Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/04/2019
E.g., 20/04/2019
23
Mayıs
2006
Bu kitapta, takdir edilen arsa ve arazi değerlerini öğrenmek isteyen emlak vergisi mükelleflerine ve belediyelere kolaylık sağlayabilmek için ilgili komisyonlarca belirlenen "Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri" ile her belediyenin, banka hesap numarası ve posta çek numarası iller itibar...
23
Mayıs
2006
Çağı yakalamak yolunda büyük adımlar atan Gelir İdaresi, bir yandan mükelleflerin gönüllü uyumunu sağlama yönünde çaba gösterirken, diğer yandan da geleceğin mükelleflerinde ya da vergicilerinde vergi bilincini oluşturmaya çalışmaktadır....
17
Mayıs
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı 1. kuruluş yıldönümünü Ankara Sheraton Otel'de verilen bir resepsiyonla kutladı....
16
Mayıs
2006
Mükellef odaklı çözümler üreten, mükellef haklarını gözeterek hizmetlerini kalite ve verimlilik anlayışı içinde vermeyi kendine misyon edinmiş dinamik bir kurum olan Gelir İdaresi "Düzenli Ödenen Her Vergi Özenle Kurulan Bir Gelecektir." sloganıyla yola çıkmıştır....
15
Mayıs
2006
08 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5479 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve Kanuna geçici 27 nci madde eklenmiştir.Yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak 358 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştı...
9
Mayıs
2006
Bu sirkülerde, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin ilk üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin 15 Mayıs 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatıldığı belirtilmiştir....
8
Mayıs
2006
5479 sayılı Kanunla; Gelir Vergisi Kanununa, 01.01.2006 tarihinden önce uygulanan yatırım indirimi istisnasına ilişkin geçiş hükümlerinin düzenlendiği geçici 69 uncu madde eklenmişti....
5
Mayıs
2006
5 Mayıs 2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte; Gelir İdaresi Başkanlığı personeliyle ilgili olarak, Hizmet Grupları ve Unvan Değişikliğine Tabi Unvanlar, Unvanlara Atanma Şartları, Görevde Yükselme Eğitimi Esasları, Sınav Esasları, Çeşitli ve Son Hükümlere ilişkin açıkl...
2
Mayıs
2006
Bu Kanunla; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere 7/A maddesi, Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine (3) numaralı fıkra ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ek madde 1 eklenmiştir....

Sayfalar