Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/04/2019
E.g., 20/04/2019
17
Ocak
2007
17.01.2007 tarih ve 26406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 366 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2006 yılı sonu itibariyle tebliğde belirtilen kurların uygulanacağı b...
15
Ocak
2007
2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı ödemelerden Yapılacak tevkifat oranları belirlenmiştir....
11
Ocak
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 8 seri nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkülerinde; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre akaryakıt pompalarında kullanılan ödeme kaydedici cihazlarda, silik ve okunaksız fiş düzenlenmemesi için kullan...
9
Ocak
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi ile ilgili çeşitli konularda mükelleflere yol gösterecek 5 yeni rehber kullanıma sunulmuştur.1.Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehberi: ...
4
Ocak
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca mükellef odaklı hizmet ilkesinin gereği olarak sunulan ücretsiz e-posta bilgilendirme hizmeti uygulamasından yararlanan abone sayısı, 40.563 kişi iken bir yıl içinde % 137 artış göstererek 96.046 kişiye ulaştı. ...
4
Ocak
2007
30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 365 sıra nolu VUK genel tebliğinde; iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle belirlenen listeye yeni eklenenler ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlere ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 29.12.2006 tarihi itiba...
29
Aralık
2006
29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11450 sayılı BKK ile; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkl...
29
Aralık
2006
29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı bentleri değiştirilmiştir....
26
Aralık
2006
26.12.2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13 seri nolu ÖTV Genel Tebliği ile; harmanlama amacıyla "Rafinerici" ve "Dağıtıcı" firmalara biodizel tesliminde ÖTV tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin olarak Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/ 11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın uyg...

Sayfalar