) Gıda A.Ş. (kiraya veren) ile (Z) Turizm A.Ş. (kiracı) arasında kira sözleşmesi imzalanmış, sözleşmede kira süresinin 15 yıl, yıllık kira bedelinin 600.000 TL + KDV olduğu ve kiraya verenin yapı kullanma iznini alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda cezai şart olarak 2.000.000 TL ödeyeceği hususları belirlenmiştir.

Söz konusu sözleşmenin 26/5/2015 tarihinde düzenlenmiş olması halinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince kira sözleşmesi ile cezai şart taahhüdünün birlikte yer alması nedeniyle, kira sözleşmesi için hesaplanan (600.000 x 15 x Binde 1,89=) 17.010 TL damga vergisi ile cezai şarta ilişkin taahhüt için hesaplanan (2.000.000 x Binde 9,48=) 18.960 TL damga vergisinin karşılaştırılması ve en yüksek vergi alınmasını gerektiren cezai şarta ilişkin taahhüt üzerinden damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Belirtilen sözleşmenin 12/8/2016 tarihinde düzenlenmiş olması halinde, sadece asıl akit konusu olan kira sözleşmesi üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına göre (600.000 x 15 x Binde 1,89=) 17.010 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Azami tutardan vergi alınması uygulaması

MADDE 5 – (1) 6728 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.” cümlesi eklenmiş olup, anılan fıkra aşağıdaki gibidir.

“Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz. Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.”

(2) Buna göre, anılan hükmün yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, azami tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğe ilişkin bu kağıt için artan bedel nedeniyle tekrar damga vergisi alınmayacaktır.

(3) Öte yandan, sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacaktır.

ÖRNEK: (Y) Üniversitesi ile (P) İnşaat A.Ş. arasında kampüs binalarının yapımına ilişkin 27/3/2016 tarihinde sözleşme imzalanmış ve azami tutardan damga vergisi ödenmiştir. Daha sonra, ilave bir iş artışı olmaksızın birim maliyetlerdeki artış nedeniyle 12/8/2016 tarihinde sözleşme bedelinde meydana gelen artışa ilişkin olarak ek bir sözleşme düzenlenmiştir.

Ana sözleşmenin azami tutardan vergilendirildiği dikkate alındığında, söz konusu sözleşme bedeli artışına ilişkin düzenlenen ek sözleşmeden damga vergisi hesaplanmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler

Tabloya yeni sözleşme türleri eklenmesi

MADDE 6 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/a maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)                                                                        (Binde 9,48)

8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri                     (Binde 9,48)

9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler                                                                                                                       (Binde 9,48)

10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri                                                                                (Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri                                                               (Binde 9,48)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri                                          (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri                                                                                      (Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri                                                                                     (Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri                                                                              (Binde 9,48)

11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler                                                                                                            (Binde 9,48)

12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri                                                                    (Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri                                                               (Binde 9,48)

13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında

düzenlenen:

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                                   (Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                         (Binde 9,48)”

(2) Düzenleme yapılmadan önce 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki belli parayı ihtiva eden nispi vergiye tabi akitlerle ilgili kağıtlar 6 bent halinde ayrıştırılmışken yapılan düzenleme ile bölüme, bazı işlemlere ilişkin sözleşme türleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen farklı sözleşme türleri ilave edilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda ayrıca belirtilen sözleşmeler dışındaki belli para ihtiva eden sözleşmeler, söz konusu tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca vergilendirilecektir.

(4) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerde, belgenin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle düzenlendiği anda damga vergisini doğuran olay meydana gelmektedir. Örneğin, elektronik ortamda oluşturulan ve belli parayı ihtiva eden mesafeli sözleşmeler, taraflarca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza ile imzalanmaları halinde damga vergisine tabi olacak, aksi durumda damga vergisine konu teşkil etmeyecektir.

İhale kararlarına ilişkin damga vergisi uygulaması

MADDE 7 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiş olup, düzenleme sonrası söz konusu fıkra aşağıdaki gibidir.

“İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)”

(2) Damga Vergisi Kanunu uyarınca, yazılıp imzalanan veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenerek herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan, yani hukuken tekemmül eden kağıtlarda damga vergisi alacağı doğmaktadır. Bu nedenle, hukuken tekemmül eden kağıda konu işlemin daha sonra çeşitli sebeplerle iptali damga vergisinin iadesini gerektirmemektedir.

(3) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrası uyarınca, Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi dairelerin aldıkları ihale kararları ile resmi daire olmasa dahi kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların aldıkları ihale kararları damga vergisine tabi bulunmakta olup, söz konusu kararların ilgililerince imzalanması (ihale makamının onayını gerektiren durumlarda ihale makamının onayı ve imzası) ile bu kağıtlar hukuken tekemmül etmekte ve damga vergisine konu teşkil etmektedir.

(4) Söz konusu fıkradaki düzenleme sonrasında, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale makamı olan kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi nedeniyle hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan ihale kararına ait damga vergisi ret ve iade edilecektir. Bu çerçevede;

a) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerce mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairelerine,

b) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,

c) Ödemenin vergi daireleri dışındaki muhasebe birimlerine yapılmış olması durumunda, yukarıda belirtilen ilgili vergi dairesine,

başvurulması durumunda iade işlemi gerçekleştirilecektir.

(5) Başvuru sırasında, damga vergisinin ödendiğine dair makbuz/vergi dairesi alındısı, ihalenin iptal edildiğine ilişkin tevsik edici belge ile ihale makamından ihalenin ne kadarının gerçekleştiğine ilişkin alınacak yazının ibrazı şarttır.

(6) Diğer taraftan, söz konusu ihale konusu işlerde sözleşme düzenlenmiş olması durumunda, sözleşmeye konu işin iptali halinde dahi sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.

ÖRNEK: (A) Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan "24 Ay Süreli Temizlik Hizmeti Alımı" işi (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. uhdesinde kalmış, söz konusu işe ilişkin olarak 15/8/2016 tarihli ihale kararı ve 8/9/2016 tarihli sözleşme imzalanarak ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisi ödenmiştir. Daha sonra ihalenin katılımcılar tarafından dava konusu yapılması neticesinde, mahkeme tarafından ihalenin iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle, (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. ihale kararı ve sözleşme için ödediği damga vergisinin iadesini talep etmiştir.

Söz konusu ihalenin iptali nedeniyle, ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi iade olunacaktır. Diğer taraftan, sözleşmeye ait damga vergisi iade edilmeyecektir.

Düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerine ilişkin damga vergisi

MADDE 8 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün “2.Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine, “Vergi beyannameleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere “((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

(2) Buna göre, aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler dahil, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununa Ekli (2) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler

İstisnalara ilişkin düzenlemeler

MADDE 9 – (1) 6728 sayılı Kanunun 29/a maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “II- Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “beyannameler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kâğıtlar” ibaresi eklenmiş, söz konusu fıkra hükmü “2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kağıtlar.” halini almıştır. Buna göre, özel okul idareleri ile veliler veya öğrenciler arasında sözleşme düzenleme zorunluluğu getirildiği hususu da dikkate alınarak, okul idareleri ile öğrenciler veya veliler arasında düzenlenen, sözleşmeler dahil damga vergisinin konusuna giren Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı tüm kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

(2) 6728 sayılı Kanunun 29/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “II. Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne “6. Resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtlar.” fıkrası eklenmiştir. Buna göre, resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler için yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına mal ve hizmet alımı karşılığı yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

(3) 6728 sayılı Kanunun 29/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümün (5) numaralı fıkrasında yer alan “Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar” ibaresi “Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “5. Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.” halini almıştır. Halihazırda, sigorta sözleşmeleri (bu mahiyetteki reasürans ve koasürans sözleşmeleri dahil) ve sigorta ücretinin ödenmesine ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Yapılan düzenleme sonrasında, sigorta sözleşmeleri dışındaki kağıtlarda asıl akit ve işlemle birlikte yer alan belli parayı ihtiva eden sigorta yaptırma taahhütleri ile bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri damga vergisinden istisna olacaktır.

ÖRNEK: (A) Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile (B) Turizm Endüstri A.Ş. arasında 15/8/2016 tarihli otel kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede otelin yıllık kira bedeli 4.500.000 TL olmak üzere 10 yıllığına kiralandığı, ayrıca kiracının kira konusu taşınmazla ilgili her türlü zarar ziyan için toplam 20.000.000 TL tutarında sigorta yaptırmayı taahhüt ettiği belirlemelerine yer verilmiştir.

Buna göre, asıl akit olan kiralama işlemi ile sigorta yaptırma taahhüdü aynı kağıtta yer almakla birlikte, söz konusu sözleşmenin sadece kiralama işlemi üzerinden (4.500.000x10xBinde 1,89 =) 85.050 TL damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

(4) 6728 sayılı Kanunun 29/c-2 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasına “kuruluşlarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay devirlerine,” ibaresi eklenmiş, söz konusu fıkra hükmü, “16. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.” halini almıştır. Bu düzenleme uyarınca, söz konusu şirketlerin pay (hisse) devirlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(5) 6728 sayılı Kanunun 29/c-3 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (19) numaralı fıkrasında yer alan “Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla” ibaresi “Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “19. Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.” halini almıştır. Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bankaların yanı sıra aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan söz konusu fıkra kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(6) 6728 sayılı Kanunun 29/c-4 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (21) numaralı fıkrasında yer alan “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının” ibaresi “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “21. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.” halini almıştır. Buna göre, gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de damga vergisinden istisna olacaktır.

(7) 6728 sayılı Kanunun 29/c-5 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında yer alan “ve geri ödenmelerine” ibaresi “, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kağıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).” halini almıştır. Buna göre, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandırdıkları kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu krediden doğan alacakların temlikine ilişkin düzenledikleri kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(8) 6728 sayılı Kanunun 29/c-6 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (30) numaralı fıkrasında yer alan “teminatlarına” ibaresi “devrine, teminatlarına” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “30. Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilere, bunların devrine, teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).” halini almıştır. Buna göre, bankalarda olduğu gibi finansman şirketlerince kullandırılan kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(9) 6728 sayılı Kanunun 29/c-7 ve 8 maddeleriyle yapılan değişikliklerle; 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (31) ve (32) numaralı fıkralarında yer alan “kira mukavelenameleri.” ibareleri “kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu (31) numaralı fıkra, “Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” halini, (32) numaralı fıkra ise, “Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” halini almıştır. Buna göre, damga vergisinden istisna olan söz konusu kira sözleşmelerinden, bu sözleşmelerdeki kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri nedeniyle de damga vergisi alınmayacaktır.

(10) 6728 sayılı Kanunun 29/c-9 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (41) numaralı fıkrası, “Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması nedeniyle düzenlenen kağıtlar ile kira sertifikaları ve kira sertifikası ödemelerine ilişkin her türlü garanti ve teminatlar için düzenlenen kağıtlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, sahipliğe dayalı kira sertifikasının yanı sıra Sermeye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yönetim sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı farklı kira sertifikası türlerine göre düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları ödemeleri ile bunların teminatlarına ilişkin olarak düzenlenen her türlü kâğıda damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(11) 6728 sayılı Kanunun 29/c-10 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne 42 nci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yeni fıkralar eklenmiştir. Buna göre:

a) (43) numaralı fıkra kapsamında;

1) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara,

2) Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,

3) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,

4) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara,

damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

b) (44) numaralı fıkra kapsamında; yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

c) (45) numaralı fıkra kapsamında; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun uygulamasına ilişkin yayımlanan genel tebliğler ile düzenlenme zorunluluğu getirilen taahhütnamelere damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

ç) (46) numaralı fıkra kapsamında; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmelerine damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

d) (47) numaralı fıkra kapsamında; binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kağıtlar ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

e) (48) numaralı fıkra kapsamında; ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

f) (49) numaralı fıkra kapsamında; ülkemiz tersanelerinde her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

g) (50) numaralı fıkra kapsamında; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

ğ) (51) numaralı fıkra kapsamında; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurumlar ile yatırımcılar arasında düzenlenecek sözleşmelere damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

h) (52) numaralı fıkra kapsamında; ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmet alımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

6361 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

Finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kağıtlar

MADDE 10 – (1) 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrası, “(1) Finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar, finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler (finansal kiralama konusu gayrimenkullerin kiralayanlar tarafından devir alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç) harçtan müstesnadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 6361 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketleri kiralayan olarak tanımlanmıştır.

