Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/02/2019
E.g., 18/02/2019
2
Mart
2006
İdaremizin, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak amacı doğrultusunda, Gelir İdaresi Başkanlığı ile TÜRMOB arasında varılan mutabakat çerçevesinde, kira geliri elde eden mükelleflerin, yıllık...
2
Mart
2006
357 seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile öngörülen hadler yarıya indirilmek suretiyle zorunlu olarak elektronik ortamda beyanname verecek mükelleflerin kapsamı genişletildi. ...
1
Mart
2006
T.C.MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.71/7100-120 UYGULAMA İÇ GENELGESİ...
28
Şubat
2006
Konut Kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisine İlişkin Olarak Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Tüketici Finansman Şirketleri Derneğine Gönderilen 10.02.2006 Tarihli ve 7976, 7977 ve 7978 Sayılı Yazı ...
25
Şubat
2006
Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN beraberinde Maliye Müsteşarı Sayın Hasan Basri AKTAN ve Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman ARIOĞLU ile birlikte bugün Erzurum'da üçüncüsü yapılan Vergi Dairesi Başkanları toplantısına katılmıştır. ...
23
Şubat
2006
İl merkezinde bulunan vergi dairesi Uzlaşma Komisyonlarının yetkilerinin sınırları 356 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir....
22
Şubat
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak yeniden yapılanan Türk Gelir İdaresi, mükellef odaklı hizmet anlayışı ile vergi bilincinin arttırılması yoluyla vergide gönüllü uyumun sağlanmasını amaçlamıştır. ...
21
Şubat
2006
Kabahatler Kanunu ile ilgili 2006/1 seri nolu Uygulama İç Genelgesi yayımlandı....
20
Şubat
2006
Gelir idaresi Başkanlığı?nın, etkin, kaliteli ve verimli bir hizmet sunmak için başlattığı ücretsiz e-posta sistemi olan web tabanlı bilgilendirme sisteminin abone sayısı artmaya devam ediyor....
20
Şubat
2006
Her yıl Mart ayının son haftası kutlanan ve geleneksel hale gelen " Vergi Haftası " nın, vergi bilincinin arttırılması amacıyla, beyanname verme dönemi başlamadan Şubat ayının son haftasında kutlanılması uygun görülmüş ve bu yıl onyedincisi 20 - 26 Şubat 2006 tarihleri arasında kutlanmaya başlanılmı...

Sayfalar