Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarih Son Tarihazalan sırada Konu
01/08/2018 09/08/2018 16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/08/2018 10/08/2018 16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 14/08/2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2018 14/08/2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2018 17/08/2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2018 17/08/2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 27/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 27/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 27/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/08/2018 27/08/2018 1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/08/2018 31/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/08/2018 31/08/2018 1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/08/2018 31/08/2018 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2018 31/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/08/2018 31/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)