(3) 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6361 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yapılan düzenleme öncesinde, sadece finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanmakta, finansal kiralama konusu malların kiralayan konumundaki finansal kiralama şirketlerince tedarikine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaktaydı.

(4) Yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin düzenlenen kağıtlar da istisna kapsamına alınmış olup söz konusu kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 1:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

(2) Bu Tebliğ, Damga Vergisi Kanunu ve Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Nüshalarda damga vergisi uygulaması

MADDE 2 – (1) 6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtları ifade etmektedir.

(3) Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kural olarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtların imzalanmak suretiyle düzenlenerek hukuken tekemmül etmesidir.

(4) Diğer taraftan;

a) Yabancı memleketlerle (yurt dışında bulunan konsolosluklarımız dahil) Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlarda, bu kağıtların Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükmünden faydalanıldığı,

b) Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan kağıtların hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde, bu kağıtların hükmünden faydalanıldığı,

c) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlarda, bu kağıtların resmi daire veya notere ibraz edildiği,

tarih itibarıyla damga vergisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

(5) Buna göre, birden fazla nüsha olarak düzenlenen kağıtların vergilendirilmesinde, damga vergisini doğuran olayın gerçekleştiği tarihin esas alınması gerekmektedir.

(6) Kanunla yapılan düzenleme öncesinde, gerek nispi gerekse maktu damga vergisine tabi kağıtlar, nüsha sayısına göre ayrı ayrı aynı nispet ve miktarda damga vergisine tabi tutulmaktaydı.

(7) Yapılan düzenleme uyarınca, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın ilgili maddenin yürürlük tarihinden (9/8/2016) itibaren gerçekleşmesi durumunda, birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır.

(8) Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı aynı miktarda vergi alınması uygulamasına devam edilecektir.

ÖRNEK 1: (A) İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ile (B) Site Yönetimi arasında bina tadilatına ilişkin olarak 9/8/2016 tarihinden sonra, 100.000 TL bedel üzerinden iki nüsha sözleşme düzenlenmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen söz konusu sözleşme için, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre tek nüsha üzerinden nispi damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.

ÖRNEK 2: (B) Turizm İşletmesi ile (C) Seyahat Acentesi arasında 20/8/2016 tarihinde 5.000 TL bedel üzerinden üç nüsha kontenjan sözleşmesi düzenlenmiştir. Maktu vergiye tabi söz konusu sözleşmenin her bir nüshasının ayrı ayrı, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/B-3 fıkrasına göre maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bir kağıtta üçüncü kişinin akdinin bulunması

MADDE 3 – (1) 6728 sayılı Kanunun 24/a maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, “Şu kadar ki; bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır.” cümlesi eklenmiş olup, söz konusu fıkra aşağıdaki gibidir.

“Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. Şu kadar ki; bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır.”

(2) Buna göre, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde, aynı kâğıtta asıl akit ve işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi hesaplanacaktır.

ÖRNEK: Bay (A) sahibi olduğu binayı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti.’ye 50.000 TL’ye bir yıllığına kiralamıştır. 9/8/2016 tarihinden sonra düzenlenen kira sözleşmesi, kiraya veren Bay (A), kiracı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti., adi kefalet vermek üzere Bay (K), Bayan (Y) ve Bay (İ) ve garantör olarak şirket yetkililerinden Bay (S), Bay (C) ve Bayan (M) tarafından imzalanmıştır.

Söz konusu kira sözleşmesinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması; sözleşmede yer alan adi kefaletlerden yalnız bir kefalet için, (1) sayılı tablonun I-A/3 fıkrası gereğince; garanti taahhütlerinden yalnız bir garanti taahhüdü için, (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması

MADDE 4 – (1) 6728 sayılı Kanunun 24/b maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sonuna, “Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.” şeklinde fıkra eklenmiştir.

(2) Buna göre, asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacak, damga vergisi asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır. Ancak söz konusu taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edecektir.

ÖRNEK: (Y) Gıda A.Ş. (kiraya veren) ile (Z) Turizm A.Ş. (kiracı) arasında kira sözleşmesi imzalanmış, sözleşmede kira süresinin 15 yıl, yıllık kira bedelinin 600.000 TL + KDV olduğu ve kiraya verenin yapı kullanma iznini alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda cezai şart olarak 2.000.000 TL ödeyeceği hususları belirlenmiştir.

Söz konusu sözleşmenin 26/5/2015 tarihinde düzenlenmiş olması halinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince kira sözleşmesi ile cezai şart taahhüdünün birlikte yer alması nedeniyle, kira sözleşmesi için hesaplanan (600.000 x 15 x Binde 1,89=) 17.010 TL damga vergisi ile cezai şarta ilişkin taahhüt için hesaplanan (2.000.000 x Binde 9,48=) 18.960 TL damga vergisinin karşılaştırılması ve en yüksek vergi alınmasını gerektiren cezai şarta ilişkin taahhüt üzerinden damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Belirtilen sözleşmenin 12/8/2016 tarihinde düzenlenmiş olması halinde, sadece asıl akit konusu olan kira sözleşmesi üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına göre (600.000 x 15 x Binde 1,89=) 17.010 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Azami tutardan vergi alınması uygulaması

MADDE 5 – (1) 6728 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.” cümlesi eklenmiş olup, anılan fıkra aşağıdaki gibidir.

“Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz. Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.”

(2) Buna göre, anılan hükmün yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, azami tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğe ilişkin bu kağıt için artan bedel nedeniyle tekrar damga vergisi alınmayacaktır.

(3) Öte yandan, sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacaktır.

ÖRNEK: (Y) Üniversitesi ile (P) İnşaat A.Ş. arasında kampüs binalarının yapımına ilişkin 27/3/2016 tarihinde sözleşme imzalanmış ve azami tutardan damga vergisi ödenmiştir. Daha sonra, ilave bir iş artışı olmaksızın birim maliyetlerdeki artış nedeniyle 12/8/2016 tarihinde sözleşme bedelinde meydana gelen artışa ilişkin olarak ek bir sözleşme düzenlenmiştir.

Ana sözleşmenin azami tutardan vergilendirildiği dikkate alındığında, söz konusu sözleşme bedeli artışına ilişkin düzenlenen ek sözleşmeden damga vergisi hesaplanmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler

Tabloya yeni sözleşme türleri eklenmesi

MADDE 6 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/a maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)                                                                        (Binde 9,48)

8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri                     (Binde 9,48)

9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler                                                                                                                       (Binde 9,48)

10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri                                                                                (Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri                                                               (Binde 9,48)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri                                          (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri                                                                                      (Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri                                                                                     (Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri                                                                              (Binde 9,48)

11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler                                                                                                            (Binde 9,48)

12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri                                                                    (Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri                                                               (Binde 9,48)

13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında

düzenlenen:

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                                   (Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                         (Binde 9,48)”

(2) Düzenleme yapılmadan önce 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki belli parayı ihtiva eden nispi vergiye tabi akitlerle ilgili kağıtlar 6 bent halinde ayrıştırılmışken yapılan düzenleme ile bölüme, bazı işlemlere ilişkin sözleşme türleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen farklı sözleşme türleri ilave edilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda ayrıca belirtilen sözleşmeler dışındaki belli para ihtiva eden sözleşmeler, söz konusu tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca vergilendirilecektir.

(4) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerde, belgenin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle düzenlendiği anda damga vergisini doğuran olay meydana gelmektedir. Örneğin, elektronik ortamda oluşturulan ve belli parayı ihtiva eden mesafeli sözleşmeler, taraflarca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza ile imzalanmaları halinde damga vergisine tabi olacak, aksi durumda damga vergisine konu teşkil etmeyecektir.

İhale kararlarına ilişkin damga vergisi uygulaması

MADDE 7 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiş olup, düzenleme sonrası söz konusu fıkra aşağıdaki gibidir.

“İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)”

(2) Damga Vergisi Kanunu uyarınca, yazılıp imzalanan veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenerek herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan, yani hukuken tekemmül eden kağıtlarda damga vergisi alacağı doğmaktadır. Bu nedenle, hukuken tekemmül eden kağıda konu işlemin daha sonra çeşitli sebeplerle iptali damga vergisinin iadesini gerektirmemektedir.

(3) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrası uyarınca, Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi dairelerin aldıkları ihale kararları ile resmi daire olmasa dahi kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların aldıkları ihale kararları damga vergisine tabi bulunmakta olup, söz konusu kararların ilgililerince imzalanması (ihale makamının onayını gerektiren durumlarda ihale makamının onayı ve imzası) ile bu kağıtlar hukuken tekemmül etmekte ve damga vergisine konu teşkil etmektedir.

(4) Söz konusu fıkradaki düzenleme sonrasında, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale makamı olan kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi nedeniyle hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan ihale kararına ait damga vergisi ret ve iade edilecektir. Bu çerçevede;

a) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerce mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairelerine,

b) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,

c) Ödemenin vergi daireleri dışındaki muhasebe birimlerine yapılmış olması durumunda, yukarıda belirtilen ilgili vergi dairesine,

başvurulması durumunda iade işlemi gerçekleştirilecektir.

(5) Başvuru sırasında, damga vergisinin ödendiğine dair makbuz/vergi dairesi alındısı, ihalenin iptal edildiğine ilişkin tevsik edici belge ile ihale makamından ihalenin ne kadarının gerçekleştiğine ilişkin alınacak yazının ibrazı şarttır.

(6) Diğer taraftan, söz konusu ihale konusu işlerde sözleşme düzenlenmiş olması durumunda, sözleşmeye konu işin iptali halinde dahi sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.

ÖRNEK: (A) Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan "24 Ay Süreli Temizlik Hizmeti Alımı" işi (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. uhdesinde kalmış, söz konusu işe ilişkin olarak 15/8/2016 tarihli ihale kararı ve 8/9/2016 tarihli sözleşme imzalanarak ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisi ödenmiştir. Daha sonra ihalenin katılımcılar tarafından dava konusu yapılması neticesinde, mahkeme tarafından ihalenin iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle, (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. ihale kararı ve sözleşme için ödediği damga vergisinin iadesini talep etmiştir.

Söz konusu ihalenin iptali nedeniyle, ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi iade olunacaktır. Diğer taraftan, sözleşmeye ait damga vergisi iade edilmeyecektir.

Düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerine ilişkin damga vergisi

MADDE 8 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün “2.Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine, “Vergi beyannameleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere “((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

(2) Buna göre, aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler dahil, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununa Ekli (2) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler

İstisnalara ilişkin düzenlemeler

MADDE 9 – (1) 6728 sayılı Kanunun 29/a maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “II- Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “beyannameler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kâğıtlar” ibaresi eklenmiş, söz konusu fıkra hükmü “2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kağıtlar.” halini almıştır. Buna göre, özel okul idareleri ile veliler veya öğrenciler arasında sözleşme düzenleme zorunluluğu getirildiği hususu da dikkate alınarak, okul idareleri ile öğrenciler veya veliler arasında düzenlenen, sözleşmeler dahil damga vergisinin konusuna giren Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı tüm kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

(2) 6728 sayılı Kanunun 29/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “II. Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne “6. Resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtlar.” fıkrası eklenmiştir. Buna göre, resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler için yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına mal ve hizmet alımı karşılığı yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

(3) 6728 sayılı Kanunun 29/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümün (5) numaralı fıkrasında yer alan “Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar” ibaresi “Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “5. Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.” halini almıştır. Halihazırda, sigorta sözleşmeleri (bu mahiyetteki reasürans ve koasürans sözleşmeleri dahil) ve sigorta ücretinin ödenmesine ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Yapılan düzenleme sonrasında, sigorta sözleşmeleri dışındaki kağıtlarda asıl akit ve işlemle birlikte yer alan belli parayı ihtiva eden sigorta yaptırma taahhütleri ile bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri damga vergisinden istisna olacaktır.

