Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/04/2019
E.g., 20/04/2019
6
Şubat
2007
2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının Mecidiyeköy'deki binası 03 Şubat 2007 tarihinde Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN'ın katıldığı törenle açıldı....
5
Şubat
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan basın açıklamasında Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetki doğrultusunda yapılmakta olan elektronik beyanname uygulamasında yasal olmayan hiçbir husus bulunmadığı, modern ve süratli hizmet imkanı tanıyan bu uygulamanın devam ettiği ve mükellefler...
2
Şubat
2007
4 Şubat 2007 pazar günü, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Başkanlığımız bilgi işlem sisteminin yıllık olağan bakım çalışmaları yapılacağından, on - line hizmetlerimize bu süre zarfında geçici olarak ara vereceğiz.Durumu bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz....
2
Şubat
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı, basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken hataya düşmemeleri için başvurabilecekleri bir kaynak olarak "Basit Usule Tabi Mükellefler İçin vergi Rehberi"ni hazırlamıştır.Rehber konuları;...
1
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayımlanan 367 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile; 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar'' bölümünde yer alan hadlerde değişiklik yapılmıştır....
30
Ocak
2007
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 441 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği'nde; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre satışa çıkarılacak gayrimenkullerin büyük şehirlerde yayımlanan gazetelerde de ilanı için öngörülen rayiç değeri 50 bin YTL'den 500 bin YTL'ye çıkarılmış ve köy...
30
Ocak
2007
30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 440 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği'nde; 5479 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 6183 sayılı Amme Alacaklar...
29
Ocak
2007
Vergi ile kamu harcamaları arasındaki doğrudan ilişkiyi fotoğraf sanatçısı gözüyle kamuoyuna daha net aktarabilmek ve vergi bilinci oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Konya Vergi Dairesi Başkanlığınca Türkiye genelinde "Vergi... Kimin için?......
25
Ocak
2007
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin özel sektörde ve kamuda KOBİ'lerle ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşları KOBİ'lerin ayağına getirmek suretiyle KOBİ'lerin yaşadığı bilgi eksikliğini gidermek amacıyla 26-27 Ocak 2007 tarihlerinde Ankara' da düzenleyeceği "KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı"na...
25
Ocak
2007
Konuya ilişkin olarak yayınlanan Basın Bülteninde; Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksiti ödeme süresinin 31 ocak 2007 çarşamba günü sona ermesi ve bu nedenle vergi dairelerindeki yığılmaların önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkez...

Sayfalar