Buradasınız

2008 Kira Geliri Beyanname Yardımı

2008 Kira Geliri Beyanname Yardımı

Gayrimenkul Sermaye Iradi

Gayrimenkul Sermaye Iradina Iliskin Bildirim

(Alanlarin açiklamalarini fare ile üzerlerine geldiginizde görebilirsiniz.)
Beyanname Dönemi
Gayrisafi Iratlar Toplami
Vergiden Istisna Edilen Tutar 0 2400
Kalan
Iradin Tespit Sekli Gerçek Götürü
Giderler (Istisnaya
Isabet Eden Kisim Hariç)
Safi Irat

Vergi Bildirimi
Safi Irat
Indirimler
Indirimler
Vergiye Tabi Gelir (Matrah)
Hesaplanan Gelir Vergisi
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
Ödenecek Gelir Vergisi
Iade Edilecek Gelir Vergisi
Damga Vergisi
                

Kira geliri beyanname düzenleme rehberi (PDF)

Yıllık Gelir Vergisi ( Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye

İradından İbaret Olanlar İçin) Beyanname Verme Yöntemleri

 

Undefined