ÖRNEK: (A) Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile (B) Turizm Endüstri A.Ş. arasında 15/8/2016 tarihli otel kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede otelin yıllık kira bedeli 4.500.000 TL olmak üzere 10 yıllığına kiralandığı, ayrıca kiracının kira konusu taşınmazla ilgili her türlü zarar ziyan için toplam 20.000.000 TL tutarında sigorta yaptırmayı taahhüt ettiği belirlemelerine yer verilmiştir.

Buna göre, asıl akit olan kiralama işlemi ile sigorta yaptırma taahhüdü aynı kağıtta yer almakla birlikte, söz konusu sözleşmenin sadece kiralama işlemi üzerinden (4.500.000x10xBinde 1,89 =) 85.050 TL damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

(4) 6728 sayılı Kanunun 29/c-2 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasına “kuruluşlarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay devirlerine,” ibaresi eklenmiş, söz konusu fıkra hükmü, “16. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.” halini almıştır. Bu düzenleme uyarınca, söz konusu şirketlerin pay (hisse) devirlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(5) 6728 sayılı Kanunun 29/c-3 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (19) numaralı fıkrasında yer alan “Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla” ibaresi “Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “19. Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.” halini almıştır. Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bankaların yanı sıra aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan söz konusu fıkra kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(6) 6728 sayılı Kanunun 29/c-4 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (21) numaralı fıkrasında yer alan “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının” ibaresi “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “21. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.” halini almıştır. Buna göre, gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de damga vergisinden istisna olacaktır.

(7) 6728 sayılı Kanunun 29/c-5 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında yer alan “ve geri ödenmelerine” ibaresi “, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kağıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).” halini almıştır. Buna göre, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandırdıkları kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu krediden doğan alacakların temlikine ilişkin düzenledikleri kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(8) 6728 sayılı Kanunun 29/c-6 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (30) numaralı fıkrasında yer alan “teminatlarına” ibaresi “devrine, teminatlarına” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “30. Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilere, bunların devrine, teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).” halini almıştır. Buna göre, bankalarda olduğu gibi finansman şirketlerince kullandırılan kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(9) 6728 sayılı Kanunun 29/c-7 ve 8 maddeleriyle yapılan değişikliklerle; 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (31) ve (32) numaralı fıkralarında yer alan “kira mukavelenameleri.” ibareleri “kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu (31) numaralı fıkra, “Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” halini, (32) numaralı fıkra ise, “Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” halini almıştır. Buna göre, damga vergisinden istisna olan söz konusu kira sözleşmelerinden, bu sözleşmelerdeki kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri nedeniyle de damga vergisi alınmayacaktır.

(10) 6728 sayılı Kanunun 29/c-9 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (41) numaralı fıkrası, “Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması nedeniyle düzenlenen kağıtlar ile kira sertifikaları ve kira sertifikası ödemelerine ilişkin her türlü garanti ve teminatlar için düzenlenen kağıtlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, sahipliğe dayalı kira sertifikasının yanı sıra Sermeye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yönetim sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı farklı kira sertifikası türlerine göre düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları ödemeleri ile bunların teminatlarına ilişkin olarak düzenlenen her türlü kâğıda damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(11) 6728 sayılı Kanunun 29/c-10 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne 42 nci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yeni fıkralar eklenmiştir. Buna göre:

a) (43) numaralı fıkra kapsamında;

1) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara,

2) Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,

3) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,

4) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara,

damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

b) (44) numaralı fıkra kapsamında; yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

c) (45) numaralı fıkra kapsamında; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun uygulamasına ilişkin yayımlanan genel tebliğler ile düzenlenme zorunluluğu getirilen taahhütnamelere damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

ç) (46) numaralı fıkra kapsamında; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmelerine damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

d) (47) numaralı fıkra kapsamında; binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kağıtlar ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

e) (48) numaralı fıkra kapsamında; ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

f) (49) numaralı fıkra kapsamında; ülkemiz tersanelerinde her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

g) (50) numaralı fıkra kapsamında; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

ğ) (51) numaralı fıkra kapsamında; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurumlar ile yatırımcılar arasında düzenlenecek sözleşmelere damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

h) (52) numaralı fıkra kapsamında; ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmet alımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

6361 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

Finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kağıtlar

MADDE 10 – (1) 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrası, “(1) Finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar, finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler (finansal kiralama konusu gayrimenkullerin kiralayanlar tarafından devir alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç) harçtan müstesnadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 6361 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketleri kiralayan olarak tanımlanmıştır.

(3) 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6361 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yapılan düzenleme öncesinde, sadece finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanmakta, finansal kiralama konusu malların kiralayan konumundaki finansal kiralama şirketlerince tedarikine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaktaydı.

(4) Yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin düzenlenen kağıtlar da istisna kapsamına alınmış olup söz konusu kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 2:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

(2) Bu Tebliğ, Damga Vergisi Kanunu ve Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Nüshalarda damga vergisi uygulaması

MADDE 2 – (1) 6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtları ifade etmektedir.

(3) Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kural olarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtların imzalanmak suretiyle düzenlenerek hukuken tekemmül etmesidir.

(4) Diğer taraftan;

a) Yabancı memleketlerle (yurt dışında bulunan konsolosluklarımız dahil) Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlarda, bu kağıtların Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükmünden faydalanıldığı,

b) Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan kağıtların hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde, bu kağıtların hükmünden faydalanıldığı,

c) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlarda, bu kağıtların resmi daire veya notere ibraz edildiği,

tarih itibarıyla damga vergisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

(5) Buna göre, birden fazla nüsha olarak düzenlenen kağıtların vergilendirilmesinde, damga vergisini doğuran olayın gerçekleştiği tarihin esas alınması gerekmektedir.

(6) Kanunla yapılan düzenleme öncesinde, gerek nispi gerekse maktu damga vergisine tabi kağıtlar, nüsha sayısına göre ayrı ayrı aynı nispet ve miktarda damga vergisine tabi tutulmaktaydı.

(7) Yapılan düzenleme uyarınca, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın ilgili maddenin yürürlük tarihinden (9/8/2016) itibaren gerçekleşmesi durumunda, birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır.

(8) Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı aynı miktarda vergi alınması uygulamasına devam edilecektir.

ÖRNEK 1: (A) İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ile (B) Site Yönetimi arasında bina tadilatına ilişkin olarak 9/8/2016 tarihinden sonra, 100.000 TL bedel üzerinden iki nüsha sözleşme düzenlenmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen söz konusu sözleşme için, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre tek nüsha üzerinden nispi damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.

ÖRNEK 2: (B) Turizm İşletmesi ile (C) Seyahat Acentesi arasında 20/8/2016 tarihinde 5.000 TL bedel üzerinden üç nüsha kontenjan sözleşmesi düzenlenmiştir. Maktu vergiye tabi söz konusu sözleşmenin her bir nüshasının ayrı ayrı, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/B-3 fıkrasına göre maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bir kağıtta üçüncü kişinin akdinin bulunması

MADDE 3 – (1) 6728 sayılı Kanunun 24/a maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, “Şu kadar ki; bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır.” cümlesi eklenmiş olup, söz konusu fıkra aşağıdaki gibidir.

“Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. Şu kadar ki; bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır.”

(2) Buna göre, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde, aynı kâğıtta asıl akit ve işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi hesaplanacaktır.

ÖRNEK: Bay (A) sahibi olduğu binayı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti.’ye 50.000 TL’ye bir yıllığına kiralamıştır. 9/8/2016 tarihinden sonra düzenlenen kira sözleşmesi, kiraya veren Bay (A), kiracı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti., adi kefalet vermek üzere Bay (K), Bayan (Y) ve Bay (İ) ve garantör olarak şirket yetkililerinden Bay (S), Bay (C) ve Bayan (M) tarafından imzalanmıştır.

Söz konusu kira sözleşmesinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması; sözleşmede yer alan adi kefaletlerden yalnız bir kefalet için, (1) sayılı tablonun I-A/3 fıkrası gereğince; garanti taahhütlerinden yalnız bir garanti taahhüdü için, (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması

MADDE 4 – (1) 6728 sayılı Kanunun 24/b maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sonuna, “Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.” şeklinde fıkra eklenmiştir.

(2) Buna göre, asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacak, damga vergisi asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır. Ancak söz konusu taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edecektir.

ÖRNEK: (Y) Gıda A.Ş. (kiraya veren) ile (Z) Turizm A.Ş. (kiracı) arasında kira sözleşmesi imzalanmış, sözleşmede kira süresinin 15 yıl, yıllık kira bedelinin 600.000 TL + KDV olduğu ve kiraya verenin yapı kullanma iznini alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda cezai şart olarak 2.000.000 TL ödeyeceği hususları belirlenmiştir.

Söz konusu sözleşmenin 26/5/2015 tarihinde düzenlenmiş olması halinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince kira sözleşmesi ile cezai şart taahhüdünün birlikte yer alması nedeniyle, kira sözleşmesi için hesaplanan (600.000 x 15 x Binde 1,89=) 17.010 TL damga vergisi ile cezai şarta ilişkin taahhüt için hesaplanan (2.000.000 x Binde 9,48=) 18.960 TL damga vergisinin karşılaştırılması ve en yüksek vergi alınmasını gerektiren cezai şarta ilişkin taahhüt üzerinden damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Belirtilen sözleşmenin 12/8/2016 tarihinde düzenlenmiş olması halinde, sadece asıl akit konusu olan kira sözleşmesi üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına göre (600.000 x 15 x Binde 1,89=) 17.010 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Azami tutardan vergi alınması uygulaması

MADDE 5 – (1) 6728 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.” cümlesi eklenmiş olup, anılan fıkra aşağıdaki gibidir.

“Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz. Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.”

(2) Buna göre, anılan hükmün yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, azami tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğe ilişkin bu kağıt için artan bedel nedeniyle tekrar damga vergisi alınmayacaktır.

(3) Öte yandan, sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacaktır.

ÖRNEK: (Y) Üniversitesi ile (P) İnşaat A.Ş. arasında kampüs binalarının yapımına ilişkin 27/3/2016 tarihinde sözleşme imzalanmış ve azami tutardan damga vergisi ödenmiştir. Daha sonra, ilave bir iş artışı olmaksızın birim maliyetlerdeki artış nedeniyle 12/8/2016 tarihinde sözleşme bedelinde meydana gelen artışa ilişkin olarak ek bir sözleşme düzenlenmiştir.

Ana sözleşmenin azami tutardan vergilendirildiği dikkate alındığında, söz konusu sözleşme bedeli artışına ilişkin düzenlenen ek sözleşmeden damga vergisi hesaplanmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler

Tabloya yeni sözleşme türleri eklenmesi

MADDE 6 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/a maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)                                                                        (Binde 9,48)

8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri                     (Binde 9,48)

9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler                                                                                                                       (Binde 9,48)

10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri                                                                                (Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri                                                               (Binde 9,48)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri                                          (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri                                                                                      (Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri                                                                                     (Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri                                                                              (Binde 9,48)

11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler                                                                                                            (Binde 9,48)

12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri                                                                    (Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri                                                               (Binde 9,48)

13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında

düzenlenen:

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                                   (Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                         (Binde 9,48)”

(2) Düzenleme yapılmadan önce 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki belli parayı ihtiva eden nispi vergiye tabi akitlerle ilgili kağıtlar 6 bent halinde ayrıştırılmışken yapılan düzenleme ile bölüme, bazı işlemlere ilişkin sözleşme türleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen farklı sözleşme türleri ilave edilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda ayrıca belirtilen sözleşmeler dışındaki belli para ihtiva eden sözleşmeler, söz konusu tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca vergilendirilecektir.

