Buradasınız

Defter Tutma Hadleri

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

(VUK Genel Tebliği Sıra No:490)

 

MADDE NO – KONUSU

2018 Yılında 
 Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı

 
190.000
260.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000

 

Türkçe