Buradasınız

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı 1 seri no.lu Genel Tebliğ yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

Ek 1 Banka ve aracı kurumlara yapılacak bildirim

Ek 2 Banka ve aracı kurumlar için beyan

Ek 3 Türkiyedeki varlıkların beyanı