(4) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerde, belgenin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle düzenlendiği anda damga vergisini doğuran olay meydana gelmektedir. Örneğin, elektronik ortamda oluşturulan ve belli parayı ihtiva eden mesafeli sözleşmeler, taraflarca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza ile imzalanmaları halinde damga vergisine tabi olacak, aksi durumda damga vergisine konu teşkil etmeyecektir.

İhale kararlarına ilişkin damga vergisi uygulaması

MADDE 7 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiş olup, düzenleme sonrası söz konusu fıkra aşağıdaki gibidir.

“İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)”

(2) Damga Vergisi Kanunu uyarınca, yazılıp imzalanan veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenerek herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan, yani hukuken tekemmül eden kağıtlarda damga vergisi alacağı doğmaktadır. Bu nedenle, hukuken tekemmül eden kağıda konu işlemin daha sonra çeşitli sebeplerle iptali damga vergisinin iadesini gerektirmemektedir.

(3) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrası uyarınca, Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi dairelerin aldıkları ihale kararları ile resmi daire olmasa dahi kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların aldıkları ihale kararları damga vergisine tabi bulunmakta olup, söz konusu kararların ilgililerince imzalanması (ihale makamının onayını gerektiren durumlarda ihale makamının onayı ve imzası) ile bu kağıtlar hukuken tekemmül etmekte ve damga vergisine konu teşkil etmektedir.

(4) Söz konusu fıkradaki düzenleme sonrasında, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale makamı olan kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi nedeniyle hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan ihale kararına ait damga vergisi ret ve iade edilecektir. Bu çerçevede;

a) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerce mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairelerine,

b) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,

c) Ödemenin vergi daireleri dışındaki muhasebe birimlerine yapılmış olması durumunda, yukarıda belirtilen ilgili vergi dairesine,

başvurulması durumunda iade işlemi gerçekleştirilecektir.

(5) Başvuru sırasında, damga vergisinin ödendiğine dair makbuz/vergi dairesi alındısı, ihalenin iptal edildiğine ilişkin tevsik edici belge ile ihale makamından ihalenin ne kadarının gerçekleştiğine ilişkin alınacak yazının ibrazı şarttır.

(6) Diğer taraftan, söz konusu ihale konusu işlerde sözleşme düzenlenmiş olması durumunda, sözleşmeye konu işin iptali halinde dahi sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.

ÖRNEK: (A) Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan "24 Ay Süreli Temizlik Hizmeti Alımı" işi (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. uhdesinde kalmış, söz konusu işe ilişkin olarak 15/8/2016 tarihli ihale kararı ve 8/9/2016 tarihli sözleşme imzalanarak ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisi ödenmiştir. Daha sonra ihalenin katılımcılar tarafından dava konusu yapılması neticesinde, mahkeme tarafından ihalenin iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle, (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. ihale kararı ve sözleşme için ödediği damga vergisinin iadesini talep etmiştir.

Söz konusu ihalenin iptali nedeniyle, ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi iade olunacaktır. Diğer taraftan, sözleşmeye ait damga vergisi iade edilmeyecektir.

Düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerine ilişkin damga vergisi

MADDE 8 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün “2.Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine, “Vergi beyannameleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere “((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

(2) Buna göre, aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler dahil, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Damga Vergisi Kanununa Ekli (2) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler

İstisnalara ilişkin düzenlemeler

MADDE 9 – (1) 6728 sayılı Kanunun 29/a maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “II- Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “beyannameler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kâğıtlar” ibaresi eklenmiş, söz konusu fıkra hükmü “2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kağıtlar.” halini almıştır. Buna göre, özel okul idareleri ile veliler veya öğrenciler arasında sözleşme düzenleme zorunluluğu getirildiği hususu da dikkate alınarak, okul idareleri ile öğrenciler veya veliler arasında düzenlenen, sözleşmeler dahil damga vergisinin konusuna giren Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı tüm kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

(2) 6728 sayılı Kanunun 29/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “II. Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne “6. Resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtlar.” fıkrası eklenmiştir. Buna göre, resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler için yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına mal ve hizmet alımı karşılığı yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

(3) 6728 sayılı Kanunun 29/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümün (5) numaralı fıkrasında yer alan “Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar” ibaresi “Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “5. Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.” halini almıştır. Halihazırda, sigorta sözleşmeleri (bu mahiyetteki reasürans ve koasürans sözleşmeleri dahil) ve sigorta ücretinin ödenmesine ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Yapılan düzenleme sonrasında, sigorta sözleşmeleri dışındaki kağıtlarda asıl akit ve işlemle birlikte yer alan belli parayı ihtiva eden sigorta yaptırma taahhütleri ile bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri damga vergisinden istisna olacaktır.

ÖRNEK: (A) Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile (B) Turizm Endüstri A.Ş. arasında 15/8/2016 tarihli otel kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede otelin yıllık kira bedeli 4.500.000 TL olmak üzere 10 yıllığına kiralandığı, ayrıca kiracının kira konusu taşınmazla ilgili her türlü zarar ziyan için toplam 20.000.000 TL tutarında sigorta yaptırmayı taahhüt ettiği belirlemelerine yer verilmiştir.

Buna göre, asıl akit olan kiralama işlemi ile sigorta yaptırma taahhüdü aynı kağıtta yer almakla birlikte, söz konusu sözleşmenin sadece kiralama işlemi üzerinden (4.500.000x10xBinde 1,89 =) 85.050 TL damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

(4) 6728 sayılı Kanunun 29/c-2 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasına “kuruluşlarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay devirlerine,” ibaresi eklenmiş, söz konusu fıkra hükmü, “16. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.” halini almıştır. Bu düzenleme uyarınca, söz konusu şirketlerin pay (hisse) devirlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(5) 6728 sayılı Kanunun 29/c-3 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (19) numaralı fıkrasında yer alan “Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla” ibaresi “Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “19. Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.” halini almıştır. Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bankaların yanı sıra aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan söz konusu fıkra kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(6) 6728 sayılı Kanunun 29/c-4 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (21) numaralı fıkrasında yer alan “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının” ibaresi “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “21. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.” halini almıştır. Buna göre, gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de damga vergisinden istisna olacaktır.

(7) 6728 sayılı Kanunun 29/c-5 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında yer alan “ve geri ödenmelerine” ibaresi “, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kağıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).” halini almıştır. Buna göre, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandırdıkları kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu krediden doğan alacakların temlikine ilişkin düzenledikleri kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(8) 6728 sayılı Kanunun 29/c-6 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (30) numaralı fıkrasında yer alan “teminatlarına” ibaresi “devrine, teminatlarına” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, “30. Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilere, bunların devrine, teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).” halini almıştır. Buna göre, bankalarda olduğu gibi finansman şirketlerince kullandırılan kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(9) 6728 sayılı Kanunun 29/c-7 ve 8 maddeleriyle yapılan değişikliklerle; 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (31) ve (32) numaralı fıkralarında yer alan “kira mukavelenameleri.” ibareleri “kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu (31) numaralı fıkra, “Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” halini, (32) numaralı fıkra ise, “Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” halini almıştır. Buna göre, damga vergisinden istisna olan söz konusu kira sözleşmelerinden, bu sözleşmelerdeki kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri nedeniyle de damga vergisi alınmayacaktır.

(10) 6728 sayılı Kanunun 29/c-9 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (41) numaralı fıkrası, “Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması nedeniyle düzenlenen kağıtlar ile kira sertifikaları ve kira sertifikası ödemelerine ilişkin her türlü garanti ve teminatlar için düzenlenen kağıtlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, sahipliğe dayalı kira sertifikasının yanı sıra Sermeye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yönetim sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı farklı kira sertifikası türlerine göre düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları ödemeleri ile bunların teminatlarına ilişkin olarak düzenlenen her türlü kâğıda damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

(11) 6728 sayılı Kanunun 29/c-10 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne 42 nci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yeni fıkralar eklenmiştir. Buna göre:

a) (43) numaralı fıkra kapsamında;

1) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara,

2) Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,

3) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,

4) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara,

damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

b) (44) numaralı fıkra kapsamında; yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

c) (45) numaralı fıkra kapsamında; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun uygulamasına ilişkin yayımlanan genel tebliğler ile düzenlenme zorunluluğu getirilen taahhütnamelere damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

ç) (46) numaralı fıkra kapsamında; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmelerine damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

d) (47) numaralı fıkra kapsamında; binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kağıtlar ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

e) (48) numaralı fıkra kapsamında; ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

f) (49) numaralı fıkra kapsamında; ülkemiz tersanelerinde her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

g) (50) numaralı fıkra kapsamında; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

ğ) (51) numaralı fıkra kapsamında; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurumlar ile yatırımcılar arasında düzenlenecek sözleşmelere damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

h) (52) numaralı fıkra kapsamında; ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmet alımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

6361 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

Finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kağıtlar

MADDE 10 – (1) 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrası, “(1) Finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar, finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler (finansal kiralama konusu gayrimenkullerin kiralayanlar tarafından devir alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç) harçtan müstesnadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 6361 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketleri kiralayan olarak tanımlanmıştır.

(3) 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6361 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yapılan düzenleme öncesinde, sadece finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanmakta, finansal kiralama konusu malların kiralayan konumundaki finansal kiralama şirketlerince tedarikine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaktaydı.

(4) Yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin düzenlenen kağıtlar da istisna kapsamına alınmış olup söz konusu kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete No: 29573 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 25 Aralık, 2015 Adı: UID:
İçerik:

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.", 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.
Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız


I SAYILI TABLONUN GÜNCEL HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

II SAYILI TABLONUN GÜNCEL HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İçerik 1:

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.", 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.
Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız


I SAYILI TABLONUN GÜNCEL HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

II SAYILI TABLONUN GÜNCEL HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İçerik 2:

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.", 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.
Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız


I SAYILI TABLONUN GÜNCEL HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

II SAYILI TABLONUN GÜNCEL HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 22 Haziran, 1977 Adı: UID: 1ZORP4259DYKTLM7
İçerik:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1318 sayılı Kanunla değişik 18. maddesi, lüzum görülen hallerde damga vergisini makbuz karşılığında ödetme konusunda Bakanlığımıza yetki tanımıştır.

Damga vergisinin kâğıtlara pul yapıştırılarak ödenmesinin yarattığı sakıncaları gidermek amacıyla makbuz karşılığında ödeme usulünün genişletilerek yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. Şöyle ki;

I _ ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN DÜZENLENEN KAĞITLAR:

Söz konusu şirketler tarafından düzenlenen ve aşağıda nitelikleri belirtilen kağıtların damga vergileri, uygulamaya 1 Temmuz 1977 tarihinden itibaren başlanmak üzere makbuz mukabilinde vergi dairesine ödenecektir.

A _ Makbuz Karşılğı Yapılacak Ödemeler:

1. Anonim şirketlerin merkez ve şubelerinde düzenlenen ve nispi vergiye tabi 20.000 liradan (20.000 dahil) fazla meblağı (Vergi matrahını) ihtiva eden veya vergisi 100 liradan (100 dahil) fazla tutan kağıtlara ait damga vergileri, 488 sayılı Kanunun 1318 sayılı Kanunla değişik 18 ve 22/c maddeleri uyarınca "Damga vergisine Ait Bildirim" başlıklı beyanname ile ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

a) Bu genel tebliğ anonim şirketlerin tek taraflı veya müsaade kapsamı dışında kalan kişilerle birlikte imzaladıkları kağıtları kapsamaktadır. Anonim şirketlerin de imzasını taşıyan fakat kanunen veya özel mukavelelerle damga vergisi kısmen veya tamamen diğer şahıslara yansıtılan kağıtların vergisi de bu tebliğ gereğince anonim şirketlerce ödenecektir. Yalnızca diğer kişiler tarafından imzalanan ve anonim şirketlere ibraz edilen kağıtların vergisi ise bu tebliğle ilgilendirilmeksizin o kişilerin tabi olduğu usule göre ödenecektir.

Örneğin, tebliğ kapsamına girmeyen bir (özel veya tüzel) kişi ile bir banka arasında müştereken bir belge (sözleşme, kredi mukavelesi v.s.)düzenlenmekte ise, damga vergisinin tamamı banka tarafından ve iş bu tebliğde belirtilen esaslara göre ödenecektir. Ancak sadece kişilerin imzasını taşıyan ve bankalara ibraz edilen, (taahhütname, beyanname v.s.) tek yönlü kağıtların vergilerinin ödenmesinde imza sahiplerinin tabi oldukları usule riayet edilecektir.

b) Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde, yukarıda belirtilen matrah ve vergi hadlerinin tayininde bu akit ve işlemlerin ihtiva ettiği meblağlar toplamı nazara alınacaktır.

2. Anonim şirketler tarafından damga vergisi makbuz karşılğında ödencek kağıtların üzerine "Damga vergisi şirketimiz tarafından makbuz karşılığında ödenecektir." şerhi konulacaktır. Bu şerhler belirli ve yeknesak şeklinde, meselâ basılı damga şeklinde verilecek ve şirketin yetkililerince de imzalanaaktır. Resmi dairelerin kendilerine anonim şirketler tarafından ibraz edilen kağıtları bu yönden ve işlem esnasında kontrol etmeleri gerekir.

3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 ve 22/a maddeleriyle anonim şirketlere; sadece kuruluş mukaveleleri, sermaye artımı ve süre uzatımı kararlarına ait damga vergilerini bu kâğıtların düzenlenmesi anında pul yapıştırılması şekliyle veya tescil ve ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde makbuz mukabilinde ödeme konusunda tercih hakkı tanınmıştır. Anonim şirketler, bu kağıtlara ait damga vergisini makbuz mukabili ödeme yolunu seçtikleri takdirde bu kağıtlara ait damga vergisi tescil ve ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde vergi dairesine ödenecektir.

4. Makbuz karşılığı ödenecek damga vergisi yoksa ertesi ayın 7. günü akşamına kadar damga vergisi beyannamesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, keyfiyet bir yazı ile vergi dairesine bildirilecektir.

B _ İstihkaktan Kesinti Şekliyle Yapılacak Ödemeler:

Yaptıkları ödemelerden kestikleri gelir vergisini sorumlu sıfatıyla aylık veya 3 aylık muhtasar beyaname ile vergi dairesine bildirilerek ödemek mecburiyetinde olan anonim şirketler, bu ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerini, 10 ve 11 numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile uygulama esasları belirtilen açıklamalara uymak suretiyle vergi dairesine ödemeye devam edeceklerdir.

II _ DAMGA VERGİSİNİ MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMEKTE OLAN KURULUŞLAR:

11.5.1971 gün ve 2101118-99-33/29638 sayılı tamim, buna ek tamimler, 8 seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 9. fıkrasında belirtilenler ile Bakanlığımızdan müsaade almak suretiyle damga vergisini mukbuz mukabili ödemekte olan diğer kuruluşlar; 50.000 liradan fazla matrah ihtiva eden ve nispi vergiye tabi bulunan kâğıtlara ait damga vergilerini makbuz mukabili ödemekteydiler.

1.7.1977 tarihinden itibaren söz konusu kâğıtlardaki 50.000 liralık had 20.000 liraya indirilmiştir. Bu tarihten sonra düzenlenen 20.000 liradan (20.000 dhil) fazla vergi matrahını ihtiva eden veya 100 liradan (100 dahil) fazla vergiye tabi kâğıtların damga vergileri de makbuz karşılığı ödenecektir.

III _ GENEL BÜTÇELİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR:

22.11.1973 gün ve 2101108-1652/70518-60 sayılı tamimle genel bütçeli dairelerin merkez ve taşra teşkilâtıyla kişiler arasında düzenlenen ve 50.000 liradan (50.000 dahil) fazla meblâğı (vergi matrahını) ihtiva edip nispi vergiye tabi bulunan bütün kâğıtların damga vergilerinin makbuz mukabili ödenmesi uygun görülmüştü.

1.7.1977 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmak üzere 50.000 liralık had 20.000 liraya indirilmiştir. Bu tarihten sonra genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen ve nispi vergiye tabi bulunan kâğıtlardan 20.000 liradan (20.000 dahil) fazla vergi matrahını ihtiva eden veya 100 liradan (100 dahil) fazla vergiye tabi kağıtların damga vergileri söz konusu tamim uyarınca kişiler tarafından peşin olarak vergi dairesine ödenecektir.

Gereğinin buna göre ifası önemle rica olunur.

İçerik 1:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1318 sayılı Kanunla değişik 18. maddesi, lüzum görülen hallerde damga vergisini makbuz karşılığında ödetme konusunda Bakanlığımıza yetki tanımıştır.

Damga vergisinin kâğıtlara pul yapıştırılarak ödenmesinin yarattığı sakıncaları gidermek amacıyla makbuz karşılığında ödeme usulünün genişletilerek yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. Şöyle ki;

I _ ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN DÜZENLENEN KAĞITLAR:

Söz konusu şirketler tarafından düzenlenen ve aşağıda nitelikleri belirtilen kağıtların damga vergileri, uygulamaya 1 Temmuz 1977 tarihinden itibaren başlanmak üzere makbuz mukabilinde vergi dairesine ödenecektir.

A _ Makbuz Karşılğı Yapılacak Ödemeler:

1. Anonim şirketlerin merkez ve şubelerinde düzenlenen ve nispi vergiye tabi 20.000 liradan (20.000 dahil) fazla meblağı (Vergi matrahını) ihtiva eden veya vergisi 100 liradan (100 dahil) fazla tutan kağıtlara ait damga vergileri, 488 sayılı Kanunun 1318 sayılı Kanunla değişik 18 ve 22/c maddeleri uyarınca "Damga vergisine Ait Bildirim" başlıklı beyanname ile ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

a) Bu genel tebliğ anonim şirketlerin tek taraflı veya müsaade kapsamı dışında kalan kişilerle birlikte imzaladıkları kağıtları kapsamaktadır. Anonim şirketlerin de imzasını taşıyan fakat kanunen veya özel mukavelelerle damga vergisi kısmen veya tamamen diğer şahıslara yansıtılan kağıtların vergisi de bu tebliğ gereğince anonim şirketlerce ödenecektir. Yalnızca diğer kişiler tarafından imzalanan ve anonim şirketlere ibraz edilen kağıtların vergisi ise bu tebliğle ilgilendirilmeksizin o kişilerin tabi olduğu usule göre ödenecektir.

Örneğin, tebliğ kapsamına girmeyen bir (özel veya tüzel) kişi ile bir banka arasında müştereken bir belge (sözleşme, kredi mukavelesi v.s.)düzenlenmekte ise, damga vergisinin tamamı banka tarafından ve iş bu tebliğde belirtilen esaslara göre ödenecektir. Ancak sadece kişilerin imzasını taşıyan ve bankalara ibraz edilen, (taahhütname, beyanname v.s.) tek yönlü kağıtların vergilerinin ödenmesinde imza sahiplerinin tabi oldukları usule riayet edilecektir.

b) Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde, yukarıda belirtilen matrah ve vergi hadlerinin tayininde bu akit ve işlemlerin ihtiva ettiği meblağlar toplamı nazara alınacaktır.

2. Anonim şirketler tarafından damga vergisi makbuz karşılğında ödencek kağıtların üzerine "Damga vergisi şirketimiz tarafından makbuz karşılığında ödenecektir." şerhi konulacaktır. Bu şerhler belirli ve yeknesak şeklinde, meselâ basılı damga şeklinde verilecek ve şirketin yetkililerince de imzalanaaktır. Resmi dairelerin kendilerine anonim şirketler tarafından ibraz edilen kağıtları bu yönden ve işlem esnasında kontrol etmeleri gerekir.

3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 ve 22/a maddeleriyle anonim şirketlere; sadece kuruluş mukaveleleri, sermaye artımı ve süre uzatımı kararlarına ait damga vergilerini bu kâğıtların düzenlenmesi anında pul yapıştırılması şekliyle veya tescil ve ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde makbuz mukabilinde ödeme konusunda tercih hakkı tanınmıştır. Anonim şirketler, bu kağıtlara ait damga vergisini makbuz mukabili ödeme yolunu seçtikleri takdirde bu kağıtlara ait damga vergisi tescil ve ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde vergi dairesine ödenecektir.

4. Makbuz karşılığı ödenecek damga vergisi yoksa ertesi ayın 7. günü akşamına kadar damga vergisi beyannamesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, keyfiyet bir yazı ile vergi dairesine bildirilecektir.

B _ İstihkaktan Kesinti Şekliyle Yapılacak Ödemeler:

Yaptıkları ödemelerden kestikleri gelir vergisini sorumlu sıfatıyla aylık veya 3 aylık muhtasar beyaname ile vergi dairesine bildirilerek ödemek mecburiyetinde olan anonim şirketler, bu ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerini, 10 ve 11 numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile uygulama esasları belirtilen açıklamalara uymak suretiyle vergi dairesine ödemeye devam edeceklerdir.

II _ DAMGA VERGİSİNİ MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMEKTE OLAN KURULUŞLAR:

11.5.1971 gün ve 2101118-99-33/29638 sayılı tamim, buna ek tamimler, 8 seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 9. fıkrasında belirtilenler ile Bakanlığımızdan müsaade almak suretiyle damga vergisini mukbuz mukabili ödemekte olan diğer kuruluşlar; 50.000 liradan fazla matrah ihtiva eden ve nispi vergiye tabi bulunan kâğıtlara ait damga vergilerini makbuz mukabili ödemekteydiler.

1.7.1977 tarihinden itibaren söz konusu kâğıtlardaki 50.000 liralık had 20.000 liraya indirilmiştir. Bu tarihten sonra düzenlenen 20.000 liradan (20.000 dhil) fazla vergi matrahını ihtiva eden veya 100 liradan (100 dahil) fazla vergiye tabi kâğıtların damga vergileri de makbuz karşılığı ödenecektir.

III _ GENEL BÜTÇELİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR:

22.11.1973 gün ve 2101108-1652/70518-60 sayılı tamimle genel bütçeli dairelerin merkez ve taşra teşkilâtıyla kişiler arasında düzenlenen ve 50.000 liradan (50.000 dahil) fazla meblâğı (vergi matrahını) ihtiva edip nispi vergiye tabi bulunan bütün kâğıtların damga vergilerinin makbuz mukabili ödenmesi uygun görülmüştü.

1.7.1977 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmak üzere 50.000 liralık had 20.000 liraya indirilmiştir. Bu tarihten sonra genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen ve nispi vergiye tabi bulunan kâğıtlardan 20.000 liradan (20.000 dahil) fazla vergi matrahını ihtiva eden veya 100 liradan (100 dahil) fazla vergiye tabi kağıtların damga vergileri söz konusu tamim uyarınca kişiler tarafından peşin olarak vergi dairesine ödenecektir.

Gereğinin buna göre ifası önemle rica olunur.

İçerik 2:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1318 sayılı Kanunla değişik 18. maddesi, lüzum görülen hallerde damga vergisini makbuz karşılığında ödetme konusunda Bakanlığımıza yetki tanımıştır.

Damga vergisinin kâğıtlara pul yapıştırılarak ödenmesinin yarattığı sakıncaları gidermek amacıyla makbuz karşılığında ödeme usulünün genişletilerek yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. Şöyle ki;

I _ ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN DÜZENLENEN KAĞITLAR:

Söz konusu şirketler tarafından düzenlenen ve aşağıda nitelikleri belirtilen kağıtların damga vergileri, uygulamaya 1 Temmuz 1977 tarihinden itibaren başlanmak üzere makbuz mukabilinde vergi dairesine ödenecektir.

A _ Makbuz Karşılğı Yapılacak Ödemeler:

1. Anonim şirketlerin merkez ve şubelerinde düzenlenen ve nispi vergiye tabi 20.000 liradan (20.000 dahil) fazla meblağı (Vergi matrahını) ihtiva eden veya vergisi 100 liradan (100 dahil) fazla tutan kağıtlara ait damga vergileri, 488 sayılı Kanunun 1318 sayılı Kanunla değişik 18 ve 22/c maddeleri uyarınca "Damga vergisine Ait Bildirim" başlıklı beyanname ile ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

a) Bu genel tebliğ anonim şirketlerin tek taraflı veya müsaade kapsamı dışında kalan kişilerle birlikte imzaladıkları kağıtları kapsamaktadır. Anonim şirketlerin de imzasını taşıyan fakat kanunen veya özel mukavelelerle damga vergisi kısmen veya tamamen diğer şahıslara yansıtılan kağıtların vergisi de bu tebliğ gereğince anonim şirketlerce ödenecektir. Yalnızca diğer kişiler tarafından imzalanan ve anonim şirketlere ibraz edilen kağıtların vergisi ise bu tebliğle ilgilendirilmeksizin o kişilerin tabi olduğu usule göre ödenecektir.

Örneğin, tebliğ kapsamına girmeyen bir (özel veya tüzel) kişi ile bir banka arasında müştereken bir belge (sözleşme, kredi mukavelesi v.s.)düzenlenmekte ise, damga vergisinin tamamı banka tarafından ve iş bu tebliğde belirtilen esaslara göre ödenecektir. Ancak sadece kişilerin imzasını taşıyan ve bankalara ibraz edilen, (taahhütname, beyanname v.s.) tek yönlü kağıtların vergilerinin ödenmesinde imza sahiplerinin tabi oldukları usule riayet edilecektir.

b) Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde, yukarıda belirtilen matrah ve vergi hadlerinin tayininde bu akit ve işlemlerin ihtiva ettiği meblağlar toplamı nazara alınacaktır.

2. Anonim şirketler tarafından damga vergisi makbuz karşılğında ödencek kağıtların üzerine "Damga vergisi şirketimiz tarafından makbuz karşılığında ödenecektir." şerhi konulacaktır. Bu şerhler belirli ve yeknesak şeklinde, meselâ basılı damga şeklinde verilecek ve şirketin yetkililerince de imzalanaaktır. Resmi dairelerin kendilerine anonim şirketler tarafından ibraz edilen kağıtları bu yönden ve işlem esnasında kontrol etmeleri gerekir.

3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 ve 22/a maddeleriyle anonim şirketlere; sadece kuruluş mukaveleleri, sermaye artımı ve süre uzatımı kararlarına ait damga vergilerini bu kâğıtların düzenlenmesi anında pul yapıştırılması şekliyle veya tescil ve ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde makbuz mukabilinde ödeme konusunda tercih hakkı tanınmıştır. Anonim şirketler, bu kağıtlara ait damga vergisini makbuz mukabili ödeme yolunu seçtikleri takdirde bu kağıtlara ait damga vergisi tescil ve ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde vergi dairesine ödenecektir.

4. Makbuz karşılığı ödenecek damga vergisi yoksa ertesi ayın 7. günü akşamına kadar damga vergisi beyannamesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, keyfiyet bir yazı ile vergi dairesine bildirilecektir.

B _ İstihkaktan Kesinti Şekliyle Yapılacak Ödemeler:

Yaptıkları ödemelerden kestikleri gelir vergisini sorumlu sıfatıyla aylık veya 3 aylık muhtasar beyaname ile vergi dairesine bildirilerek ödemek mecburiyetinde olan anonim şirketler, bu ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerini, 10 ve 11 numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile uygulama esasları belirtilen açıklamalara uymak suretiyle vergi dairesine ödemeye devam edeceklerdir.

II _ DAMGA VERGİSİNİ MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMEKTE OLAN KURULUŞLAR:

11.5.1971 gün ve 2101118-99-33/29638 sayılı tamim, buna ek tamimler, 8 seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 9. fıkrasında belirtilenler ile Bakanlığımızdan müsaade almak suretiyle damga vergisini mukbuz mukabili ödemekte olan diğer kuruluşlar; 50.000 liradan fazla matrah ihtiva eden ve nispi vergiye tabi bulunan kâğıtlara ait damga vergilerini makbuz mukabili ödemekteydiler.

1.7.1977 tarihinden itibaren söz konusu kâğıtlardaki 50.000 liralık had 20.000 liraya indirilmiştir. Bu tarihten sonra düzenlenen 20.000 liradan (20.000 dhil) fazla vergi matrahını ihtiva eden veya 100 liradan (100 dahil) fazla vergiye tabi kâğıtların damga vergileri de makbuz karşılığı ödenecektir.

III _ GENEL BÜTÇELİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR:

22.11.1973 gün ve 2101108-1652/70518-60 sayılı tamimle genel bütçeli dairelerin merkez ve taşra teşkilâtıyla kişiler arasında düzenlenen ve 50.000 liradan (50.000 dahil) fazla meblâğı (vergi matrahını) ihtiva edip nispi vergiye tabi bulunan bütün kâğıtların damga vergilerinin makbuz mukabili ödenmesi uygun görülmüştü.

1.7.1977 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmak üzere 50.000 liralık had 20.000 liraya indirilmiştir. Bu tarihten sonra genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen ve nispi vergiye tabi bulunan kâğıtlardan 20.000 liradan (20.000 dahil) fazla vergi matrahını ihtiva eden veya 100 liradan (100 dahil) fazla vergiye tabi kağıtların damga vergileri söz konusu tamim uyarınca kişiler tarafından peşin olarak vergi dairesine ödenecektir.

Gereğinin buna göre ifası önemle rica olunur.

Resmi Gazete No: 23908 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 16 Aralık, 1999 Adı: UID: 2JCBACUILUZCEL7I
İçerik:

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda" uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."" denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya" miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 355.600.000.000 lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.Bakanlığımızca 1999 yılı için yeniden değerleme oranı % 52,1 olarak tespit edilmiş ve 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 34 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği3 ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiş, ayrıca aynı tabloya 99/13142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı4 ile 16/08/1999 tarihinden geçerli olmak üzere % 25 oranında artırılan nispi vergi miktarları da işlenmiştir.Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği5 ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren 540.867.600.000 Türk Lirası olmuştur.Tebliğ olunur.

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 18/11/1999 tarihli ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 01/12/1998 tarihli ve 23540 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 03/08/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 21/12/1998 tarihli ve 23560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TABLO (Damga Vergisine Tabi Kağıtlar)

İçerik 1:

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda" uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."" denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya" miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 355.600.000.000 lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.Bakanlığımızca 1999 yılı için yeniden değerleme oranı % 52,1 olarak tespit edilmiş ve 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 34 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği3 ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiş, ayrıca aynı tabloya 99/13142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı4 ile 16/08/1999 tarihinden geçerli olmak üzere % 25 oranında artırılan nispi vergi miktarları da işlenmiştir.Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği5 ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren 540.867.600.000 Türk Lirası olmuştur.Tebliğ olunur.

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 18/11/1999 tarihli ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 01/12/1998 tarihli ve 23540 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 03/08/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 21/12/1998 tarihli ve 23560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TABLO (Damga Vergisine Tabi Kağıtlar)

İçerik 2:

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda" uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."" denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya" miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 355.600.000.000 lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.Bakanlığımızca 1999 yılı için yeniden değerleme oranı % 52,1 olarak tespit edilmiş ve 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 34 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği3 ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiş, ayrıca aynı tabloya 99/13142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı4 ile 16/08/1999 tarihinden geçerli olmak üzere % 25 oranında artırılan nispi vergi miktarları da işlenmiştir.Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği5 ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren 540.867.600.000 Türk Lirası olmuştur.Tebliğ olunur.

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 18/11/1999 tarihli ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 01/12/1998 tarihli ve 23540 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 03/08/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 21/12/1998 tarihli ve 23560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TABLO (Damga Vergisine Tabi Kağıtlar)

Resmi Gazete No: 24615 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 19 Aralık, 2001 Adı: UID: 4DLNR6RG8MLQXLJQ
İçerik:
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 200 milyar (2001 yılı için 843.753.450.000) lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2001 yılı için yeniden değerleme oranı % 53,2 (Elli üç virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 301 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 38 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yukarıda sözü edilen 38 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren 1.292.630.280.000 Türk Lirası olmuştur.

Ayrıca, 4684 sayılı Kanunun(4) 22/C maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV.Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar başlıklı bölümüne eklenen 18 numaralı fıkrada yer alan 50.000.000.000 Türk Lirası istisna tutarı, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren 76.600.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.
(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 01/12/2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 22/12/2000 tarihli ve 24268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(4) 03/07/2001 tarihli ve 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TABLO
 
  
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 
  
I. Akitlerle ilgili kağıtlar : 
  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 2.920.000 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,5 )
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ( 910.000 TL.)
2. Teklifnameler : ( 910.000 TL.)
3. (4684 sayılı Kanunun 22/B maddesiyle değişen bent) 
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : ( Binde 5 )
(Vergi miktarı 19.916.000.000 lirayı aşamaz.) 
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler( 2.920.000 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri ( 910.000 TL.)
5. Tahkimnameler ve sulhnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 8.080.000 TL.)
6. Fesihnameler : 
a) Belli Parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler ( Binde 1,5 )
b) Diğerleri ( 2.920.000 TL.)
  
II. Kararlar ve mazbatalar : 
  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları :
 
a) Belli parayı ihtiva edenler( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 7.530.000 TL.)
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları : ( Binde 4,5 )
  
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar : 
  
1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) 
Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç) ( Binde 7,5 )
b) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz senedi)( 2.920.000 TL.)
2. Varant (Rehin senedi)( 1.680.000 TL.)
3. İyda senedi ( 490.000 TL.)
4. Taşıma senedi( 130.000 TL.)
c) Konşimentolar ( 1.680.000 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi ( Binde 7,5 )
e) İpotekli borç senedi, irat senedi ( Binde 7,5 )
2. Ticari belgeler : 
a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.) 
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ( Binde 4,5 )
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( 2.920.000 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler) : 
1. Bilançolar ( 6.060.000 TL.)
2. Kar ve zarar cetvelleri ( 2.920.000 TL.)
3. İşletme hesabı hulasaları ( 2.920.000 TL.)
e) Barnameler ( 360.000 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları ( 1.420.000 TL.)
g) Ordinolar ( 210.000 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri ( 210.000 TL.)
  
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar : 
  
1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve
mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):
 
(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e,f fıkraları kaldırılmıştır.) 
g) Avans makbuzları ( Binde 7,5 )
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi
dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler
hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak
bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere
ait nüshaları
( Binde 7,5 )
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat
vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı
alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
( Binde 6 )
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
( Binde 6 )
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
( Binde 6 )
2. Beyannameler : 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için
( 210.000 TL.)
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen
diğer beyannameler :
 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 1.420.000 TL.)
2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( 2.920.000 TL.)
3. Muhtasar beyannameler( 910.000 TL.)
4. Diğerleri ( 210.000 TL.)
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri : 
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil) ( 10.000 TL.)
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil) ( 210.000 TL.)
c) 3.000 liradan yukarı olanlar ( 360.000 TL.)
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (300.000) liradan fazla
maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri :
( 210.000 TL.)
5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.) 
  
19-12-2001 tarih 24615 nolu resmi gazete yayınlanmışıtr. 
İçerik 1:
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 200 milyar (2001 yılı için 843.753.450.000) lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2001 yılı için yeniden değerleme oranı % 53,2 (Elli üç virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 301 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 38 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yukarıda sözü edilen 38 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren 1.292.630.280.000 Türk Lirası olmuştur.

Ayrıca, 4684 sayılı Kanunun(4) 22/C maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV.Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar başlıklı bölümüne eklenen 18 numaralı fıkrada yer alan 50.000.000.000 Türk Lirası istisna tutarı, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren 76.600.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.
(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 01/12/2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 22/12/2000 tarihli ve 24268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(4) 03/07/2001 tarihli ve 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TABLO
 
  
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 
  
I. Akitlerle ilgili kağıtlar : 
  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 2.920.000 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,5 )
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ( 910.000 TL.)
2. Teklifnameler : ( 910.000 TL.)
3. (4684 sayılı Kanunun 22/B maddesiyle değişen bent) 
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : ( Binde 5 )
(Vergi miktarı 19.916.000.000 lirayı aşamaz.) 
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler( 2.920.000 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri ( 910.000 TL.)
5. Tahkimnameler ve sulhnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 8.080.000 TL.)
6. Fesihnameler : 
a) Belli Parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler ( Binde 1,5 )
b) Diğerleri ( 2.920.000 TL.)
  
II. Kararlar ve mazbatalar : 
  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları :
 
a) Belli parayı ihtiva edenler( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 7.530.000 TL.)
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları : ( Binde 4,5 )
  
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar : 
  
1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) 
Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç) ( Binde 7,5 )
b) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz senedi)( 2.920.000 TL.)
2. Varant (Rehin senedi)( 1.680.000 TL.)
3. İyda senedi ( 490.000 TL.)
4. Taşıma senedi( 130.000 TL.)
c) Konşimentolar ( 1.680.000 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi ( Binde 7,5 )
e) İpotekli borç senedi, irat senedi ( Binde 7,5 )
2. Ticari belgeler : 
a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.) 
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ( Binde 4,5 )
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( 2.920.000 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler) : 
1. Bilançolar ( 6.060.000 TL.)
2. Kar ve zarar cetvelleri ( 2.920.000 TL.)
3. İşletme hesabı hulasaları ( 2.920.000 TL.)
e) Barnameler ( 360.000 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları ( 1.420.000 TL.)
g) Ordinolar ( 210.000 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri ( 210.000 TL.)
  
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar : 
  
1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve
mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):
 
(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e,f fıkraları kaldırılmıştır.) 
g) Avans makbuzları ( Binde 7,5 )
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi
dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler
hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak
bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere
ait nüshaları
( Binde 7,5 )
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat
vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı
alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
( Binde 6 )
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
( Binde 6 )
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
( Binde 6 )
2. Beyannameler : 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için
( 210.000 TL.)
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen
diğer beyannameler :
 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 1.420.000 TL.)
2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( 2.920.000 TL.)
3. Muhtasar beyannameler( 910.000 TL.)
4. Diğerleri ( 210.000 TL.)
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri : 
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil) ( 10.000 TL.)
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil) ( 210.000 TL.)
c) 3.000 liradan yukarı olanlar ( 360.000 TL.)
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (300.000) liradan fazla
maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri :
( 210.000 TL.)
5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.) 
  
19-12-2001 tarih 24615 nolu resmi gazete yayınlanmışıtr. 
İçerik 2:
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 200 milyar (2001 yılı için 843.753.450.000) lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2001 yılı için yeniden değerleme oranı % 53,2 (Elli üç virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 301 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 38 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yukarıda sözü edilen 38 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren 1.292.630.280.000 Türk Lirası olmuştur.

Ayrıca, 4684 sayılı Kanunun(4) 22/C maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV.Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar başlıklı bölümüne eklenen 18 numaralı fıkrada yer alan 50.000.000.000 Türk Lirası istisna tutarı, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren 76.600.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.
(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 01/12/2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 22/12/2000 tarihli ve 24268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(4) 03/07/2001 tarihli ve 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TABLO
 
  
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 
  
I. Akitlerle ilgili kağıtlar : 
  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 2.920.000 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,5 )
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ( 910.000 TL.)
2. Teklifnameler : ( 910.000 TL.)
3. (4684 sayılı Kanunun 22/B maddesiyle değişen bent) 
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : ( Binde 5 )
(Vergi miktarı 19.916.000.000 lirayı aşamaz.) 
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler( 2.920.000 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri ( 910.000 TL.)
5. Tahkimnameler ve sulhnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 8.080.000 TL.)
6. Fesihnameler : 
a) Belli Parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler ( Binde 1,5 )
b) Diğerleri ( 2.920.000 TL.)
  
II. Kararlar ve mazbatalar : 
  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları :
 
a) Belli parayı ihtiva edenler( Binde 7,5 )
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 7.530.000 TL.)
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları : ( Binde 4,5 )
  
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar : 
  
1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) 
Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç) ( Binde 7,5 )
b) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz senedi)( 2.920.000 TL.)
2. Varant (Rehin senedi)( 1.680.000 TL.)
3. İyda senedi ( 490.000 TL.)
4. Taşıma senedi( 130.000 TL.)
c) Konşimentolar ( 1.680.000 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi ( Binde 7,5 )
e) İpotekli borç senedi, irat senedi ( Binde 7,5 )
2. Ticari belgeler : 
a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.) 
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ( Binde 4,5 )
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( 2.920.000 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler) : 
1. Bilançolar ( 6.060.000 TL.)
2. Kar ve zarar cetvelleri ( 2.920.000 TL.)
3. İşletme hesabı hulasaları ( 2.920.000 TL.)
e) Barnameler ( 360.000 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları ( 1.420.000 TL.)
g) Ordinolar ( 210.000 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri ( 210.000 TL.)
  
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar : 
  
1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve
mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):
 
(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e,f fıkraları kaldırılmıştır.) 
g) Avans makbuzları ( Binde 7,5 )
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi
dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler
hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak
bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere
ait nüshaları
( Binde 7,5 )
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat
vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı
alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
( Binde 6 )
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
( Binde 6 )
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
( Binde 6 )
2. Beyannameler : 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için
( 210.000 TL.)
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen
diğer beyannameler :
 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 1.420.000 TL.)
2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( 2.920.000 TL.)
3. Muhtasar beyannameler( 910.000 TL.)
4. Diğerleri ( 210.000 TL.)
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri : 
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil) ( 10.000 TL.)
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil) ( 210.000 TL.)
c) 3.000 liradan yukarı olanlar ( 360.000 TL.)
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (300.000) liradan fazla
maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri :
( 210.000 TL.)
5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.) 
  
19-12-2001 tarih 24615 nolu resmi gazete yayınlanmışıtr. 
Resmi Gazete No: 25328 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 26 Aralık, 2003 Adı: UID: 4ERTBDAAKM82UPT5
İçerik:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 4842 sayılı Kanunun(2) 36/6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100.000 lira kesirleri dikkate alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin 4842 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 milyar lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almış, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrasında da, "Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla kullandırılacak kredinin ana para tutarının elli milyar (2003 yılı için 121.794.000.000) lirayı aşmayan kısmı için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar (Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.)" hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2003 yılı için yeniden değerleme oranı % 28,5 (Yirmi sekiz virgül beş) olarak tespit edilmiş ve 325 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 40 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(4) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2004 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2004 tarihinden itibaren 1.028.000.000.000 Türk Lirası olmuştur.

Ayrıca, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrası hükmüne istinaden 40 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen istisna tutarı da, yeniden değerleme oranında artırılarak 01/01/2004 tarihinden itibaren 156.505.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar :

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 5.900.000 TL.)

c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,5 )

d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı

mukavelenameleri ( 1.800.000 TL.)

2. Teklifnameler : ( 1.800.000 TL.)

3. (4684 sayılı Kanunun 22/B maddesiyle değişen bent)

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket

mukavelenameleri : ( Binde 5 )

(Vergi miktarı 40.691.300.000 lirayı aşamaz.)

4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 5.900.000 TL.)

c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım

satımı ile ilgili rehin senetleri ( 1.800.000 TL.)

5. Tahkimnameler ve sulhnameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 16.400.000 TL.)

6. Fesihnameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı

ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler ( Binde 1,5 )

b) Diğerleri ( 5.900.000 TL.)

II. Kararlar ve mazbatalar :

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 15.300.000 TL.)

2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan

daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü

ihale kararları : ( Binde 4,5 )

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar :

1. Ticari ve mütedavil senetler :

a) (4962 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

b) Emtia senetleri :

1. Resepise (Makbuz senedi) ( 5.900.000 TL.)

2. Varant (Rehin senedi) ( 3.400.000 TL.)

3. İyda senedi ( 900.000 TL.)

4. Taşıma senedi ( 200.000 TL.)

c) Konşimentolar ( 3.400.000 TL.)

d) Deniz ödüncü senedi ( Binde 7,5 )

e) İpotekli borç senedi, irat senedi ( Binde 7,5 )

2. Ticari belgeler :

a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ( Binde 4,5 )

c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( 5.900.000 TL.)

d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere

ve bankalara ibraz edilenler) :

1. Bilançolar ( 12.300.000 TL.)

2. Kar ve zarar cetvelleri ( 5.900.000 TL.)

3. İşletme hesabı hulasaları ( 5.900.000 TL.)

e) Barnameler ( 700.000 TL.)

f) Tasdikli manifesto nüshaları ( 2.800.000 TL.)

g) Ordinolar ( 400.000 TL.)

h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye,

irsal, teslim ve tahsil emirleri ( 400.000 TL.)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar :

1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve

mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):

(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e,f

fıkraları kaldırılmıştır.)

g) Avans makbuzları ( Binde 7,5 )

h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi

dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler

hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak

bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere

ait nüshaları ( Binde 7,5 )

ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat

vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı

alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar ( Binde 6 )

j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler ( Binde 6 )

k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar ( Binde 6 )

2. Beyannameler :

a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için ( 400.000 TL.)

b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen

diğer beyannameler :

1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 2.800.000 TL.)

2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( 5.900.000 TL.)

3. Muhtasar beyannameler ( 1.800.000 TL.)

4. Diğerleri ( 400.000 TL.)

3. (4842 sayılı kanunun 37/2 maddesiyle kaldırılmıştır.)

4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (600.000) liradan fazla

maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri : ( 400.000 TL.)

5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 24.04.2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 04/12/2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 28.12.2002 tarihli ve 24977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 4842 sayılı Kanunun(2) 36/6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100.000 lira kesirleri dikkate alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin 4842 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 milyar lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almış, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrasında da, "Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla kullandırılacak kredinin ana para tutarının elli milyar (2003 yılı için 121.794.000.000) lirayı aşmayan kısmı için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar (Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.)" hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2003 yılı için yeniden değerleme oranı % 28,5 (Yirmi sekiz virgül beş) olarak tespit edilmiş ve 325 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 40 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(4) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2004 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2004 tarihinden itibaren 1.028.000.000.000 Türk Lirası olmuştur.

Ayrıca, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrası hükmüne istinaden 40 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen istisna tutarı da, yeniden değerleme oranında artırılarak 01/01/2004 tarihinden itibaren 156.505.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar :

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 5.900.000 TL.)

c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,5 )

d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı

mukavelenameleri ( 1.800.000 TL.)

2. Teklifnameler : ( 1.800.000 TL.)

3. (4684 sayılı Kanunun 22/B maddesiyle değişen bent)

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket

mukavelenameleri : ( Binde 5 )

(Vergi miktarı 40.691.300.000 lirayı aşamaz.)

4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 5.900.000 TL.)

c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım

satımı ile ilgili rehin senetleri ( 1.800.000 TL.)

5. Tahkimnameler ve sulhnameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 16.400.000 TL.)

6. Fesihnameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı

ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler ( Binde 1,5 )

b) Diğerleri ( 5.900.000 TL.)

II. Kararlar ve mazbatalar :

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 15.300.000 TL.)

2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan

daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü

ihale kararları : ( Binde 4,5 )

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar :

1. Ticari ve mütedavil senetler :

a) (4962 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

b) Emtia senetleri :

1. Resepise (Makbuz senedi) ( 5.900.000 TL.)

2. Varant (Rehin senedi) ( 3.400.000 TL.)

3. İyda senedi ( 900.000 TL.)

4. Taşıma senedi ( 200.000 TL.)

c) Konşimentolar ( 3.400.000 TL.)

d) Deniz ödüncü senedi ( Binde 7,5 )

e) İpotekli borç senedi, irat senedi ( Binde 7,5 )

2. Ticari belgeler :

a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ( Binde 4,5 )

c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( 5.900.000 TL.)

d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere

ve bankalara ibraz edilenler) :

1. Bilançolar ( 12.300.000 TL.)

2. Kar ve zarar cetvelleri ( 5.900.000 TL.)

3. İşletme hesabı hulasaları ( 5.900.000 TL.)

e) Barnameler ( 700.000 TL.)

f) Tasdikli manifesto nüshaları ( 2.800.000 TL.)

g) Ordinolar ( 400.000 TL.)

h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye,

irsal, teslim ve tahsil emirleri ( 400.000 TL.)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar :

1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve

mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):

(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e,f

fıkraları kaldırılmıştır.)

g) Avans makbuzları ( Binde 7,5 )

h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi

dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler

hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak

bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere

ait nüshaları ( Binde 7,5 )

ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat

vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı

alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar ( Binde 6 )

j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler ( Binde 6 )

k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar ( Binde 6 )

2. Beyannameler :

a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için ( 400.000 TL.)

b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen

diğer beyannameler :

1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 2.800.000 TL.)

2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( 5.900.000 TL.)

3. Muhtasar beyannameler ( 1.800.000 TL.)

4. Diğerleri ( 400.000 TL.)

3. (4842 sayılı kanunun 37/2 maddesiyle kaldırılmıştır.)

4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (600.000) liradan fazla

maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri : ( 400.000 TL.)

5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 24.04.2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 04/12/2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 28.12.2002 tarihli ve 24977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 4842 sayılı Kanunun(2) 36/6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100.000 lira kesirleri dikkate alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin 4842 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 milyar lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almış, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrasında da, "Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla kullandırılacak kredinin ana para tutarının elli milyar (2003 yılı için 121.794.000.000) lirayı aşmayan kısmı için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar (Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.)" hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2003 yılı için yeniden değerleme oranı % 28,5 (Yirmi sekiz virgül beş) olarak tespit edilmiş ve 325 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 40 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(4) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2004 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2004 tarihinden itibaren 1.028.000.000.000 Türk Lirası olmuştur.

Ayrıca, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrası hükmüne istinaden 40 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen istisna tutarı da, yeniden değerleme oranında artırılarak 01/01/2004 tarihinden itibaren 156.505.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar :

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 5.900.000 TL.)

c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,5 )

d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı

mukavelenameleri ( 1.800.000 TL.)

2. Teklifnameler : ( 1.800.000 TL.)

3. (4684 sayılı Kanunun 22/B maddesiyle değişen bent)

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket

mukavelenameleri : ( Binde 5 )

(Vergi miktarı 40.691.300.000 lirayı aşamaz.)

4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 5.900.000 TL.)

c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım

satımı ile ilgili rehin senetleri ( 1.800.000 TL.)

5. Tahkimnameler ve sulhnameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 16.400.000 TL.)

6. Fesihnameler :

a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı

ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler ( Binde 1,5 )

b) Diğerleri ( 5.900.000 TL.)

II. Kararlar ve mazbatalar :

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları :

a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 7,5 )

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( 15.300.000 TL.)

2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan

daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü

ihale kararları : ( Binde 4,5 )

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar :

1. Ticari ve mütedavil senetler :

a) (4962 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

b) Emtia senetleri :

1. Resepise (Makbuz senedi) ( 5.900.000 TL.)

2. Varant (Rehin senedi) ( 3.400.000 TL.)

3. İyda senedi ( 900.000 TL.)

4. Taşıma senedi ( 200.000 TL.)

c) Konşimentolar ( 3.400.000 TL.)

d) Deniz ödüncü senedi ( Binde 7,5 )

e) İpotekli borç senedi, irat senedi ( Binde 7,5 )

2. Ticari belgeler :

a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ( Binde 4,5 )

c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( 5.900.000 TL.)

d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere

ve bankalara ibraz edilenler) :

1. Bilançolar ( 12.300.000 TL.)

2. Kar ve zarar cetvelleri ( 5.900.000 TL.)

3. İşletme hesabı hulasaları ( 5.900.000 TL.)

e) Barnameler ( 700.000 TL.)

f) Tasdikli manifesto nüshaları ( 2.800.000 TL.)

g) Ordinolar ( 400.000 TL.)

h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye,

irsal, teslim ve tahsil emirleri ( 400.000 TL.)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar :

1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve

mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):

(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e,f

fıkraları kaldırılmıştır.)

g) Avans makbuzları ( Binde 7,5 )

h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi

dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler

hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak

bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere

ait nüshaları ( Binde 7,5 )

ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat

vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı

alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar ( Binde 6 )

j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler ( Binde 6 )

k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar ( Binde 6 )

2. Beyannameler :

a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için ( 400.000 TL.)

b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen

diğer beyannameler :

1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 2.800.000 TL.)

2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( 5.900.000 TL.)

3. Muhtasar beyannameler ( 1.800.000 TL.)

4. Diğerleri ( 400.000 TL.)

3. (4842 sayılı kanunun 37/2 maddesiyle kaldırılmıştır.)

4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (600.000) liradan fazla

maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri : ( 400.000 TL.)

5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 24.04.2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 04/12/2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 28.12.2002 tarihli ve 24977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 13 Kasım, 1969 Adı: UID: 4HQ1CDTNIEGTOHW6
İçerik:

 

İlgi : 2101108- 1001 - 1/395 sayılı ve 5 Ocak 1966 gün ve 3 seri No. lu tebliğe ektir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca, ödemelerinde kullanılan ve nispî vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kâğıtların damga vergilerinin istihkaktan kesinti yapılması şekliyle ödenmesine izin verilen müesseselerin unvanları aşağıda gösterilmiştir.Müessesenin Adı
Müsaade

Tarihi
İzmir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü
28/1/1965
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumlar Genel Müdürlüğü ve Sağlık Kurumlar Döner Sermaye Saymanlıkları
13/3/1967
Konya Harası Müdürlüğü
24/6/1967
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Hastahanesi Baş Tabipliği
24/6/1967
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
20/11/1967
Tarsus Yaylaçukuru Belediye Başkanlığı
30/11/1967
Tarsus Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü
16/12/1967
İllerimizi Tanıtma Birliği Başkanlığı Ankara
29/11/1967
Ceyhan Devlet Hastahanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı
25/11/1967
Ankara Yüksek İhtisas Hastahanesi
9/1/1967
Manisa Topraksu Gediz Plânlama Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü.
29/12/1967
İçişleri Bakanlığı İçişleri Hizmet ve Teşkilâtını yeniden Düzenleme Projesi Müdürlüğü
30/12/1967
Denizcilik Bankası A.O. İstanbul
11/4/1968
Başbakanlık Basım Evi Döner Sermayesi İşletmesi Md.
3/5/1968
Teknik Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
1/8/1968
İvriz İlköğretmen Okulu Müdürlüğü Ereğli - Konya
3/8/1968
Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü
22/11/1968
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük
3/1/1969
Türk Hava Yolları A.O.
7/5/1969
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A. Ş. Basma Fab.
25/5/1969
Sasa Sunî ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi Adana
26/5/1969
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye Say.
19/7/1969


İlgide kayıtlı genel tebliğ hükümleri uyarınca işlem yapılması rica olunur.

İçerik 1:

 

İlgi : 2101108- 1001 - 1/395 sayılı ve 5 Ocak 1966 gün ve 3 seri No. lu tebliğe ektir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca, ödemelerinde kullanılan ve nispî vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kâğıtların damga vergilerinin istihkaktan kesinti yapılması şekliyle ödenmesine izin verilen müesseselerin unvanları aşağıda gösterilmiştir.Müessesenin Adı
Müsaade

Tarihi
İzmir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü
28/1/1965
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumlar Genel Müdürlüğü ve Sağlık Kurumlar Döner Sermaye Saymanlıkları
13/3/1967
Konya Harası Müdürlüğü
24/6/1967
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Hastahanesi Baş Tabipliği
24/6/1967
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
20/11/1967
Tarsus Yaylaçukuru Belediye Başkanlığı
30/11/1967
Tarsus Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü
16/12/1967
İllerimizi Tanıtma Birliği Başkanlığı Ankara
29/11/1967
Ceyhan Devlet Hastahanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı
25/11/1967
Ankara Yüksek İhtisas Hastahanesi
9/1/1967
Manisa Topraksu Gediz Plânlama Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü.
29/12/1967
İçişleri Bakanlığı İçişleri Hizmet ve Teşkilâtını yeniden Düzenleme Projesi Müdürlüğü
30/12/1967
Denizcilik Bankası A.O. İstanbul
11/4/1968
Başbakanlık Basım Evi Döner Sermayesi İşletmesi Md.
3/5/1968
Teknik Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
1/8/1968
İvriz İlköğretmen Okulu Müdürlüğü Ereğli - Konya
3/8/1968
Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü
22/11/1968
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük
3/1/1969
Türk Hava Yolları A.O.
7/5/1969
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A. Ş. Basma Fab.
25/5/1969
Sasa Sunî ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi Adana
26/5/1969
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye Say.
19/7/1969


İlgide kayıtlı genel tebliğ hükümleri uyarınca işlem yapılması rica olunur.

İçerik 2:

 

İlgi : 2101108- 1001 - 1/395 sayılı ve 5 Ocak 1966 gün ve 3 seri No. lu tebliğe ektir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca, ödemelerinde kullanılan ve nispî vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kâğıtların damga vergilerinin istihkaktan kesinti yapılması şekliyle ödenmesine izin verilen müesseselerin unvanları aşağıda gösterilmiştir.Müessesenin Adı
Müsaade

Tarihi
İzmir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü
28/1/1965
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumlar Genel Müdürlüğü ve Sağlık Kurumlar Döner Sermaye Saymanlıkları
13/3/1967
Konya Harası Müdürlüğü
24/6/1967
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Hastahanesi Baş Tabipliği
24/6/1967
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
20/11/1967
Tarsus Yaylaçukuru Belediye Başkanlığı
30/11/1967
Tarsus Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü
16/12/1967
İllerimizi Tanıtma Birliği Başkanlığı Ankara
29/11/1967
Ceyhan Devlet Hastahanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı
25/11/1967
Ankara Yüksek İhtisas Hastahanesi
9/1/1967
Manisa Topraksu Gediz Plânlama Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü.
29/12/1967
İçişleri Bakanlığı İçişleri Hizmet ve Teşkilâtını yeniden Düzenleme Projesi Müdürlüğü
30/12/1967
Denizcilik Bankası A.O. İstanbul
11/4/1968
Başbakanlık Basım Evi Döner Sermayesi İşletmesi Md.
3/5/1968
Teknik Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
1/8/1968
İvriz İlköğretmen Okulu Müdürlüğü Ereğli - Konya
3/8/1968
Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü
22/11/1968
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük
3/1/1969
Türk Hava Yolları A.O.
7/5/1969
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A. Ş. Basma Fab.
25/5/1969
Sasa Sunî ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi Adana
26/5/1969
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye Say.
19/7/1969


İlgide kayıtlı genel tebliğ hükümleri uyarınca işlem yapılması rica olunur.

Sayfalar